Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για πρόσληψη 29 ΑμεΑ

Εθνικό Τμήμα Άμυνας
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Στα πλαίσια του άρθρου 4857 του εργατικού νόμου αριθ. Εθνική άμυνα. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 30 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για την πρόσληψη εργαζομένων με αναπηρία; Πώς να εφαρμόσει?

Οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω του Τουρκικού Οργανισμού Απασχόλησης. Πληροφορίες σχετικά με τη αγγελία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Τουρκικής Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στις 10.05.2023.

Günceleme: 10/05/2023 11:43

Παρόμοιες διαφημίσεις