Όχημα μετρό που θα αγοραστεί για το σιδηροδρομικό σύστημα της Κωνσταντινούπολης

Όχημα μετρό που θα αγοραστεί για το σιδηροδρομικό σύστημα της Κωνσταντινούπολης
Όχημα μετρό που θα αγοραστεί για το σιδηροδρομικό σύστημα της Κωνσταντινούπολης

Όχημα μετρό που θα αγοραστεί για το σιδηροδρομικό σύστημα της Κωνσταντινούπολης
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Kadıköy- Kaynarca-Sabiha Gökçen και Pendik-Sabiha Gökçen Σύστημα Δημοσίων Συγκοινωνιών Προμήθεια και Θέση σε λειτουργία 100 Οχημάτων Μετρό Η προμήθεια αγαθών θα διεξαχθεί με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με το 4734ο άρθρο του Νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων αριθ. 19, και θα παραλαμβάνονται μόνο σε ηλεκτρονικό περιβάλλον μέσω ΕΚΑΠ. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημοπρασία μπορείτε να βρείτε παρακάτω:
HRN: 2023 / 254417
1 Διοίκησης
α) Ονοματεπώνυμο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
β) Διεύθυνση: Κτίριο πρόσθετων υπηρεσιών Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης Bakırköy, Υποκατάστημα European Side Rail System, Osmaniye Mah. Cobancesme Kosuyolu Bulvarı No:5 Όροφος:2 Bakirkoy/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
γ) Τηλέφωνα και φαξ: 0212 449 5960 – 021 2449 4180
ç) Ο ιστότοπος στον οποίο μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το έγγραφο του διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής: ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Προμήθεια αγαθών
α) Όνομα: Kadıköy-Σιδηροδρομικές συγκοινωνίες Kaynarca-Sabiha Gökçen και Pendik-Sabiha Gökçen Προμήθεια και θέση σε λειτουργία 100 οχημάτων μετρό
β) Ποιότητα, τύπος και ποσότητα:
25 σετ (με 4 οχήματα) Σειρά Metro, Σύνολο 100 οχημάτων μετρό
Λεπτομερείς πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από τις διοικητικές προδιαγραφές που περιέχονται στο έγγραφο υποβολής προσφορών στο EKAP.
γ) Τόπος που πρέπει να γίνει/παράδοση: Το σημείο παράδοσης στο σιδηρόδρομο που θα επιδειχθεί από τη διοίκηση στην Κωνσταντινούπολη
ç) Διάρκεια/ημερομηνία παράδοσης: Οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης Η μεταφορά και των 100 οχημάτων στο εργοτάξιο θα ολοκληρωθεί σε 32 (τριάντα) μήνες. 1. Η διαδικασία μεταφοράς στην τοποθεσία από την 1η (πρώτη) ομάδα αμαξοστοιχιών στην 25η (εικοστή πέμπτη) ομάδα αμαξοστοιχιών. Θα ξεκινήσει με τη μεταφορά της πρώτης αμαξοστοιχίας που τοποθετήθηκε στο πεδίο το αργότερο τον 20ο (εικοστό) μήνα από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και θα ολοκληρωθεί με την μεταφορά του τελευταίου συρμού στο πεδίο το αργότερο στις τον 32ο (τριακοστό) μήνα. 2. Οι ημερομηνίες παράδοσης των 23 γραμμών αμαξοστοιχίας μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου σετ αμαξοστοιχίας θα καθοριστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από τη Διοίκηση. 3. Μετά την άφιξη του τελευταίου σετ αμαξοστοιχίας στο εργοτάξιο, 30 (τριάντα) ημέρες για τις δοκιμές που θα διεξαχθούν από τον Ανάδοχο, 45 (σαράντα πέντε) ημέρες για τις δοκιμές του συστήματος σηματοδότησης που θα πραγματοποιηθούν από τρένα και 15 ( Δεκαπέντε) ημέρες για τη δοκιμαστική λειτουργία, προκειμένου να είναι έτοιμο για παράδοση (προσωρινή παραλαβή) Θα χρησιμοποιηθούν συνολικά 90 (ενενήντα) ημέρες. 4. Σε περίπτωση που η Διοίκηση λάβει απόφαση μερικής αποδοχής, θα καταρτιστεί πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με τις προαναφερόμενες περιόδους και θα υποβληθεί στη Διοίκηση για έγκριση. Οι όροι που σχετίζονται με τις επιτόπιες δοκιμές και τη δοκιμαστική λειτουργία επεξηγούνται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης και στις τεχνικές προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος υποβάλλει το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών και το διάγραμμα ταμειακών ροών προς έγκριση της Διοίκησης εντός 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών από την εντολή έναρξης εργασιών της Διοίκησης.
δ) Ημερομηνία έναρξης εργασιών: Οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

3 του Διαγωνισμού
α) Ημερομηνία και ώρα προσφοράς (προθεσμία προσφοράς): 24.04.2023 - 11:30
β) Τόπος συνεδρίασης της επιτροπής διαγωνισμού (η διεύθυνση όπου θα ανοίξουν οι ηλεκτρονικές προσφορές): Κτήριο πρόσθετης υπηρεσίας Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης Bakırköy, Αίθουσα Προσφορών του Υποκαταστήματος Υποθέσεων Διαγωνισμών, Λεωφόρος Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu No:5 Όροφος:4 Bakırköy /Κωνσταντινούπολη

Οι προκηρύξεις διαγωνισμών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν το πρωτότυπο έγγραφο.

Günceleme: 23/03/2023 15:56

Παρόμοιες διαφημίσεις