Αυξήθηκαν οι πληρωμές στήριξης εισοδήματος για δωρεάν αστική συγκοινωνία

Αυξήθηκαν οι πληρωμές στήριξης εισοδήματος για δωρεάν αστική συγκοινωνία
Αυξήθηκαν οι πληρωμές στήριξης εισοδήματος για δωρεάν αστική συγκοινωνία

Αυξήθηκε η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση που καταβάλλει το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών λεωφορείων και θαλάσσιων μεταφορών που μεταφέρουν άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, συγγενείς μαρτύρων και βετεράνων. Με την αλλαγή στον κανονισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα σχετικά με την αύξηση, το μηνιαίο ποσό πληρωμής στήριξης των 2250 TL για κάθε όχημα ιδιωτικής θαλάσσιας μεταφοράς που παρέχει αστικές δημόσιες συγκοινωνίες αυξήθηκε σε 3375 TL και κάθε υπηρεσία μεταφοράς που παρέχει αστική δημόσια συγκοινωνία στην Άγκυρα. και των μητροπολιτικών δήμων της Κωνσταντινούπολης Η μηνιαία υποστήριξη που καταβάλλεται στο όχημα αυξήθηκε σε 2992,5 TL, 4500 TL και σε άλλες επαρχίες με μητροπολιτικούς δήμους, η υποστήριξη 2250 TL αυξήθηκε σε 3375 TL.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός Τροποποίησης του Κανονισμού για τις Διαδικασίες και τις Αρχές Καταβολής Εισοδηματικής Ενίσχυσης στο Πλαίσιο των Ελεύθερων Μετακινήσεων, που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών.

Με τον Κανονισμό για την Τροποποίηση του Κανονισμού για τις Διαδικασίες και τις Αρχές σχετικά με την Πληρωμή Εισοδηματικής Υποστήριξης που Πραγματοποιείται στο Πλαίσιο των Ελεύθερων Ταξιδίων, η εισοδηματική στήριξη που παρέχεται στους χειριστές κάθε μεταφορικού οχήματος που παρέχει υπηρεσίες αστικών δημόσιων συγκοινωνιών και ιδιωτικών θαλάσσιων μεταφορών οχήματα που ανήκουν σε ιδιώτες ή εταιρείες εξουσιοδοτημένες από τους δήμους. Οι πληρωμές αυξήθηκαν κατά 1%, με ισχύ από την 2023η Ιουλίου 50.

Με την τροποποίηση που έγινε στο άρθρο που ρυθμίζει τα ποσά πληρωμής στον εν λόγω Κανονισμό, από την 1η Ιουλίου 2023, το μηνιαίο ποσό πληρωμής στήριξης των 2250 TL για κάθε όχημα ιδιωτικής θαλάσσιας μεταφοράς που παρέχει αστικές συγκοινωνίες αυξήθηκε σε 3375 TL και ποσό της πληρωμής στήριξης για τις αστικές δημόσιες συγκοινωνίες στους μητροπολιτικούς δήμους της Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης Η μηνιαία στήριξη των 2992,5 TL για κάθε όχημα μεταφοράς που παρέχει την υπηρεσία αυξήθηκε σε 4500 TL.

Σε άλλες επαρχίες με μητροπολιτικούς δήμους, η μηνιαία υποστήριξη των 2250 TL για κάθε όχημα μεταφοράς που παρέχει υπηρεσίες αστικών δημόσιων συγκοινωνιών αυξήθηκε σε 3375 TL και η μηνιαία υποστήριξη που καταβάλλεται σε κάθε όχημα μεταφοράς που παρέχει υπηρεσίες αστικών δημόσιων συγκοινωνιών σε επαρχίες χωρίς μητροπολιτικούς δήμους αυξήθηκε σε 1800 TL και 2700 TL. .

Πληρωμές Υποστήριξης Εισοδήματος για Μεταφορές

Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της δωρεάν ταξιδιωτικής εφαρμογής που επιτρέπει σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, συγγενείς μαρτύρων και βετεράνων να επωφελούνται από χερσαία, θαλάσσια, σιδηροδρομικά, ιδιωτικά δημόσια λεωφορεία και θαλάσσια μεταφορικά μέσα στην πόλη δωρεάν, 2015 δισεκατομμύριο 1 έχει καταβληθεί εισοδηματική στήριξη εκατομμυρίων TL από το 662 έως σήμερα. .

Günceleme: 24/05/2023 15:15

Παρόμοιες διαφημίσεις