Η Γενική Διεύθυνση Μεταλλείων και Πετρελαιοειδών προσλαμβάνει Προσωπικό Καθαριότητας!

Γενική Διεύθυνση Μεταλλείων και Πετρελαϊκών Υποθέσεων Πρόσληψη Λειτουργού Καθαριότητας
Καθαριστής

Από το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Γενική Διεύθυνση Μεταλλείων και Πετρελαιοειδών. 657 συμβασιούχους θέσεις Προσωπικού Υποστήριξης για πρόσληψη σύμφωνα με το άρθρο 4/Β του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου αρ. /4/06 και με αριθμό 06/1978, εγγράφως ή/και Χωρίς προφορική εξέταση, η τοποθέτηση θα γίνει με βάση τη βαθμολογία ομαδικής κατάταξης στις Εξετάσεις Επιλογής Δημοσίου Προσωπικού (ΚΨΣ) (Β) 7, όπως φαίνεται παρακάτω.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Για την εκπλήρωση των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 657 του νόμου περί κρατικών υπαλλήλων αριθ. 48,

β) Να διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση που θα προτιμηθεί,

γ) Να έχει δώσει ομαδικές εξετάσεις ΚΨΣ (Β) το 2022,

ç) Να μην έχουν συμπληρώσει την ηλικία των τριάντα πέντε ετών από την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η τελευταία αίτηση, (μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν γεννηθεί από 01.01.1988 και μετά.)

δ) Να μην έχει απολυθεί από το καθήκον ή το επάγγελμα κατά την εργασία σε δημόσιο φορέα,

ε) Να μην εργάζεται ως συμβασιούχος 4/Β σε κανένα δημόσιο φορέα και οργανισμό,

στ) Ενώ εργάζεστε σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς σε συμβατική βάση, σύμφωνα με το άρθρο 657/Β του νόμου για τους δημοσίους υπαλλήλους αριθ. πέρυσι, ή η σύμβαση δεν έχει λυθεί μονομερώς εντός της περιόδου της σύμβασης,

ζ) Μη ύπαρξη στρατιωτικής θητείας για άνδρες υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει την ηλικία στρατιωτικής θητείας.

η) Να μην έχει ασθένεια που μπορεί να τον εμποδίσει να εκτελεί το καθήκον του συνεχώς.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

α) Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 27/03/2023-05/04/2023 έως τις 23:59:59 στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «Γενική Διεύθυνση Μεταλλείων και Πετρελαιοειδών – Πύλη Σταδιοδρομίας Δημόσιες Προσλήψεις» ή «Πύλη Καριέρας». (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης.

β) Δεν θα διεκπεραιωθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων των οποίων τα προσόντα δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν με φαξ, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς.

γ) Η βαθμολογία KPSS των υποψηφίων, η εκπαίδευση, η στρατιωτική θητεία, το ποινικό μητρώο και οι πληροφορίες πληθυσμού θα ληφθούν κατά την υποβολή της αίτησης μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών των αρμόδιων φορέων μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οι αιτήσεις θα παραληφθούν, επομένως δεν θα ζητηθούν έγγραφα από τους υποψηφίους σε αυτό το στάδιο. Εάν υπάρχει λάθος στα αναφερόμενα στοιχεία των υποψηφίων, θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενημερώσεις/διορθώσεις από τους αρμόδιους φορείς πριν υποβάλουν αίτηση. (Οι υποψήφιοι των οποίων τα στοιχεία αποφοίτησης γυμνασίου δεν μπορούν να ληφθούν θα ανεβάσουν οι ίδιοι τα πτυχία τους στο σύστημα.)

ç) Υποψήφιοι των οποίων οι συμβάσεις λύονται από τα ιδρύματά τους ή των οποίων οι συμβάσεις λύονται μονομερώς από τους φορείς τους ενώ εργάζονται με πλήρη απασχόληση σε θέσεις συμβασιούχου προσωπικού (4/Β) σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, προκειμένου να τεκμηριώνεται ότι έχουν ολοκληρώσει περίοδος αναμονής ενός έτους, πρέπει να παρέχουν εγκεκριμένο έγγραφο υπηρεσίας που λαμβάνεται από τα πρώην ιδρύματά τους, σε μορφή pdf, και πρέπει να ανεβαίνουν κατά τη στιγμή της αίτησης σε μορφή jpeg.

Günceleme: 24/03/2023 11:08

Παρόμοιες διαφημίσεις