Θα αγοραστεί τροχός τρένου

Θα αγοραστεί τροχός τρένου
Θα αγοραστεί τροχός τρένου

Θα αγοραστεί τροχός τρένου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Η προμήθεια 400 τροχών αμαξοστοιχίας θα δημοπρατηθεί με ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 4734 του περί Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου αρ. 19 και οι προσφορές θα παραλαμβάνονται μόνο σε ηλεκτρονικό περιβάλλον μέσω του ΕΚΑΠ. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημοπρασία μπορείτε να βρείτε παρακάτω:
HRN: 2023 / 365993
1 Διοίκησης
α) Όνομα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
β) Διεύθυνση: Μητροπολιτικός Δήμος Κωνσταντινούπολης Bakırköy Κτήριο πρόσθετων υπηρεσιών Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Όροφος:4 34146 Bakırköy/İSTANBUL
γ) Τηλέφωνα και φαξ: 212 449 42 60 – 212 449 41 63
ç) Ο ιστότοπος στον οποίο μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το έγγραφο του διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής: ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Προμήθεια αγαθών
α) Όνομα: 400 τροχοί τρένου
β) Ποιότητα, τύπος και ποσότητα:
Αγορά 400 τροχών τρένου
Λεπτομερείς πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από τις διοικητικές προδιαγραφές που περιέχονται στο έγγραφο υποβολής προσφορών στο EKAP.
γ) Τόπος κατασκευής/παράδοσης: Κτίριο Υπηρεσιών του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης Υποκατάστημα Υποθέσεων Προσφορών, Αίθουσα Προσφορών Osmaniye Mah. Cobancesme Kosuyolu Bulvarı No:5 Όροφος:4 Bakirkoy/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ç) Διάρκεια/ημερομηνία παράδοσης: Η επόμενη ημέρα από την υπογραφή της σύμβασης είναι η ημερομηνία έναρξης. Η περίοδος παράδοσης είναι η περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών μέχρι την παράδοση των εμπορευμάτων στη διοίκηση εντός των συνόρων της επαρχίας της Κωνσταντινούπολης έναντι του κινητού προσωρινού πιστοποιητικού παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας/έτοιμης χρήσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υποδεικνύονται από τη διοίκηση. Ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων που υπόκεινται στον παρόντα διαγωνισμό είναι 300 (τριακόσιες) ημερολογιακές ημέρες.
δ) Ημερομηνία έναρξης: Η επόμενη ημέρα από την υπογραφή της σύμβασης είναι η ημερομηνία έναρξης.

3 του Διαγωνισμού
α) Ημερομηνία και ώρα προσφοράς (προθεσμία προσφοράς): 25.05.2023 - 10:00
β) Τόπος συνάντησης της επιτροπής διαγωνισμού (η διεύθυνση όπου θα ανοίξουν οι ηλεκτρονικές προσφορές): Υποκατάστημα Υποθέσεων Διαγωνισμών Κτιρίων Υπηρεσιών του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης, Αίθουσα Προσφορών Osmaniye Mah. Cobancesme Kosuyolu Bulvari No:5 Όροφος:4 Bakirkoy/Istanbul

Οι προκηρύξεις διαγωνισμών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν το πρωτότυπο έγγραφο.

Günceleme: 01/05/2023 13:38

Παρόμοιες διαφημίσεις