Διοίκηση Λιμενικού Σώματος για πρόσληψη 84 συμβασιούχων προσωπικού

Διοίκηση Λιμενικού Σώματος για πρόσληψη ειδικού Erbas
Εντολή Ακτοφυλακής

Στο πλαίσιο των Αρχών για την Απασχόληση Συμβεβλημένου Προσωπικού, που τέθηκε σε ισχύ με την από 657/4/06 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και με αριθμό 06/1978, σύμφωνα με την παράγραφο (Β) του άρθρου 7 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου. 15754 για πρόσληψη συμβασιούχου προσωπικού για πρόσληψη στη Διοίκηση Λιμενικού Σώματος Συνολικά 84 θέσεις συμβασιούχου προσωπικού πλήρους απασχόλησης παρακάτω θα προσληφθούν για πρόσληψη στους κεντρικούς και επαρχιακούς οργανισμούς της Διοίκησης Ασφαλείας. Διοίκηση Λιμενικού Σώματος 84 Ποιες είναι οι Προϋποθέσεις Αίτησης για Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση; Πώς να εφαρμόσει?

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ένα. Να έχει τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 657 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου αρ. 48 και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τις Αρχές Απασχόλησης Συμβασιούχου Προσωπικού.

σι. Να φέρει την απαίτηση εκπαίδευσης για τους ανακοινωθέντες τίτλους από το απολυτήριο σχολείο και να έχει εισέλθει στο ΚΨΣ σε σχέση με αυτή την εκπαίδευση.

ντο. Να έχει λάβει τον καθορισμένο ελάχιστο βαθμό ΚΨΣ από τους τύπους βαθμών του έτους σύμφωνα με τον τίτλο της θέσης που θα προσληφθεί.

ντο. Έχοντας συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας (όσοι έχουν γεννηθεί στις 29 Μαΐου 2005 και προγενέστερα) σύμφωνα με το μη διορθωμένο ληξιαρχείο κατά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όχι κάτω των 01 ετών από την 2023η Ιανουαρίου 36 (που έχουν γεννηθεί την 01η Ιανουαρίου 1988 και μετά μπορεί να υποβάλει αίτηση).

ΡΕ. Για όσους έχουν εργαστεί προηγουμένως ως συμβασιούχοι, έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για καταγγελία της σύμβασης (Βλ. Αρχές Απασχόλησης Συμβεβλημένου Προσωπικού, που τέθηκε σε ισχύ με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 7/15754, Πρόσθετο Άρθρο-1).

προς την. Όσον αφορά τη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες υποψήφιους? να μην έχει στρατιωτική θητεία, να μην έχει στρατιωτική ηλικία, να έχει εκπληρώσει την ηλικία της στρατιωτικής θητείας ή να αναβληθεί ή να μετατεθεί στην εφεδρική τάξη ή να εξαιρεθεί.

φά. Να έχουν τα προσόντα που καθορίζονται σύμφωνα με τον ανακοινωθέντα τίτλο στελεχών.

σολ. Αποχώρηση από Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, Γενικό Επιτελείο, Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης και δημόσιους φορείς και οργανισμούς,
Να μην απομακρυνθεί για κανέναν άλλο λόγο εκτός από παραίτηση και λόγους υγείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι ευθύνονται για την ακρίβεια των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν στην αίτηση και τις νομικές ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν εκ των υστέρων. Αιτήσεις υποψηφίων που διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης ή των οποίων τα έγγραφα διαπιστώθηκε ότι λείπουν/λάθος θεωρούνται άκυρες ανεξαρτήτως σταδίου (ακόμη και αν έχουν διοριστεί).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μεταξύ των ημερομηνιών 22-29 Μαΐου 2023 μόνο μέσω της πύλης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη διεύθυνση turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu. Αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως εκτός του διαδικτυακού περιβάλλοντος δεν θα ληφθούν υπόψη. Τα αποτελέσματα των αιτήσεων θα ανακοινωθούν στους υποψηφίους μέσω του sg.gov.tr.

Εφαρμογές; Θα ξεκινήσει στις 22:14 τη Δευτέρα 00 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 29:2023 τη Δευτέρα 14 Μαΐου 00.

Günceleme: 12/05/2023 10:18

Παρόμοιες διαφημίσεις