Υπουργείο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας για πρόσληψη 130 συμβασιούχων προσωπικού

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με το Νόμο 6306 για τη Μεταμόρφωση Περιοχών Κινδύνων Καταστροφών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προφορικής εξέτασης για πρόσληψη σύμφωνα με τις «Αρχές Απασχόλησης Συμβεβλημένου Προσωπικού στο τις Εφαρμογές Μετασχηματισμού Περιοχών Κινδύνων Καταστροφών» που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 2012/3945 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Συνολικά θα προσληφθούν 130 συμβασιούχοι στο πλαίσιο των γενικών και ειδικών όρων που αναφέρονται παρακάτω.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1. Όντας Τούρκος πολίτης,
2. Να έχει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο (Α) του άρθρου 657 πρώτο εδάφιο του υπ’ αριθμ. 48 περί Δημοσίων Υπαλλήλων Ν.
3. Κατάσταση υγείας, κατάλληλη για κλιματικές αλλαγές και κάθε είδους συνθήκες ταξιδιού,
4. Να συγκεντρώσει τουλάχιστον εβδομήντα (100) μόρια από τα εκατό (70) πλήρη μόρια στην προφορική εξέταση που θα πραγματοποιήσει το Υπ.
5. Να έχει όλες τις προϋποθέσεις ως προς το πτυχίο, τη γνώση ξένων γλωσσών και την επαγγελματική εμπειρία από την τελευταία ημέρα της ημερομηνίας υποβολής αίτησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΤΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Οι αιτήσεις ξεκινούν την Πέμπτη 11.08.2022 και έως την Κυριακή 28.08.2022, 23:59:59, στο Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής – Πύλη Σταδιοδρομίας Δημόσιες Προσλήψεις και Πύλη Σταδιοδρομίας (isealimkariyerkopierkapi.govsi. . tr) και χρησιμοποιώντας την οθόνη εφαρμογής εξέτασης, η οποία θα ενεργοποιηθεί στο καθορισμένο ημερολόγιο. Αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτές.
2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν η αίτησή τους έχει ολοκληρωθεί στην οθόνη «Οι αιτήσεις μου». Οποιαδήποτε εφαρμογή δεν εμφανίζει την ένδειξη "Εφαρμογή ελήφθη" στην οθόνη "Οι εφαρμογές μου" δεν θα αξιολογηθεί.
3. Οι πληροφορίες εκπαίδευσης και αποφοίτησης των υποψηφίων θα ληφθούν μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν αυτές τις πληροφορίες για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση πρέπει να ενημερώσουν τα στοιχεία τους που δεν υπάρχουν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση από τον αρμόδιο φορέα προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν παράπονα κατά την υποβολή της αίτησης.
4. Ο κατάλογος των υποψηφίων που θα κληθούν στις εξετάσεις, οι πληροφορίες για την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στην πλατφόρμα Career Gate και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (csb.gov.tr). Οι υποψήφιοι δεν θα ενημερωθούν χωριστά.
5. Αίτηση θα υποβληθεί για έναν μόνο τίτλο και εάν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις, και οι δύο αιτήσεις θα θεωρηθούν άκυρες.
6. Θα εξεταστούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που πληρούν όλες τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις και οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα της αίτησης θα κληθούν στην προφορική εξέταση.
7. Εάν διαπιστωθεί ότι το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και στη σχετική νομοθεσία, οι αιτήσεις τους δεν θα αξιολογηθούν. Εφαρμόστε επίσης
Οι συμβάσεις όσων διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θα καταγγελθούν χωρίς αποζημίωση και ειδοποίηση.
8. Όσοι διαπιστωθεί ότι έκαναν ψευδείς δηλώσεις στα ζητούμενα δικαιολογητικά θα κριθούν άκυροι και δεν θα πραγματοποιηθούν τα ραντεβού τους.
9. Όσοι διαπιστωθεί ότι έδωσαν πλαστά έγγραφα ή κατέθεσαν δηλώσεις θα υποβληθούν σε ποινική μήνυση στην Εισαγγελία, θα κινηθούν νομικές ενέργειες εναντίον τους, εάν έχουν γίνει οι διορισμοί τους θα ματαιωθούν και αν τους έχει καταβληθεί παράβολο από το Υπουργείο θα εισπράττονται μαζί με τους νόμιμους τόκους.

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar