Υπουργείο Υγείας 10.900 Δημοσιεύτηκε Προκήρυξη Μόνιμων Προσλήψεων

Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Υγείας

10.900 προκηρύξεις μόνιμης απασχόλησης για πρόσληψη στις επαρχιακές οργανωτικές μονάδες υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

1. Θα προσληφθούν 4857 μόνιμοι εργαζόμενοι για πρόσληψη στον επαρχιακό οργανισμό του Υπουργείου μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για τις Διαδικασίες και τις Αρχές που Εφαρμόζονται στις Προσλήψεις Εργαζομένων σε Δημόσια Ιδρύματα και Οργανισμούς, που θεσπίστηκε με βάση την εργατική νομοθεσία. 10.900 και τον προαναφερθέντα Νόμο.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις επεξηγήσεις και τους όρους υποβολής αίτησης που αναφέρονται στο παρόν κείμενο προκήρυξης πριν ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη να μην υποβάλουν αίτηση για τις προκηρυχθείσες θέσεις. Οι υποψήφιοι θα είναι υπεύθυνοι για τις δηλώσεις τους. Οι υποψήφιοι που κάνουν ψευδείς, παραπλανητικές ή ψευδείς δηλώσεις θα χάσουν όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από την τοποθέτηση.

3. Οι υποψήφιοι που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προκήρυξη θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικής εγγραφής μεταξύ 22/03/2023 – 27/03/2023 μέσω του Τουρκικού Οργανισμού Απασχόλησης (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr διεύθυνση.

4. Στους τύπους υπηρεσιών/επαγγελμάτων που απαιτούνται από το Υπουργείο μας, οι προμήθειες θα τηρούνται σε επίπεδο επαρχίας. Στις αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη οι διευθύνσεις των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο Σύστημα Εγγραφής Πληθυσμού βάσει Διευθύνσεων. Αιτήσεις υποψηφίων που μεταφέρουν την κατοικία τους στον τόπο που θα ικανοποιηθεί το αίτημα εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

5. Όσοι δεν μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση μέσω İŞKUR λόγω των σεισμών που σημειώθηκαν στις 06.02.2023, λόγω αλλαγής διεύθυνσης από αυτήν την ημερομηνία, λαμβάνοντας «Έκθεση Ιστορικών Πληροφοριών Διεύθυνσης» που να δείχνει ότι διέμεναν σε μέρη που θεωρούνται ως περιοχές καταστροφής ισχύει για γενική ζωή στις 06.02.2023, μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Σύμφωνα με την προτίμηση του ατόμου με εγγραφή στην οθόνη Προσθήκη πληροφοριών αλλαγής NVI. Στις 06.02.2023 θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για τα αιτήματά του στον τόπο κατοικίας ή στον τόπο κατοικίας κατά την υποβολή της αίτησης ανεξάρτητα από την ημερομηνία διεύθυνσης, μετεγκατάστασης και εγγραφής.

6. Κάθε υποψήφιος θα υποβάλει αίτηση για έναν μόνο χώρο εργασίας (επαρχία απασχόλησης) και ένα επάγγελμα από τις προκηρυχθείσες θέσεις.

7. Σύμφωνα με τη σχετική πειθαρχική νομοθεσία των δημοσίων φορέων και οργανισμών, οι απολυόμενοι από την εργασία ή το επάγγελμά τους και όσοι στερούνται δημοσίων δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στις προκηρυχθείσες θέσεις. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση δεν θα διοριστούν.

8. Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για τις προκηρυχθείσες θέσεις θα ειδοποιηθούν στο Υπουργείο μας από την İŞKUR. Μόνιμοι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν, σύμφωνα με το προσωρινό άρθρο 10 του Κανονισμού για τις Διαδικασίες και τις Αρχές που εφαρμόζονται στις Προσλήψεις Εργαζομένων σε Δημόσια Ιδρύματα και Οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων, μεταξύ των αιτούντων που κοινοποιούνται από την İŞKUR, καθώς και του αριθμού των κενών θέσεων (αριθμός προκηρυσσόμενων θέσεων) και ο αρχικός αριθμός Ο αναπληρωτής υποψήφιος θα καθοριστεί απευθείας από τον συμβολαιογράφο από το Υπουργείο μας χωρίς να υποβληθεί σε εξέταση.

9. Η ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης, ο τόπος της κλήρωσης, τα αποτελέσματα της κλήρωσης, οι πίνακες των κύριων και αναπληρωματικών υποψηφίων, οι πληροφορίες και τα έγγραφα σχετικά με το ραντεβού και τυχόν άλλες ανακοινώσεις θα ανακοινωθούν στο yhgm.saglik Ιστότοπος .gov.tr ​​της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Διαχείρισης δεν θα γίνει γραπτή ειδοποίηση και η παρούσα ανακοίνωση θα αντικαταστήσει την ειδοποίηση.

10. Θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά που αποτελούν τη βάση διορισμού όσων δικαιούνται να διοριστούν ως κύριοι υποψήφιοι για τις θέσεις που προκήρυξε το Υπουργείο μας με την κλήρωση συμβολαιογράφου. Δεν θα διοριστούν υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού και όσοι έχουν κάνει ψευδείς, παραπλανητικές ή ψευδείς δηλώσεις και έχουν τοποθετηθεί στις προτιμήσεις τους. Ακόμη και αν γίνουν οι αναθέσεις τους, οι διαδικασίες ανάθεσης θα ακυρωθούν. Οι υποψήφιοι που δεν προσκομίσουν έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αν και πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των θέσεων που τοποθετούνται, δεν θα διοριστούν.

11. Υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας/που δεν υπέβαλαν αίτηση μεταξύ εκείνων που είχαν αρχικά τοποθετηθεί ως αποτέλεσμα της κλήρωσης συμβολαιογράφου. Όσοι υποβάλουν αίτηση εντός της προθεσμίας αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αίτησης. Όσοι έχουν διοριστεί και δεν έχουν ξεκινήσει/παραιτηθεί από τα καθήκοντά τους εντός της κατάλληλης προθεσμίας (εκτός από αυτούς που αδυνατούν να ξεκινήσουν τα καθήκοντά τους λόγω γέννησης, ασθένειας, στρατιωτικής θητείας κ.λπ.). Όσοι δεν αρχίσουν να εργάζονται αφού εννοηθεί ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού. όσοι ξεκίνησαν να εργάζονται αλλά δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις διορισμού αργότερα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Επιχειρηματικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, διορισμοί μπορούν να γίνουν από εκείνους των οποίων οι συμβάσεις λύνονται εντός δοκιμαστικής περιόδου ενός μήνα και εκείνοι των οποίων οι συμβάσεις λύνονται κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ξεκινώντας από το πρόσωπο στην πρώτη σειρά του αποθεματικού λίστα, που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

12. Η διάταξη στη φράση «προτεραιότητα αποστολής στην εργασία» που ορίζεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού για τις Διαδικασίες και τις Αρχές που εφαρμόζονται κατά την πρόσληψη εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς δεν συνιστά δικαίωμα υπέρ του αιτούντος στο εν λόγω τοποθέτηση.

13. Η αποφοίτηση από διαφορετική βαθμίδα/τμήμα εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια εκπαίδευση/αναπληρωματικό πτυχίο/προπτυχιακό) για το ίδιο επάγγελμα δεν θα αποτελεί προτεραιότητα υπέρ του υποψηφίου.

14. Από την πρώτη ημέρα υποβολής αιτήσεων, όσοι εργάζονται ως μόνιμοι εργαζόμενοι στους κεντρικούς και επαρχιακούς οργανισμούς του Υπουργείου Υγείας δεν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τις προκηρυχθείσες θέσεις. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση μη δηλώνοντας ότι εργάζονται παρά το γεγονός ότι αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης δεν θα ληφθούν στην κλήρωση ακόμη και αν τα ονόματά τους κοινοποιηθούν στο Υπουργείο μας από την İŞKUR.

15. Όσοι λαμβάνουν συντάξεις γήρατος, γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης να μην υποβάλουν αίτηση για τις προκηρυχθείσες θέσεις. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση δεν θα διοριστούν.

16. Οι υποψήφιοι που διορίζονται σε θέσεις μόνιμου προσωπικού θα προσληφθούν με τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για θέσεις μόνιμου προσωπικού πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Προϋποθέσεις που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (657), (48), (1) και (4) της υποπαραγράφου (Α) του άρθρου 6 πρώτο εδάφιο του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου αριθ. 7 και 4 του Κανονισμού περί Διαδικασίες και αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται στην πρόσληψη εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς Να πληρούν τις προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του τρίτου άρθρου. (Οι ξένοι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να επιλέξουν.)

2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους από την τελευταία ημέρα της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

3. Να μην έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους από την πρώτη ημέρα της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης (22/03/1983 και μεταγενέστεροι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση).
4. Να αποφοιτούν από σχολή (τμήμα/πρόγραμμα) που καθορίζεται για το επάγγελμα για το οποίο ζητείται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και να διαθέτουν άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

5. Να τεκμηριώσει ότι δεν υπάρχει ψυχική ασθένεια που να τον εμποδίζει να ασκεί συνεχώς το καθήκον του (θα ζητηθεί από τους υποψηφίους που δικαιούνται να διοριστούν).

6. Να διαθέτουν έγγραφο που να δείχνει το καθεστώς προτεραιότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο του προαναφερόμενου Κανονισμού, μεταξύ των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα προτεραιότητας στην αποστολή στην εργασία.

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Ασφάλειας Διερεύνησης και Αρχειακής Έρευνας Αρ. 7315, δεν υφίσταται κώλυμα ως προς τη διαδικασία διορισμού σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αρχειακής έρευνας.

8. Για όσους θα απασχοληθούν ως φύλακες (άοπλοι), πέραν των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, οι προϋποθέσεις των εδαφίων (5188), (10) και (1) της υποπαραγράφου (δ) του πρώτου. παρ. του άρθρου 2 του ν. 3 και (ζ) και (η) να τηρούν τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου.

Günceleme: 23/03/2023 11:40

Παρόμοιες διαφημίσεις