Τέλη παιδικών σταθμών TCDD 2023

Τέλη Ημισελήνου έτους TCDD
Τέλη παιδικών σταθμών TCDD 2023

Οι κρατικοί σιδηρόδρομοι της Δημοκρατίας της Τουρκίας ανακοίνωσε τα τέλη βρεφονηπιακού σταθμού για το 2023. Στην ενότητα με τίτλο Τέλη βρεφονηπιακού και βρεφονηπιακού οίκου της «Ανακοίνωσης για τις Δημόσιες Κοινωνικές Εγκαταστάσεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 06 Ιανουαρίου 2023 και με αριθμό 32065 του Υπουργείου Οικονομικών, σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι κατώτατοι μηνιαίοι μισθοί που καθορίζονται με την ανακοίνωση. , τα ιδρύματα και οι οργανισμοί εξουσιοδοτούνται να καθορίζουν την τιμή πάνω από τον καθορισμένο μισθό. Στο 18ο άρθρο της ενότητας με τίτλο Κοινά Θέματα, «Αναζητούνται οι δυνατότητες μίσθωσης των εγκαταστάσεων εν όλω ή εν μέρει και δίνεται βαρύτητα στην εφαρμογή προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν χρειαστεί, τα γεύματα, το τσάι και άλλες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται με την αγορά υπηρεσιών. και στο άρθρο 20 ορίζεται ότι «οι πάσης φύσεως δαπάνες των νηπιαγωγείων και των βρεφονηπιακών σταθμών καλύπτονται από δικά τους εισοδήματα».

Οι αποδοχές που ισχύουν είναι οι «αυξήσεις στο ημερομίσθιο του προσωπικού που θα εργαστεί στους βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι το τέλος του έτους και στα γενικά έξοδα του νηπιαγωγείου (τέλος προμήθειας, έξοδα υλικών καθαριότητας, έξοδα γενικής συντήρησης και επισκευής, ρεύμα, θέρμανση, νερό. κ.λπ.) για 12 μήνες, ο κατώτατος μισθός των εργαζομένων με την αγορά υπηρεσιών τον Ιούλιο." Λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές αυξήσεις στον αριθμό των παιδιών που λαμβάνουν υπηρεσίες στους παιδικούς σταθμούς κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος)".
Λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς εσόδων-εξόδων λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Ημερήσιων Κέντρων και σύμφωνα με τις διατάξεις της «Ανακοίνωσης για τις Δημόσιες Κοινωνικές Εγκαταστάσεις», που ισχύει από 01 Μαρτίου 2023,

α) Εφαρμόζεται στα τέκνα του προσωπικού της Επιχείρησής μας και άλλων Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών, συνταξιούχους και τους συζύγους και απογόνους τους (εγγόνια, δισέγγονα), συζύγους, γονείς και τέκνα μαρτύρων, βετεράνων, αναπήρων πολέμου και καθήκοντος και τους σύζυγοι, μητέρες, πατέρες και παιδιά, το μηνιαίο τέλος φροντίδας για κάθε παιδί είναι 3.750,00 TL (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),

β) 50 TL (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο είναι κατά 5.625,00% μεγαλύτερο από το τιμολόγιο που καθορίζεται για το προσωπικό της επιχείρησής μας, στα παιδιά εκείνων που αποκλείονται από την παράγραφο (α).

γ) Αν το ίδιο άτομο έχει περισσότερα από ένα παιδιά στο Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων και Παιδιών, θα ισχύει έκπτωση 20% για περισσότερα από ένα παιδιά.

δ) Εισπράττεται προκαταβολικά δίδακτρα ενός μήνα για τον μαθητή του οποίου η τελική εγγραφή γίνεται στο Βρεφονηπιακό και Παιδικό Σταθμό. Εάν ο μαθητής αποχωρήσει από το Παιδικό Σταθμό κατά τη διάρκεια του μήνα, το ποσό δεν επιστρέφεται.

ε) Εάν υπάρχει ανάγκη συντήρησης, επισκευής και τροποποίησης στους Βρεφονηπιακούς και Οίκους Ημερήσιας Φροντίδας, θα υποβληθεί αίτημα κλεισίματος από τη Διεύθυνση Βρεφονηπίων για συντήρηση και επισκευή.

Δεδομένου ότι στο Ανακοινωθέν αναφέρεται ότι οι κοινωνικές διευκολύνσεις δεν θα πρέπει να συνεισφέρουν από τον προϋπολογισμό του σχετικού ιδρύματος και οργανισμού για τα λειτουργικά έξοδα, θα ληφθούν όλα τα είδη μέτρων για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των παιδικών σταθμών και των παιδικών σταθμών από τα εισοδήματά τους και δεν θα υπάρξουν διαταραχές στο θέμα αυτό.

Λαμβάνοντας υπόψη το ισοζύγιο πληρωμών των Βρεφονηπιακών και Ημερήσιων Κέντρων θα αξιολογηθούν και τα θέματα μίσθωσης τους στο πλαίσιο του άρθρου 18 της ανακοίνωσης.

Επιπλέον, θα ακολουθηθούν αυστηρά οι αρχές εφαρμογής που καθορίζονται στο Ανακοινωθέν. Προτεραιότητα στη χρήση των εγκαταστάσεων. Η επιχείρησή μας θα δοθεί στο προσωπικό και στους συνταξιούχους, στους συζύγους τους και στα παιδιά τους.

Günceleme: 01/03/2023 14:24

Παρόμοιες διαφημίσεις