Υπουργείο Υγείας για πρόσληψη 1356 Μόνιμων ΑμεΑ

Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Υγείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, το άρθρο 4857 του εργατικού νόμου αριθ. με αναπηρία θα προσληφθούν για να απασχοληθούν στους κεντρικούς και επαρχιακούς οργανισμούς του Υπουργείου Υγείας.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις επεξηγήσεις και τους όρους υποβολής αίτησης που αναφέρονται στο παρόν κείμενο ανακοίνωσης πριν ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη να μην υποβάλουν αίτηση για τις προκηρυχθείσες θέσεις. Οι υποψήφιοι θα είναι υπεύθυνοι για τις δηλώσεις τους. Οι υποψήφιοι που κάνουν ψευδείς, παραπλανητικές ή ψευδείς δηλώσεις θα χάσουν όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από την τοποθέτηση.

Οι υποψήφιοι που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην προκήρυξη μπορούν να γίνουν μέσω της διεύθυνσης του Τουρκικού Οργανισμού Απασχόλησης (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr. 15/08/2022 – 19/08/2022 Θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους συνδέοντας ηλεκτρονικά (διαδικτυακά) μεταξύ των ημερομηνιών.

Στα είδη των υπηρεσιών/επαγγελμάτων που απαιτεί το Υπουργείο μας, οι προμήθειες θα γίνονται σε επίπεδο επαρχίας. Στις αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη οι διευθύνσεις των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο Σύστημα Εγγραφής Πληθυσμού βάσει Διευθύνσεων.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση μόνο σε μία από τις ανακοινωμένες θέσεις.

Σύμφωνα με τη σχετική πειθαρχική νομοθεσία των δημοσίων φορέων και οργανισμών, οι απολυόμενοι από την εργασία ή το επάγγελμά τους και όσοι στερούνται δημόσια δικαιώματα δεν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στις προκηρύξεις θέσεων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση δεν θα διοριστούν.

Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση στο ανακοινωθέν μόνιμο προσωπικό με αναπηρία θα ειδοποιηθούν στο Υπουργείο μας από την İŞKUR. Μόνιμοι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν, σύμφωνα με το προσωρινό άρθρο 10 του Κανονισμού για τις Διαδικασίες και τις Αρχές που εφαρμόζονται κατά την πρόσληψη εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων, μεταξύ των αιτούντων που κοινοποιούνται από την İŞKUR, καθώς και του αριθμού των κενές θέσεις εργασίας (αριθμός προκηρυσσόμενων θέσεων) και ο αρχικός αριθμός Ο αναπληρωτής υποψήφιος θα καθοριστεί απευθείας από το Υπουργείο μας με κλήρωση συμβολαιογράφου, χωρίς να υποβληθεί σε εξέταση.

Η ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης, ο τόπος της κλήρωσης, τα αποτελέσματα της κλήρωσης, οι πίνακες των κύριων και αναπληρωματικών υποψηφίων, τα στοιχεία και τα έγγραφα για το διορισμό και τυχόν άλλες ανακοινώσεις θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Γ.Δ. των Υπηρεσιών Διαχείρισης, yhgm.saglik.gov.tr, οποιαδήποτε γραπτή ειδοποίηση προς τους υποψηφίους για αυτό δεν θα γίνει και η παρούσα ανακοίνωση θα αντικαταστήσει την ειδοποίηση.

Δικαίωμα διορισμού ως βασικών υποψηφίων στις θέσεις που προκήρυξε το Υπουργείο μας kazanΘα ελεγχθούν τα έγγραφα που αποτελούν τη βάση για την ανάθεση. Δεν θα διοριστούν υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού και όσοι έχουν κάνει ψευδείς, παραπλανητικές ή ψευδείς δηλώσεις και έχουν τοποθετηθεί στις προτιμήσεις τους. Ακόμα κι αν γίνει εκ παραδρομής, οι διαδικασίες ανάθεσης θα ακυρωθούν. Οι υποψήφιοι που δεν προσκομίσουν εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αν και πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των θέσεων που τοποθετούνται, δεν θα διοριστούν.

Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας/που δεν υπέβαλαν αίτηση, μεταξύ εκείνων που είχαν αρχικά τοποθετηθεί ως αποτέλεσμα της συμβολαιογραφικής κλήρωσης. Όσοι υποβάλλουν αίτηση εντός της προθεσμίας αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων. Όσοι έχουν διοριστεί και δεν έχουν ξεκινήσει/παραιτηθεί από τα καθήκοντά τους εντός της κατάλληλης προθεσμίας (εκτός από αυτούς που αδυνατούν να ξεκινήσουν τα καθήκοντά τους λόγω γέννησης, ασθένειας, στρατιωτικής θητείας κ.λπ.). Όσοι δεν αρχίσουν να εργάζονται αφού εννοηθεί ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού. όσοι ξεκίνησαν να εργάζονται αλλά δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για διορισμό αργότερα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Επιχειρηματικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, διορισμοί μπορούν να γίνουν από εκείνους των οποίων οι συμβάσεις λύνονται εντός δοκιμαστικής περιόδου ενός μήνα και εκείνους των οποίων η σύμβαση λύεται κατά τη δοκιμαστική περίοδο, ξεκινώντας από το πρόσωπο στην πρώτη σειρά του αποθεματικού λίστα, που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η διάταξη στη φράση "εκείνοι που έχουν προτεραιότητα στην απόσπαση στην εργασία" που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού σχετικά με τις διαδικασίες και τις αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την πρόσληψη εργαζομένων σε δημόσιους οργανισμούς και οργανισμούς δεν θα συνιστά δικαίωμα υπέρ του αιτούντος στο είπε η τοποθέτηση.

Επί του παρόντος, όσοι εργάζονται ως μόνιμοι εργαζόμενοι στους κεντρικούς και επαρχιακούς οργανισμούς του Υπουργείου Υγείας δεν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τις προκηρύξεις θέσεων. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση χωρίς να δηλώσουν ότι εργάζονται παρά το γεγονός ότι αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης δεν θα ληφθούν στην κλήρωση ακόμη και αν τα ονόματά τους κοινοποιηθούν στο Υπουργείο μας από την İŞKUR.

Όσοι λαμβάνουν συντάξεις γήρατος, γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης να μην υποβάλουν αίτηση για τις προκηρυχθείσες θέσεις. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση δεν θα διοριστούν.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πιστοποιήσουν την αναπηρία τους με έκθεση ιατρικού συμβουλίου για ΑμεΑ, που θα λαμβάνεται από εξουσιοδοτημένα ιδρύματα υγείας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να δηλώσουν την αναπηρία τους και έκθεση υγειονομικού συμβουλίου που θα αναφέρει ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στην εργασία ως εργαζόμενος.

Οι υποψήφιοι που διορίζονται σε θέσεις μόνιμου προσωπικού θα απασχολούνται με τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar