Μουσείο Καλλιγραφίας Τουρκικού Ιδρύματος

Μουσείο Καλλιγραφίας Τουρκικού Ιδρύματος
Μουσείο Καλλιγραφίας Τουρκικού Ιδρύματος

Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi, İstanbul Beyazıt Meydanı’nda bulunan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı hat müzesidir.


Bayezid Camii külliyesine ait olan medrese binası içindedir. Çeşitli yerlerden hatlar ve hatlarla ilgili araç gereçler sergilenir. 1984 yılında hizmete girmiştir. Restorasyon nedeniyle günümüzde ziyarete kapalıdır.

Müzede kronolojik sırayla Mustafa Dede, III. Murad, Hâfız Osman, Yedikuleli Seyyid Abdullah, III. Ahmed, Kâtibzâde Mehmed Refî, Mahmud Celâleddin, II. Mahmud, Sultan Abdülmecid, Râkım Efendi, Ali Haydar Bey, Vahdetî Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Mehmed Şefik Bey, Mevlevî Zeki Dede, Mehmed İzzet Efendi, Sâmi Efendi, II. Abdülhamid, Hasan Rıza, Mehmed Nuri, Kamil Akdik, Necmeddin Okyay, Hamit Aytaç gibi hat sanatı üstatlarının eserleri teşhir edilmektedir.

Medresenin dershane kısmı “Kutsal Emanetler” seksiyonu halinde düzenlenmiştir; ortasında 1884 tarihli Kâbe kapısı örtüsü yer alır. Bu seksiyonda en değerli parçalar sakal-ı şerifle bir şişe içinde peygamber kabrinden alınmış topraktır. Ayrıca Mekke, Medine, Mina ve Müzdelife’yi tasvir eden minyatürler vardır.

Medresenin avlusunda Ali, Sâmi Efendi ve Mustafa İzzet imzalı taş kitâbeler bulunur.

Müze bahçesinde, Ahmet Ziya Bey tarafından yapılmış iki güneş saati vardır.sohbet

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar