Η BRSA θα προσλάβει 20 βοηθούς τραπεζικούς εμπειρογνώμονες

BRSA
BRSA

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων, ο Οργανισμός Τραπεζικής Ρύθμισης και Εποπτείας θα προσλάβει έναν Βοηθό Ειδικό Τραπεζών (Τραπεζικός Χώρος) που θα απασχοληθεί στις κύριες και συμβουλευτικές μονάδες του Οργανισμού (Κωνσταντινούπολη).

Οι εισαγωγικές εξετάσεις γίνονται σε δύο στάδια, γραπτή και προφορική. Η γραπτή φάση των εισαγωγικών εξετάσεων θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη (Marmara University Göztepe Campus) σε πρωινές και απογευματινές συνεδρίες το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022.

Πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.bddk.org.tr). Οι υποψήφιοι δεν θα ενημερωθούν χωριστά. Πληροφορίες υποψηφίων για τη διαδικασία εξέτασης στον Οργανισμό Ρύθμισης και Εποπτείας Τραπεζικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
πρέπει να ακολουθήσει.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γενικοί Όροι

1) Όντας Τούρκος πολίτης.

2) Δεν στερούνται δημοσίων δικαιωμάτων.

3) Ακόμη και αν έχουν παρέλθει οι περίοδοι που ορίζονται στο άρθρο 53 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα. εγκλήματα κατά της ασφάλειας του κράτους, εγκλήματα κατά της συνταγματικής τάξης και της λειτουργίας αυτής της τάξης, υπεξαίρεση, εκβιασμός, δωροδοκία, κλοπή, απάτη, πλαστογραφία, κατάχρηση εμπιστοσύνης, δόλια Να μην καταδικαστεί για πτώχευση, νοθεία προσφορών, νοθεία, ξέπλυμα περιουσιακών αξιών που απορρέουν από εγκληματικότητα ή λαθρεμπόριο.

4) Όσον αφορά το στρατιωτικό καθεστώς · Δεν έχει καμία σχέση με τη στρατιωτική θητεία, δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία της στρατιωτικής θητείας, ή έχει ολοκληρώσει την ενεργό ή αναβάλει τη στρατιωτική θητεία ή έχει μεταφερθεί στην εφεδρική τάξη εάν έχει συμπληρώσει την ηλικία των στρατιωτικών.

5) Δεν έχει ψυχική ασθένεια που μπορεί να τον εμποδίσει να εκτελεί συνεχώς το καθήκον του.

6) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5411 του τραπεζικού νόμου αριθ. 8 ·

  • α) Να μην χρεοκοπήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί επιβολής και πτώχευσης Νο.2004, να μην κηρύξει κονκόρτο, να μην εγκριθεί η αίτηση αναδιάρθρωσης μέσω συμφιλίωσης ή να αναβληθεί απόφαση πτώχευσης,
  • β) Αποτυχία κατοχής ειδικών μετοχών ή ελέγχου σε τράπεζες στις οποίες εφαρμόζεται το Άρθρο 5411 του Τραπεζικού Νόμου αριθ. 71 ή τράπεζες που έχουν μεταφερθεί στο Ταμείο Ταμιευτηρίου (Ταμείο) πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου,
  • γ) Τραπεζίτες υπό εκκαθάριση και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε εκκαθάριση, εκτός από εκούσια εκκαθάριση, αναπτυξιακές και επενδυτικές τράπεζες των οποίων οι άδειες λειτουργίας έχουν ανακληθεί, εταιρικά δικαιώματα των εταίρων τους, εξαιρουμένων των μερισμάτων, καθώς και διαχείριση και εποπτεία μεταβιβάζονται στο Ταμείο ή των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια και η εξουσιοδότηση για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών και την αποδοχή καταθέσεων και κεφαλαίων συμμετοχής. δεν έχει ειδικές μετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα ή δεν κατέχει τον έλεγχο πριν μεταφερθεί στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή πριν από την άδεια και την εξουσία για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών και την αποδοχή καταθέσεων και συμμετοχής ανακαλούνται τα κεφάλαια,
  • δ) Ακόμη και αν έχουν λάβει χάρη, εκτός από αδικήματα από αμέλεια, δεν έχουν καταδικαστεί σε βαριά φυλάκιση ή φυλάκιση άνω των πέντε ετών σύμφωνα με τον καταργούμενο Τουρκικό Ποινικό Κώδικα Νο. 765 και άλλους νόμους ή σε φυλάκιση άνω των τριών έτη, σύμφωνα με τον Τουρκικό Ποινικό Κώδικα υπ' αριθ. και τη νομοθεσία για τις δανειοδοτικές συναλλαγές που απαιτούν φυλάκιση ή σύμφωνα με τον καταργηθέντα Τουρκικό Ποινικό Κώδικα αρ. κατάχρηση πίστης, δόλια πτώχευση και εγκλήματα λαθρεμπορίου εκτός από το λαθρεμπόριο εκμετάλλευσης και κατανάλωσης, συμπαιγνία σε επίσημους διαγωνισμούς και αγορές, ξέπλυμα χρήματος ή κατά της προσωπικότητας του κράτους. αποκάλυψη κρατικών μυστικών με εγκλήματα που διαπράχθηκαν α, αδικήματα κατά της κυριαρχίας του κράτους και της αξιοπρέπειας των οργάνων του, εγκλήματα κατά της ασφάλειας του κράτους, εγκλήματα κατά της συνταγματικής τάξης και της λειτουργίας της, εγκλήματα κατά της εθνικής άμυνας, εγκλήματα κατά του κρατικού μυστικού και κατασκοπείας, εγκλήματα κατά των σχέσεων με ξένους κράτη, εγκλήματα φοροδιαφυγής ή αυτά τα εγκλήματα δεν καταδικάζονται για συμμετοχή, προϋποθέσεις

7) Πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα εδάφια (α), (β), (γ) και (δ) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5411 του παρόντος νόμου στο άρθρο 26 του Τραπεζικού Νόμου αρ. 8, γενικός διευθυντής σε τράπεζες, Δεν μπορούν να προσληφθούν ως βοηθοί γενικοί διευθυντές ή υπάλληλοι με εξουσιοδότηση υπογραφής. Οι τράπεζες υποχρεούνται να ανακαλέσουν άμεσα την υπογραφή εξουσιοδότησης των προσώπων αυτών. Ως αποτέλεσμα των ελέγχων του πρακτορείου, ανακαλούνται προσωρινά οι υπογραφικές εξουσίες των μελών της τράπεζας που διαπιστώθηκε ότι παραβίασαν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή άλλης σχετικής νομοθεσίας και έθεσαν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της τράπεζας και κατά των οποίων ζητείται νομική δίωξη. απόφαση του ΔΣ. Να μην είναι μεταξύ εκείνων που απαγορεύεται να εργαστούν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης «Δεν μπορούν να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε τράπεζα ως προσωπικό με εξουσιοδότηση υπογραφής χωρίς την άδεια του Δ.Σ.».

8) Να μην υπάρχει κατάσταση που να τον εμποδίζει να διοριστεί στη δημόσια υπηρεσία σε αρχειακή έρευνα ή/και έρευνα ασφαλείας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μπαίνοντας στον Οργανισμό Τραπεζικής Ρύθμισης και Εποπτείας – Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση μεταξύ 5-16 Μαΐου 2022 έως τις 23:59:59. χρησιμοποιώντας τη θέση εργασίας οθόνη εφαρμογής, η οποία θα γίνει ενεργή στο ημερολόγιο.

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar