Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για πρόσληψη Βοηθού Εμπειρογνώμονα

Εθνικό Τμήμα Άμυνας
Εθνικό Τμήμα Άμυνας

Να απασχοληθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Γενικό Επιτελείο και στις Διοικήσεις Δυνάμεων. Βοηθός Ειδικού Σταδιοδρομίας θα παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του «Κανονισμού Εθνικής Άμυνας Εμπειρογνωμοσύνης» και «Κανονισμού Πραγματογνωμοσύνης των Ενόπλων Δυνάμεων».

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Κάθε υποψήφιος έχει μόνο μία επιλογή.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί ως Βοηθοί Εμπειρογνώμονες Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Άγκυρα). Το προσωπικό που θα προσληφθεί ως Βοηθός Ειδικός των Ενόπλων Δυνάμεων θα εργαστεί στο Γενικό Επιτελείο και στο Κεντρικό Αρχηγείο Διοικήσεων Δυνάμεων (Άγκυρα).

Οι υποψήφιοι που αποφοίτησαν από πανεπιστήμια του εξωτερικού πρέπει να ανεβάσουν στο σύστημα το πιστοποιητικό ισοτιμίας που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης από την οθόνη «Προσθήκη πληροφοριών εκπαίδευσης».

Οι υποψήφιοι θα εισάγουν το όνομα, τη διεύθυνση και τον τίτλο του τελευταίου τόπου εργασίας τους, εάν υπάρχει, από την καρτέλα «Πληροφορίες τελευταίας θέσης εργασίας».

Υποψήφιοι που καθορίζονται στους όρους της αίτησης· Θα εισαγάγουν το ξενόγλωσσο έγγραφο που έγινε αποδεκτό από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK) και θα έχει διεθνή ισχύ από την οθόνη «Προσθήκη πληροφοριών εξετάσεων» και θα ανεβάσει το έγγραφο των αποτελεσμάτων της εξέτασης στο σύστημα. Αιτήσεις υποψηφίων που δεν ανεβάζουν τα έγγραφά τους στο σύστημα δεν θα γίνονται δεκτές. (Τα στοιχεία των υποψηφίων που εισέρχονται στο ΥΔΣ αποσύρονται αυτόματα.)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το δείγμα βιογραφικού σημειώματος στην προκήρυξη των εξετάσεων και να το ανεβάσουν στο σύστημα από την οθόνη «Λοιπές Πληροφορίες και Έγγραφα».

Για θέματα που δεν προσδιορίζονται στο κείμενο της ανακοίνωσης, θα ληφθούν μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Οι κανόνες σε αυτόν τον οδηγό μπορούν να αλλάξουν όταν κριθεί απαραίτητο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του οδηγού. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν τις ενημερώσεις που θα γίνουν στην αγγελία κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

α) Να πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 657 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. 48,
β) Να μην έχει συμπληρώσει την ηλικία των τριάντα πέντε ετών από την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εξετάσεων,

γ) Να καθορίζονται τα προσόντα για κάθε τίτλο στελεχών που καθορίζονται στον Πίνακα Προσόντων,

ç) Ακόμη και αν έχουν παρέλθει οι περίοδοι που ορίζονται στο άρθρο 53 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα. εγκλήματα κατά της ασφάλειας του κράτους, εγκλήματα κατά της συνταγματικής τάξης και της λειτουργίας αυτής της τάξης, υπεξαίρεση, εκβιασμός, δωροδοκία, κλοπή, απάτη, πλαστογραφία, κατάχρηση εμπιστοσύνης, δόλια Να μην καταδικαστεί για πτώχευση, νοθεία προσφορών, νοθεία απόδοσης ξέπλυμα περιουσιακών αξιών που προκύπτουν από έγκλημα ή λαθρεμπόριο,

δ) Να έχει βασική βαθμολογία από τους σχετικούς τύπους βαθμολογίας που καθορίζονται στον πίνακα προσόντων στις Εξετάσεις Επιλογής Δημοσίου Προσωπικού (ΚΨΣ) που διεξήγαγε το Προεδρείο του Κέντρου Μετρήσεων, Επιλογής και Τοποθετήσεων (ÖSYM) το 2021 και το 2022,

ε) Να έχει συγκεντρώσει τη βαθμολογία που καθορίζεται στον πίνακα προσόντων από εξετάσεις ΥΔΣ/ε-ΥΔΣ ή ξένων γλωσσών που γίνονται δεκτές ως ισοδύναμες από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK) ή διεθνώς έγκυρες, που διεξάγονται από την Προεδρία του Κέντρου Μέτρησης, Επιλογής και Τοποθέτησης (ÖSYM). ). μεταφόρτωση στο σύστημα)

στ) Να έχει υποβάλει έγκαιρα αίτηση και να υποβάλει τα ζητούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία μαζί με το έγγραφο της αίτησης. (Τα έγγραφα που αποστέλλονται στο σύστημα ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία.)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

α) Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 24 Μαρτίου έως τις 24 Απριλίου 2023 μέσω personeltemin.msb.gov.tr.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην στέλνετε με το χέρι ή ταχυδρομείο κ.λπ. εκτός του περιβάλλοντος δημόσιου δικτύου. Προκαταρκτικές αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

β) Οι υποψήφιοι θα εισέλθουν στον ιστότοπο personneltemin.msb.gov.tr ​​και θα ανοίξουν την οθόνη της εφαρμογής με τον κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τον οδηγό εφαρμογής, θα οδηγηθεί στην οθόνη Make Preference ολοκληρώνοντας όλα τα βήματα και θα επιλέξει κάνοντας κλικ στη σχετική αγορά. Οι υποψήφιοι μπορούν να ελέγξουν τις προτιμήσεις τους κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εμφάνιση των προτιμήσεών μου» αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία επιλογής.

γ) Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν αλλαγές στις προτιμήσεις τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Günceleme: 24/03/2023 10:58

Παρόμοιες διαφημίσεις