Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα προσλάβει 500 άτομα για εργασία σε περιοχές καταστροφών

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής για Πρόσληψη Προσωπικού Υποστήριξης
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με το Νόμο αριθ. Υπουργική Απόφαση 6306/2012 και έγινε η απαραίτητη ρύθμιση με την Π.Δ. 3945. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συνέντευξης στο πλαίσιο της συνέντευξης, θα προσληφθούν συνολικά (6864) συμβασιούχοι με τις προϋποθέσεις αναφέρεται παρακάτω.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΤΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 22.03.2023 και θα λήξουν τη Δευτέρα 27.03.2023 στις 23:59:59. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση μέσω του Career Gateway (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτές.

2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν η αίτησή τους έχει ολοκληρωθεί στην οθόνη «Οι αιτήσεις μου» στην Πύλη Καριέρας. Οποιαδήποτε εφαρμογή δεν εμφανίζει το "Application Received" στην οθόνη "Οι εφαρμογές μου" δεν θα αξιολογηθεί.

3. Οι πληροφορίες εκπαίδευσης και αποφοίτησης των υποψηφίων θα ληφθούν μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν αυτές τις πληροφορίες για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση πρέπει να ενημερώσουν τα στοιχεία τους που δεν υπάρχουν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να μην αντιμετωπίσουν παράπονα κατά την υποβολή της αίτησης.

4. Η λίστα των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη, πληροφορίες για την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα της συνέντευξης θα ανακοινωθούν στην πλατφόρμα Career Gate και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (csb.gov.tr). Οι υποψήφιοι δεν θα ενημερωθούν χωριστά.

5. Αίτηση θα υποβληθεί για έναν μόνο τίτλο και εάν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις, και οι δύο αιτήσεις θα θεωρηθούν άκυρες.

6. Εάν διαπιστωθεί ότι οι υποψήφιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και στη σχετική νομοθεσία, οι αιτήσεις τους δεν θα αξιολογηθούν. Επιπλέον, οι συμβάσεις όσων διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αίτησης θα καταγγελθούν χωρίς αποζημίωση και ειδοποίηση.

7. Συνεντεύξεις όσων διαπιστωθεί ότι έκαναν ψευδείς δηλώσεις στα ζητούμενα δικαιολογητικά θα θεωρηθούν άκυρες και δεν θα πραγματοποιηθούν τα ραντεβού τους.

8. Θα υποβληθεί ποινική μήνυση στην Εισαγγελία για όσους διαπιστωθεί ότι έδωσαν πλαστά έγγραφα ή έκαναν καταθέσεις. Εάν οι υποψήφιοι αυτοί έχουν οριστεί, θα ακυρωθούν. Επιπλέον, εάν τους έχει καταβληθεί παράβολο από το Υπουργείο, το τέλος αυτό θα εισπραχθεί μαζί με τους νόμιμους τόκους του.

Günceleme: 23/03/2023 11:31

Παρόμοιες διαφημίσεις