Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών αυξήθηκε

Η απόφαση αύξησης του αριθμού των κασετών στο Υπουργείο Μεταφορών, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Επικοινωνιών άρχισε να ισχύει μετά τη δημοσίευσή τους στο σημερινό τεύχος της Επίσημης Εφημερίδας.


14 Οκτώβριος Στην Επίσημη Εφημερίδα της 2017 δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Επικοινωνιών για την αύξηση του προσωπικού.

Σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα απόφαση. Το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων Υποδομής και Βοηθών Γενικών Διευθυντών έχει αυξηθεί από το 3 στο 4. Η απόφαση εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3046 (i) του νόμου 16.

Η απόφαση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα έχει ως εξής:

Indan Από το Υπουργείο Μεταφορών, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Επικοινωνιών:
1 - Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων Υποδομών, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής για την αύξηση του προσωπικού από το 3 στο 4, 3046 Νο. Αρ. 16 (i) κρίθηκε σκόπιμο.
2 - Η παρούσα απόφαση εκτελείται από τον Υπουργό Μεταφορών, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Επικοινωνιών. "Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar