Υπουργείο Υγείας 2023 Ηλικία 65-72 Ανακοίνωση Κλήρωση Επαναδιορισμού!

Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Υγείας

Στο πρόσθετο άρθρο 3359 του Βασικού Νόμου Υπηρεσιών Υγείας αριθ. νομοθεσία δημοσίων φορέων και οργανισμών, χωρίς να ληφθεί άδεια κενού διορισμού, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που ορίζει η νομοθεσία και η τοποθέτησή τους γίνεται από το Υπουργείο Υγείας χωρίς εξέταση και με κλήρωση.» περιλαμβάνεται παροχή.

Από την άλλη πλευρά, στο Παράρτημα 17 του προαναφερθέντος νόμου, «Γιατροί και εξειδικευμένοι ιατροί που εργάζονται σε ιδρύματα υγείας και οργανισμούς που ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας και τις θυγατρικές του, καθώς και οικογενειακοί γιατροί που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Οικογενειακής Ιατρικής Νο. 24 της 11/2004/5258, εγκρίνονται από το Υπουργείο κάθε χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να εργαστεί μέχρι την ηλικία των εβδομήντα δύο. " έχει συμπεριληφθεί κανονισμός.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με την εγκύκλιο με ημερομηνία 23/11/2017 και την αρίθμηση 2017/19, οι διαδικασίες τοποθέτησης που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η επανένταξη ιατρών και ειδικών ιατρών ηλικίας μεταξύ 65-72 ετών και ποιος είχε προηγουμένως εργαστεί στο Υπουργείο Υγείας ή σε συνδεδεμένους οργανισμούς του. Θα γίνει πολύ στο περιβάλλον του υπολογιστή.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1) Οι αιτήσεις θα υποβληθούν εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο ημερολόγιο της κλήρωσης με είσοδο στο σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας της πύλης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Προσωπικού (PBS) που βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Διοίκησης Υπουργείου Υγείας (yhgm.saglik. gov.tr).

2) Ο τόπος και η ώρα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση (/yhgm.saglik.gov.tr).

3) Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση θα συμπληρώσουν τη φόρμα αίτησης ηλεκτρονικά στο PBS, θα αποθηκεύσουν και θα ολοκληρώσουν τις προτιμήσεις τους μεταξύ των ημερομηνιών που καθορίζονται στο ημερολόγιο της κλήρωσης. Μετά τη διαδικασία οριστικοποίησης, οι πληροφορίες και οι προτιμήσεις της εφαρμογής δεν θα αλλάξουν. Οι αιτήσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί δεν θα ληφθούν υπόψη.

4) Το τελικό έντυπο αίτησης δεν θα σταλεί ξεχωριστά ως φυσικά έγγραφα.

5) Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση θα μπορούν να κάνουν το πολύ δέκα (10) επιλογές στο πλαίσιο του ανακοινωθέντος ημερολογίου, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που θα ανοίξουν στο Σύστημα Πληροφοριών Προσωπικού (PBS). Οι υποψήφιοι που δηλώνουν ότι θέλουν να διευθετηθούν με τη γενική κλήρωση θα τοποθετηθούν στις κενές θέσεις από τη γενική κλήρωση εάν δεν μπορούν να ορίσουν τις προτιμήσεις τους.

6) Όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στην κλήρωση και να ακυρωθεί η αίτησή τους μπορούν να ακυρώσουν την αίτησή τους για την κλήρωση ηλεκτρονικά μέσω PBS έως τις 23:2023 την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2023 – Τετάρτη 18 Απριλίου 00. Όσοι έχουν ακυρώσει την αίτηση κλήρωσης δεν μπορούν να υποβάλουν ξανά αίτηση για αυτήν την κλήρωση.

7) Οι αιτήσεις που δεν κρίνονται κατάλληλες ως αποτέλεσμα της εξέτασης θα ανακοινωθούν στο PBS ως υποκατάστατο της ειδοποίησης μαζί με τους λόγους απόρριψης και οι αντιρρήσεις θα ληφθούν ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο PBS.

8) Στην επανατοποθέτηση όσων αποχώρησαν ή λογίζονται ότι έχουν αποχωρήσει από τη δημόσια υπηρεσία λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι που ορίζονται στο άρθρο 657 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου υπ' αριθμ. 97. Ωστόσο, μεταξύ όσων βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις όσων έχουν στη διάθεσή τους ένα μήνα μέχρι τη λήξη της αναπηρίας τους από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

9) Στην ειδοποίηση διορισμού των υποψηφίων που έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις του Υπουργείου Υγείας και Συνδεδεμένων Ιδρυμάτων, θα ληφθεί ως βάση η διεύθυνση που καθορίζεται από τον υποψήφιο στην αίτηση.

10) Όσοι τοποθετούνται σε οποιοδήποτε στελέχη ή θέση ως αποτέλεσμα της κλήρωσης δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την κλήρωση ξανά για ένα έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης.

11) Οι αιτήσεις υποψηφίων που δεν συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο κείμενο της ανακοίνωσης δεν θα γίνονται δεκτές. Εκείνοι των οποίων οι αιτήσεις γίνονται δεκτές κατά λάθος και τοποθετούνται με κλήρωση δεν θα διοριστούν και θα ακυρωθούν ακόμη και αν έχουν διοριστεί.

ΥΠΟANDΗΦΙΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ

1) Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους γενικούς όρους που ορίζονται στο άρθρο 657 του νόμου αριθ. 48 των δημοσίων υπαλλήλων.

2) Γιατροί και ειδικοί γιατροί που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 65 ετών από την ημερομηνία της παρτίδας και έχουν εργαστεί στο Υπουργείο Υγείας ή σε συνδεδεμένα ιδρύματα στο παρελθόν και που δεν έχουν φτάσει την ηλικία των 72 ετών (Γιατροί κάτω των 65 ετών μπορεί να ισχύει για άλλους ανοιχτούς κανόνες ραντεβού που έχουν ανακοινωθεί.

3) Γιατροί και εξειδικευμένοι γιατροί που συνταξιοδοτούνται αυτεπαγγέλτως λόγω της ηλικίας των 65 ετών και συνεχίζουν να εργάζονται ως συμβεβλημένοι οικογενειακοί γιατροί ενδέχεται να εφαρμόσουν αυτόν τον κανόνα.

4) Πολλές αιτήσεις όσων δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Günceleme: 15/03/2023 12:12

Παρόμοιες διαφημίσεις