Προεδρία του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πρόσληψη 212 αξιωματικών

Η προεδρία του ανώτατου δικαστηρίου θα προσλαμβάνει δημόσιους υπαλλήλους
Η προεδρία του ανώτατου δικαστηρίου θα προσλαμβάνει δημόσιους υπαλλήλους

Για να απασχοληθεί στην Προεδρία του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, το Παράρτημα 657 των Αρχών σχετικά με την απασχόληση συμβασιούχου προσωπικού, το οποίο τέθηκε σε ισχύ με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 4 και αριθ. Σύμφωνα με αυτό, θα προσληφθούν 06.06.1978 άτομα. για τις συμβατικές θέσεις που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα, βάσει των βαθμολογιών KPSS του 7, βάσει των αποτελεσμάτων των αιτήσεων και των προφορικών ή προφορικών εξετάσεων που θα διεξαγάγει το Ανώτατο Δικαστήριο.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ

α) Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους πραγματοποιώντας είσοδο στο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τις 07.06.2021 έως τις 11.06.2021 έως τις 17.00 στον ιστότοπο (turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu) και ηλεκτρονικά. Οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

β) Οι υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αίτησης ανεβάζοντας πλήρως τα απαιτούμενα έγγραφα και ένα προς ένα στο σύστημα. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για ανακρίβειες και ελλείποντα έγγραφα στα μεταφορτωμένα έγγραφα.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγξουν εάν η αίτησή τους έχει ολοκληρωθεί στην οθόνη "Οι αιτήσεις μου". Οποιαδήποτε εφαρμογή που δεν εμφανίζει την ένδειξη "Η εφαρμογή ολοκληρώθηκε" στην οθόνη "Οι εφαρμογές μου" δεν θα ληφθεί υπόψη.

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Να έχουν τους γενικούς όρους που καθορίζονται στο άρθρο 657 του νόμου αριθ. 48,

β) Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

γ) Να μην έχει ψυχική ασθένεια που να τον εμποδίζει να εκτελεί συνεχώς το καθήκον του,

δ) Δεν λαμβάνει σύνταξη ή σύνταξη γήρατος από το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης,

ε) Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για θέσεις Γραμματέα, Αναλυτής, Προγραμματιστής, Τεχνικός, Τεχνικός, Καμεραμάν, δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 11.06.2021 από τις 35, την τελευταία ημέρα της αίτησης. (Όσοι γεννήθηκαν στις 11.06.1986 και αργότερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση.)

στ) Για να είναι κάτω των 11.06.2021 ετών από τις 30, την τελευταία ημέρα της αίτησης των υποψηφίων που θα υποβάλουν αίτηση για θέση προστασίας και προστασίας. (Όσοι έχουν ημερομηνία γέννησης στις 11.06.1991 και αργότερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση.)

ζ) Να λάβετε μέρος στις εξετάσεις KPSS (ομάδα B) το 2020 και να λάβετε τουλάχιστον 3 βαθμούς από τον τύπο βαθμολογίας KPSSP93 για προπτυχιακούς πτυχιούχους, τον τύπο βαθμολογίας KPSSP94 για αποφοίτους συνεργατών και τον τύπο βαθμολογίας KPSSP60 για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη θέση του γραμματέα και του φύλακα και του φύλακα, απαιτείται ελάχιστο σκορ 70.

η) Να είμαστε θετικοί ως αποτέλεσμα της έρευνας ασφάλειας και της έρευνας αρχείων,

i) Ενώ εργάζονταν σε δημόσια ιδρύματα και οργανισμούς βάσει σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 657 / Β του νόμου αριθ. 4 των δημοσίων υπαλλήλων, η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί από κανένα ίδρυμα εντός του τελευταίου έτους λόγω πράξης αντίθετης προς τις αρχές του η σύμβαση παροχής υπηρεσιών,

ι) Κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου, η οποία καθορίστηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 06.06.1978 και αριθ. 7/15754
Εκτός από τις εξαιρέσεις, όσοι έχουν καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση πριν από ένα έτος από την ημερομηνία καταγγελίας.
Δεν μπορούν να απασχοληθούν σε συμβατικές θέσεις.

Armin

sohbet

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar