Η AFAD θα προσλάβει 7 ελεγκτές διαχείρισης καταστροφών και έκτακτης ανάγκης

Η AFAD για πρόσληψη βοηθού ειδικού με προφορική εξέταση
AFAD

Από την Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών: Σύμφωνα με το προσωρινό άρθρο 5902 του νόμου αριθ. την εισαγωγική (προφορική) εξέταση. .

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Από τις 30.11.2022, όταν τέθηκε σε ισχύ το άρθρο του νόμου, οι περισσότερες, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων που διανύθηκαν σε θέσεις επιθεωρητή, ελεγκτή, επιθεωρητή και ελεγκτή ως βοηθών ή ασκουμένων, υποβάλλοντας τις εξετάσεις διαγωνισμού για συγκεκριμένο επάγγελμα στις δημόσιες διοικήσεις εντός του εύρος του γενικού προϋπολογισμού και του ειδικού προϋπολογισμού, καθώς και με το να υποβληθούν σε εξετάσεις επάρκειας μετά από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης, έχοντας υπηρετήσει τουλάχιστον πέντε έτη.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην Προεδρία Καταστροφών και Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης/Career Gate-Public Recruitment or Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση από τις 20:2023 στις 10 Φεβρουαρίου 00 και τις 24:2023 στις 17 Φεβρουαρίου 00. θα το κάνουν ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης.

2. Τα αιτήματα των υποψηφίων που δεν υποβάλλουν αίτηση μέσω της Πύλης Καριέρας δεν θα ληφθούν υπόψη.

3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν θα γίνουν αλλαγές στα στοιχεία της αίτησης του αιτούντος για οποιονδήποτε λόγο.

4. Ο ίδιος ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος να κάνει τη διαδικασία της αίτησης χωρίς σφάλματα, πλήρη και σύμφωνα με τα θέματα που καθορίζονται στην προκήρυξη.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν η αίτησή τους έχει ολοκληρωθεί στην οθόνη «Οι αιτήσεις μου».

Günceleme: 19/01/2023 11:02

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar