Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Karadeniz θα προσλάβει 492 συμβασιούχους προσωπικού

Τεχνικό Πανεπιστήμιο Karadeniz
Τεχνικό Πανεπιστήμιο Karadeniz

Προκειμένου να απασχοληθεί στον Κεντρικό Οργανισμό του Τεχνικού Πανεπιστημίου Karadeniz, σύμφωνα με το άρθρο 657/Β του νόμου αριθ. καθώς και στα παραρτήματα και τις τροποποιήσεις του, οι ακόλουθοι τίτλοι (εκτός από τον Φαρμακοποιό*) είναι γραπτοί ή χωρίς προφορική εξέταση, με την ομαδική εξέταση «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 4 ΚΨΣ (Β) (ΚΨΣΠ06.06.1978)· Αναπληρωματικό πτυχίο με ομαδικές εξετάσεις KPSS (B) 7 (KPSS15). Θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά «Προπτυχιακές» ομαδικές εξετάσεις KPSS (B) 5 και (KPSSP2022) τύπος βαθμολογίας. Ημερομηνίες Αιτήσεων: 94-2022. Karadeniz Technical University 93 Πρόσληψη Προσωπικού με Συμβόλαιο Ποιες είναι οι Προϋποθέσεις Αίτησης; Πώς να εφαρμόσει?

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τους υποψηφίους για αίτηση;

Μεταξύ των υποψηφίων προσωπικού που θα απασχοληθούν στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Karadeniz, προκειμένου να απασχοληθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 657 του νόμου για τους δημοσίους υπαλλήλους αριθ. 48, οι υποψήφιοι θα θεωρούνται γενικά πολίτες της Δημοκρατίας της Τουρκίας Να μην στερούνται δημόσια δικαιώματα, να μην έχουν προβλήματα υγείας που να τους εμποδίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, να διεξάγουν έρευνα ασφαλείας και να λαμβάνουν θετικά αποτελέσματα από αρχειακή έρευνα, να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα».

Από την άλλη πλευρά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή σύνταξη από κανένα Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Günceleme: 11/05/2023 10:22

Παρόμοιες διαφημίσεις