Υπουργείο Εσωτερικών 30 Σύλλογοι για την πρόσληψη Βοηθών Ελεγκτών

Υπουργείο Εσωτερικών 30 Σύλλογοι για την πρόσληψη Βοηθών Ελεγκτών
Υπουργείο Εσωτερικών 30 Σύλλογοι για την πρόσληψη Βοηθών Ελεγκτών

30 κενές θέσεις στην τάξη Γενικών Διοικητικών Υπηρεσιών του κεντρικού οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερικών θα προσληφθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων Αναπληρωτών Ελεγκτών Συλλόγων με την είσοδο (προφορική) εξέταση που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα μεταξύ 08-11 Δεκεμβρίου 2020.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ)


1- Εκπλήρωση των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο (Α) του άρθρου 657 του νόμου αριθ.

2- Να αποφοίτησε από μια από τις νομικές σχολές, τις πολιτικές επιστήμες, τα οικονομικά, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τις οικονομικές και διοικητικές επιστήμες που παρέχουν τουλάχιστον τέσσερα έτη προπτυχιακής εκπαίδευσης ή από ένα από τα εγχώρια και ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα των οποίων η ισοδυναμία γίνεται αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές,

3- Να είναι κάτω των 01 ετών από την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του έτους στο οποίο πραγματοποιείται η είσοδος (προφορική) εξέταση.

4- Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν λάβει τουλάχιστον 23 πόντους KPSS από τον τύπο βαθμολογίας "Εξέταση επιλογής δημόσιου προσωπικού KPSSP70" του οποίου η περίοδος ισχύος δεν έχει λήξει από την προθεσμία για την περίοδο εξέτασης (Άλλοι υποψήφιοι με την ίδια βαθμολογία με τον 120ο υποψήφιο λαμβάνει επίσης τις εισαγωγικές εξετάσεις).

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1- Υποψήφιοι Του υπουργείου μας http://www.icisleri.gov.tr Στο "Έντυπο αίτησης εργασίας εξέτασης (Προφορική) Εξετάσεως Υπουργείου Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών 2020-2021" στο σύνδεσμο αίτησης εξέτασης που θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο. http://www.turkiye.gov.tr Θα υποβάλουν αίτηση με πρόσβαση σε αυτά με τον κωδικό πρόσβασης e-Devlet στη διεύθυνση Διαδικτύου μεταξύ 02-06 Νοεμβρίου 2020 και συμπληρώνοντάς τα σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Δεδομένου ότι οι αιτήσεις θα λαμβάνονται ηλεκτρονικά, οι αιτήσεις μέσω ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως δεν θα γίνονται δεκτές.

2- Δεδομένου ότι οι αιτήσεις θα υποβληθούν με κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι υποψήφιοι http://www.turkiye.gov.tr Πρέπει να έχετε λογαριασμό. Για να χρησιμοποιήσουν τον εν λόγω λογαριασμό, οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν έναν κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να λάβουν το φάκελο που περιέχει τον κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υποβάλλοντας το αναγνωριστικό τους με τον αριθμό TR ID στην προσωπική τους αίτηση από τις κεντρικές διευθύνσεις PTT.

3- Οι υποψήφιοι που συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τη φόρμα αίτησης εργασίας, συμπληρώνουν την αίτηση χωρίς σφάλματα και εντελώς, και είναι βέβαιοι ότι οι πληροφορίες τους είναι σωστές, πρέπει να πατήσουν το κουμπί "Αποθήκευση των πληροφοριών μου". Οι αιτήσεις υποψηφίων που δεν εκτελούν αυτήν τη διαδικασία δεν θα εγγραφούν στο σύστημα και οι υποψήφιοι σε αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν δικαιώματα. Οι υποψήφιοι που συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν ελλιπείς ή λανθασμένες πληροφορίες πρέπει να ενημερώσουν ξανά τις πληροφορίες τους έως τις 06:2020 στις 17 Νοεμβρίου 30 και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αίτησης κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση των πληροφοριών μου".

4- Οι πληροφορίες αποφοίτησης των υποψηφίων που θα υποβάλουν αίτηση για την είσοδο (προφορική) εξέταση λαμβάνονται αυτόματα από το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι των οποίων οι πληροφορίες είναι ανακριβείς / ελλιπείς ή των οποίων οι πληροφορίες αποφοίτησης δεν προέρχονται από το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης πρέπει να σημειώσουν το σχετικό πλαίσιο στη φόρμα αίτησης και να εισαγάγουν μη αυτόματα τις ενημερωμένες πληροφορίες τους. http://www.turkiye.gov.tr Πρέπει να ανεβάσουν τα έγγραφα αποφοίτησης σε μορφή pdf ή jpeg στην ενότητα εξετάσεων.

5- Οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει από εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Τουρκία ή στο εξωτερικό και έχουν ισοδυναμία με τις αντίστοιχες σχολές σχετικά με την εκπαιδευτική κατάσταση που απαιτείται στη διαφήμιση, πρέπει να επιλέξουν το σχετικό πλαίσιο στην καρτέλα πληροφοριών εκπαίδευσης και να ανεβάσουν τα έγγραφα ισοδυναμίας.

6- Οι στρατιωτικές πληροφορίες ανδρών υποψηφίων λαμβάνονται αυτόματα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι υποψήφιοι με σφάλμα στις πληροφορίες τους πρέπει να σημειώσουν το σχετικό πλαίσιο, να εισαγάγουν τις τρέχουσες πληροφορίες τους με μη αυτόματο τρόπο και να ανεβάσουν τα έγγραφα στρατιωτικής κατάστασής τους σε μορφή pdf ή jpeg στη μονάδα.

7- Στο στάδιο της αίτησης των υποψηφίων, η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου http://personel.icisleri.gov.tr Πρέπει να ανεβάσουν 600 * 800 300 dpi φωτογραφίες ποιότητας στην ενότητα σε μορφή pdf ή jpeg, που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις δυνατότητες στην ενότητα "Πρότυπα φωτογραφιών που θα χρησιμοποιηθούν στην κάρτα ταυτότητας προσωπικού" της καρτέλας "Κάρτα ταυτότητας προσωπικού" της διεύθυνσης Διαδικτύου.

8- Δεδομένου ότι το σύστημα θα κλείσει στις 06:2020 στις 17 Νοεμβρίου 30 μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων, η φόρμα αιτήματος εργασίας δεν θα εκτυπωθεί μετά την καθορισμένη ώρα. Επομένως, οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν τη Φόρμα Αίτησης Εργασίας μεταξύ των καθορισμένων ημερομηνιών αίτησης πριν από τις 17:30.

9- Είναι υποχρεωτικό να ανεβάσετε ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα στην ενότητα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις αρχές που αναφέρονται στην ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της αίτησης για την είσοδο (προφορική) εξέταση. Οι υποψήφιοι που δεν ανεβάζουν τα ζητούμενα έγγραφα στο σύστημα στο στάδιο της αίτησης δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν δικαιώματα και η ευθύνη θα ανήκει στους σχετικούς υποψηφίους. Οι αιτήσεις μέσω ταχυδρομείου ή με το χέρι δεν θα γίνονται αποδεκτές, καθώς οι αιτήσεις θα παραληφθούν μέσω της Φόρμας Επιχειρηματικής Αίτησης σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

10- Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται δεόντως ή / και εγκαίρως δεν θα γίνονται δεκτές.

11- Δεν θα γίνει ειδοποίηση σε αιτούντες που δεν έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν τις εξετάσεις.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ


sohbet

Feza.Net

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar

Σχετικά άρθρα και διαφημίσεις