Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας για την πρόσληψη 1.250 Κηδεμόνων

Αναμονή Αποτελέσματα Εξετάσεων Ανακοινώθηκαν Έρευνα Αποτελεσμάτων Εξετάσεων Αναμονής
φρούρηση

Το Υπουργείο Εσωτερικών, η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας, η Προεδρία της Αστυνομικής Ακαδημίας, ο Φύλακας Αγοράς και Γειτονιάς δημοσίευσαν την προκήρυξη πρόσληψης.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

2023/1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΖΑΑΡ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Οι Παρατηρητές του Παζαριού και της Γειτονιάς θα προσληφθούν σε 26 επαρχίες (1.250).

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν τις προκαταρκτικές αιτήσεις τους κάνοντας είσοδο με τον κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη διεύθυνση pa.edu.tr μεταξύ 18 Ιανουαρίου 2023 και 03 Φεβρουαρίου 2023.

Οι προϋποθέσεις εισόδου για την εν λόγω αγορά παρατίθενται παρακάτω. Το πρόγραμμα των εξετάσεων για την πρόσληψη θα ανακοινωθεί στον επίσημο ιστότοπο της Προεδρίας της Αστυνομικής Ακαδημίας (pa.edu.tr).

Είναι σημαντικό να αγνοήσετε τις δηλώσεις που προέρχονται από άλλες πηγές.

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

α) να είστε πολίτης της Τουρκικής Δημοκρατίας,

β) Να είναι απόφοιτος τουλάχιστον γυμνασίου ή ισοδύναμου,

γ) Να έχει ύψος τουλάχιστον 167 cm,

δ) Έχοντας δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 18 (συμπεριλαμβανομένου) και 27 (συμπεριλαμβανομένου).

ε) Να διαμένει στην επαρχία το τελευταίο ένα έτος ή περισσότερο από την τελευταία ημέρα υποβολής των προκαταρκτικών αιτήσεων,

στ) Να έχει ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία από την τελευταία ημέρα υποβολής προκαταρκτικών αιτήσεων.

ζ) Αφού ολοκλήρωσε την ηλικία των 18 (γεννήθηκε στις και πριν από τις 18) και κάτω των 18.01.2005 ετών (γεννήθηκε στις 31 ή μετά), υπό την προϋπόθεση ότι η ηλικία πριν από τη διόρθωση λαμβάνεται υπόψη στις διορθώσεις ηλικίας που έγιναν μετά την ηλικία των 18.01.1993,

η) Να μην καταδικαστούν για υπεξαίρεση, υπεξαίρεση, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, κατάχρηση πεποιθήσεων, δόλια πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη επαίσχυντη πράξη, ακόμη και αν τους έχει δοθεί χάρη,

Ι) Να μην είναι γνωστός ως διαβόητος σύμφωνα με τις αντιλήψεις της τουρκικής κοινωνίας,

ι) Να μην στερούνται δημόσια δικαιώματα, να μην καταδικάζονται σε στέρηση δημοσίων υπηρεσιών,

ια) Χωρίς εμπόδιο στη δημόσια διοίκηση,

Θ) Να μην έχει νομικό κώλυμα για την οπλοφορία ή την εκτέλεση ένοπλων καθηκόντων,

ιγ) Εκπλήρωση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στον Κανονισμό Υγείας της Αστυνομικής Οργάνωσης,

ιδ) Ο ίδιος ο υποψήφιος και, εάν είναι παντρεμένος, η σύζυγός του. Έχοντας εργαστεί σε οίκο ανοχής, χώρο συνάντησης, σπίτι ραντεβού, σπίτι όπου η πορνεία εκτελείται μόνος και παρόμοιους χώρους ή μη εμπλακεί σε πράξεις διαμεσολάβησης και αναμονής, για παραγωγή και πώληση όλων των ειδών γραπτών, ακουστικών και οπτικών έργων που είναι αντίθετα με τα δημόσια ήθη και ήθη, ανεξάρτητα από το υλικό στο οποίο καταγράφονται, ή να ευθύνονται για τυχερά παιχνίδια, ναρκωτικά ή διεγερτικά, να μην υπόκεινται σε καμία δικαστική ή διοικητική έρευνα ή δίωξη λόγω του άρθρου, να μην υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις ή δεν καταδικάστηκαν για αυτά τα έργα,

ιε) Δεν υποβάλλονται σε θεραπεία ή δεν υποβάλλονται σε θεραπεία για χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών,

ιστ) Να μην αποβληθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα αστυνομίας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από τις διατάξεις των Κανονισμών Υγείας,

ιη) Να μην παρεμβαίνει, να υποστηρίζει ή να συμμετέχει σε δράσεις, συναντήσεις, πορείες και συγκεντρώσεις τρομοκρατικών οργανώσεων και τις νόμιμες ή παράνομες επεκτάσεις τους,

ιθ) Να μην είναι μέλος πολιτικού κόμματος ή θυγατρικών πολιτικών κομμάτων κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

κ) Η έρευνα ασφαλείας και η αρχειακή έρευνα να είναι θετική.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

(1) Ημερομηνίες ηλεκτρονικής προκαταρκτικής αίτησης:

α) Οι προκαταρκτικές αιτήσεις για την Εισαγωγική Εξέταση Παζαριού και Παρατηρητηρίου Γειτονιάς μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά μεταξύ 18.01.2023 – 03.02.2023, κάνοντας είσοδο με τον κωδικό πρόσβασης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υποψηφίου μέσω της διεύθυνσης pa.edu.tr και παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες ο υποψήφιος στα σχετικά πεδία.θα συμπληρωθεί.

β) Ο κωδικός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ληφθεί από τις κεντρικές διευθύνσεις του ΠΤΤ ή τα εξουσιοδοτημένα υποκαταστήματα της χώρας με την προσκόμιση φωτογραφικής ταυτότητας (ταυτότητα, πιστοποιητικό γάμου, διαβατήριο και άδεια οδήγησης, ταυτότητα δικηγόρου, μπλε κάρτα, άδεια παραμονής) στην οποία ο αριθμός ταυτότητας TR εκτυπώνεται, κατόπιν προσωπικής αίτησης.

γ) Ο κωδικός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορείτε να τον προμηθευτείτε από πρεσβείες και προξενεία στο εξωτερικό. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα μπορείτε να λάβετε από τους συνδεδεμένους ξένους αντιπροσώπους.

δ) Από τις προκαταρκτικές αιτήσεις των υποψηφίων με την ιδιότητα του μάρτυρα ή αναπήρου, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τσεκάρουν το πλαίσιο «είμαι μάρτυρας ή ανάπηρος συγγενής του καθήκοντος» ή δεν μπόρεσαν να δουν τη φράση «Μάρτυς ή ανάπηρος. », κατά την υποβολή της αίτησής τους, οι αναφορές των υποψηφίων (όνομα, επώνυμο, TR ID, διεύθυνση, 2 τηλέφωνα επικοινωνίας, αποφοίτηση) θα υποβληθούν από την Προεδρία μας. κατάσταση) και αντίγραφο του πιστοποιητικού μαρτυρίου ή αναπηρίας, εγκεκριμένο από τον αρμόδιο φορέα (το έγγραφο που πρέπει να ληφθεί από την SSI) στον αριθμό φαξ 0 312 462 87 29 μεταξύ των ημερομηνιών πριν από την υποβολή αίτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η διαδικασία υποβολής αίτησης θα οριστικοποιηθεί με τη συμπλήρωση των σχετικών ψηφίων κατά την ηλεκτρονική αίτηση με τον κωδικό πρόσβασης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα γίνονται μεταξύ των καθορισμένων ημερομηνιών. Αιτήσεις που γίνονται ταχυδρομικώς ή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 2023/1. Οι αιτήσεις για την Εισαγωγική Εξέταση του Παζαριού και της Φύλαξης της Γειτονιάς θα γίνονται μέσω Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά την πληρωμή του τέλους εξέτασης.

Günceleme: 18/01/2023 10:15

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar