Προεδρία του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πρόσληψη 279 Μόνιμων Εργαζομένων

Η προεδρία του ανώτατου δικαστηρίου θα προσλαμβάνει δημόσιους υπαλλήλους
Η προεδρία του ανώτατου δικαστηρίου θα προσλαμβάνει δημόσιους υπαλλήλους

Να προσληφθεί στις υπηρεσίες της Προεδρίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου · 657 μόνιμοι εργαζόμενοι θα προσληφθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προφορικής εξέτασης που θα διεξαχθεί από την Προεδρία του Ακυρωτικού Δικαστηρίου μέσω του URKUR εντός του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 4 / Δ του Νόμου 4857, του Εργατικού Νόμου Αρ. 279 και ο κανονισμός για τις διαδικασίες και τις αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται στην απασχόληση δημόσιων θεσμών και οργανισμών.

Τα μόνιμα στελέχη εργαζομένων και οι απαιτήσεις αίτησης θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο İŞKUR. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Επαρχιακή Διεύθυνση της Άγκυρας İŞKUR - Κέντρο εξυπηρέτησης Çankaya μεταξύ 07.06.2021 και 11.06.2021 αυτοπροσώπως ή πραγματοποιώντας σύνδεση στον σύνδεσμο "Job Seeker" στη διεύθυνση διαδικτύου του iskur.gov.tr Με τον αριθμό TR και τον κωδικό πρόσβασης.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Όντας Τούρκος πολίτης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου αριθ. 2527 για την ελευθερία του επαγγέλματος και των τεχνών των αλλοδαπών τούρκων ευγενών, και την απασχόληση σε δημόσιους, ιδιωτικούς οργανισμούς ή χώρους εργασίας,

2. Να μην στερηθούν τα δημόσια δικαιώματα,

3. Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων,

4. Ακόμη και αν συγχωρεθεί, εγκλήματα κατά της ασφάλειας του κράτους, εγκλήματα κατά της συνταγματικής τάξης και λειτουργία αυτής της τάξης, εγκλήματα κατά της εθνικής άμυνας, εγκλήματα κατά κρατικών μυστικών και κατασκοπείας, υπεξαίρεση, εκβιασμό, δωροδοκία, κλοπή, απάτη, πλαστογραφία, παραβίαση της εμπιστοσύνης, δόλια πτώχευση Να μην καταδικαστεί για παραποίηση της προσφοράς, νοθεύοντας την απόδοση της παράστασης, νομιμοποίηση των αξιών ιδιοκτησίας που προκύπτουν από το έγκλημα ή το λαθρεμπόριο,
5. Να μην απολυθεί από δημόσια ιδρύματα και οργανισμούς για οποιοδήποτε λόγο από το καθήκον ή το επάγγελμά του,

6. Να μην σχετίζεται με στρατιωτική θητεία ανδρών υποψηφίων (να γίνει, να ανασταλεί ή να εξαιρεθεί)

7. Να αποφοιτήσει από σχολείο (τμήμα / πρόγραμμα) που έχει καθοριστεί για το επάγγελμα και για να έχει άλλα απαιτούμενα πιστοποιητικά / έγγραφα από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων,

8. Να μην λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, γήρατος ή αναπηρίας από κανένα ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης,

9. Έχοντας ένα θετικό αποτέλεσμα ως αποτέλεσμα της Έρευνας για την Ασφάλεια και την Έρευνα Αρχείων,

10. Να έχει ένα έγγραφο που να δείχνει το καθεστώς προτεραιότητας που ορίζεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 5 του προαναφερθέντος κανονισμού, μεταξύ των υποψηφίων που έχουν το δικαίωμα προτεραιότητας στην απασχόληση,

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΥ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Η λίστα των ονομάτων όσων θα συμμετάσχουν στην κλήρωση του συμβολαιογράφου, η ημερομηνία, ο τόπος, η ώρα και τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν ξεχωριστά στο yargitay.gov.tr. Αυτές οι ανακοινώσεις γίνονται δεκτές ως ειδοποιήσεις και δεν γίνονται ξεχωριστές ειδοποιήσεις στη διεύθυνση των σχετικών ατόμων μέσω ταχυδρομείου.

2. Μεταξύ των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους που έστειλε η Τουρκική Υπηρεσία Απασχόλησης (URKUR), θα κληρωθεί κλήρωση στις 18.06.2021 στις 09.00 στην Προεδρία της Αίθουσας Συνεδρίου του Cassation παρουσία συμβολαιογράφου.

3. Εργαζόμενοι σε Δημόσια Ιδρύματα και Οργανισμούς που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα με ημερομηνία 09.08.2009 και με αριθμό 27314

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού σχετικά με τις διαδικασίες και τις αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την παραλαβή, τουρκική υπηρεσία απασχόλησης
4 (τέσσερις) φορές τον αριθμό των κενών θέσεων τραβώντας παρτίδες μεταξύ των υποψηφίων στη λίστα που έστειλε η İŞKUR.
Θα καθοριστεί ο κύριος και ο ίδιος αριθμός αναπληρωματικών υποψηφίων.

Armin

sohbet

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar