Το Υπουργείο Εμπορίου θα προσλάβει 60 Βοηθούς Εμπειρογνώμονες

Υπουργείο Εμπορίου για πρόσληψη Βοηθού Εμπορικού Ελεγκτή
Υπουργείο Εμπορίου

Προκειμένου να διοριστούν στις θέσεις 8ου και 9ου βαθμού από την Τάξη Γενικών Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορίου, θα ληφθούν Βοηθοί Εμπειρογνώμονες στα πεδία και τους αριθμούς που αναφέρονται παρακάτω με τις εισαγωγικές εξετάσεις. Υπουργείο Εμπορίου 60 Προϋποθέσεις Πρόσληψης Βοηθού Εμπειρογνώμονα; Πώς να εφαρμόσει?

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν σε 2 στάδια, γραπτά και προφορικά.

Για τις γραπτές εξετάσεις, οι υποψήφιοι έως και 20 φορές τον αριθμό των ποσοστώσεων θα κληθούν σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας από τον τύπο βαθμολογίας KPSS που καθορίζεται σε κάθε ενότητα παρακάτω. Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν ίσους βαθμούς με τον τελευταίο υποψήφιο θα προσκληθούν στη γραπτή εξέταση.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

α) Να πληροί τις γενικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 657 του Νόμου αριθ. 48 των Δημοσίων Υπαλλήλων,

β) Να μην έχουν συμπληρώσει την ηλικία των τριάντα πέντε ετών από την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διεξάγονται οι εισαγωγικές εξετάσεις (μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι γεννήθηκαν την 01.01.1988 και μετά),

γ) Πολιτικές επιστήμες, νομικές, οικονομικές και διοικητικές επιστήμες, οικονομικές, επιχειρηματικές και μηχανικές σχολές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια εκπαίδευσης και τα προαναφερθέντα τμήματα άλλων σχολών ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Τουρκία ή στο εξωτερικό των οποίων η ισοδυναμία γίνεται δεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK). Για να αποφοιτήσει από τα προαναφερθέντα τμήματα, (Οι υποψήφιοι πρέπει να σαρώσουν τα έγγραφα ισοδυναμίας που έχουν εγκριθεί από την YÖK σε μορφή jpeg, εάν αποφοιτήσουν από τα τμήματα που θεωρούνται ισοδύναμα με τα προαναφερθέντα τμήματα και να τα προσθέσετε στη φόρμα αιτήματος που μπορούν να έχουν πρόσβαση από τον ιστότοπο του Υπουργείου μας κατά τη διάρκεια της αίτησής τους.),

ç) Για τη λήψη βαθμολογίας 70 και άνω από τον σχετικό τύπο βαθμολογίας ΚΨΣ που ορίζεται στον παραπάνω πίνακα, στις Εξετάσεις Επιλογής Δημοσίου Προσωπικού που διεξάγει η ΟΣΥΜ που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

δ) Να έχει λάβει τουλάχιστον (C) επίπεδο από το YDS/e-YDS σε μία από τις γερμανικές, γαλλικές και αγγλικές γλώσσες τα τελευταία δύο χρόνια από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων ή να έχει διεθνώς έγκυρο έγγραφο του οποίου η ισοτιμία είναι αποδεκτό από την ΟΣΥΜ ως προς τη γλωσσική επάρκεια.

ε) Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν σε οποιοδήποτε από τα γραπτά ή προφορικά στάδια των εισαγωγικών εξετάσεων συνολικά τρεις φορές δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις επόμενες εισαγωγικές εξετάσεις.

στ) Οι υποψήφιοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση θα επιβαρυνθούν με 100 TL τέλος εξέτασης και οι υποψήφιοι που δεν πληρώσουν το τέλος εξέτασης δεν θα γίνουν δεκτοί στη γραπτή εξέταση. Το τέλος εξέτασης θα εισπραχθεί από το πανεπιστήμιο που θα διενεργήσει τη γραπτή εξέταση και η τράπεζα και ο αριθμός λογαριασμού στον οποίο θα καταβληθεί το τέλος θα ανακοινωθούν ξεχωριστά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας και από το εν λόγω πανεπιστήμιο.

(Δεν θα χρεωθεί καμία χρέωση κατά τη στιγμή της αίτησης.)

Ημερομηνία και φόρμα αίτησης εξέτασης: Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μεταξύ 02.06.2023 – 12.06.2023 έως 12.06.2023 στις 17:00 σε ψηφιακό περιβάλλον μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Υπουργείο Εμπορίου / Career Gate) και Career Gate στο alimkariyerkapisi.cbiko.govtr. Αιτήσεις που γίνονται ταχυδρομικώς ή με άλλα μέσα δεν θα γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα από τα προαναφερθέντα τμήματα.

Günceleme: 12/05/2023 10:08

Παρόμοιες διαφημίσεις