Το Υπουργείο Εμπορίου θα προσλάβει 18 συμβεβλημένο προσωπικό πληροφορικής

Υπουργείο Εμπορίου
Υπουργείο Εμπορίου

Το άρθρο 31 του «Κανονισμού Αρχών και Διαδικασιών Απασχόλησης Συμβεβλημένου Προσωπικού Πληροφορικής σε Μονάδες Επεξεργασίας Πληροφοριών Μεγάλης Κλίμακας Δημόσιων Ιδρυμάτων και Οργανισμών» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 12/2008/27097 και με αριθμό 8, για πρόσληψη εντός Η Γενική Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής του Υπουργείου Εμπορίου θα προσληφθούν 18 (Δεκαοκτώ) Συμβεβλημένα Προσωπικά Πληροφορικής με την τοποθέτηση που θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας των προφορικών και πρακτικών εξετάσεων που θα πραγματοποιήσει το Υπουργείο μας.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 657 του Νόμου αριθ.

β) Να αποφοιτούν από τετραετή μηχανική υπολογιστών, μηχανικών λογισμικού, ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρονικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών και βιομηχανικών τμημάτων σχολών ή από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού των οποίων η ισοτιμία έχει γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης, μπορεί να υποβάλει αίτηση. για θέσεις που είναι 2,3,4 φορές το ανώτατο όριο.)

γ) Εκτός από εκείνα που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (β), από τα τμήματα μηχανικής των σχολών που παρέχουν τετραετή εκπαίδευση, τμήματα επιστήμης-λογοτεχνίας, εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών επιστημών, τμήματα που παρέχουν εκπαίδευση σε υπολογιστές και τεχνολογία και στατιστικές, τμήματα μαθηματικών και φυσικής, ή από κοιτώνα του οποίου η ισοτιμία έχει γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός αυτών που αναφέρονται σε αυτό το τμήμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 2 φορές το μηνιαίο ανώτατο όριο ακαθάριστων μισθών συμβολαίου.

ç) Να έχουν τουλάχιστον 3 (τρία) έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε λογισμικό, σχεδιασμό λογισμικού και ανάπτυξη και διαχείριση αυτής της διαδικασίας, ή στην εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων δικτύων μεγάλης κλίμακας, για τουλάχιστον 5 (τρία) έτη για αυτούς που δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο του μισθού των μισθών, και τουλάχιστον 657 (πέντε) έτη για άλλους, (Κατά τον καθορισμό της επαγγελματικής εμπειρίας · τεκμηριώνεται ότι ως προσωπικό πληροφορικής, υπόκειται μόνιμα στον νόμο αριθ. 4 ή στις συμβεβλημένες υπηρεσίες που υπόκεινται σε λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι υπηρεσίας του άρθρου 399 (Β) του ίδιου νόμου και του διατάγματος-νόμου αριθ.),

δ) Για να τεκμηριώσουν ότι γνωρίζουν τουλάχιστον δύο από τις τρέχουσες γλώσσες προγραμματισμού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γνώσεις σχετικά με το υλικό των περιφερειακών υπολογιστών και την καθιερωμένη διαχείριση και ασφάλεια δικτύου,

ε) Εάν το ενεργό καθήκον των ανδρών υποψηφίων δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία της στρατιωτικής θητείας ή έχει φτάσει στην ηλικία της στρατιωτικής θητείας, να έχει υπηρετήσει την ενεργό στρατιωτική θητεία ή να απαλλαγεί ή να αναβληθεί ή να μεταφερθεί στην εφεδρική τάξη.

στ) Με τα προσόντα που απαιτούνται από την υπηρεσία, κρίση, εκπροσώπηση, παρακολούθηση νέων τεχνολογιών, μάθηση και έρευνα, γρήγορη μάθηση και αυτο-ανάπτυξη, αναλυτική σκέψη, τάση για ομαδική εργασία και υψηλές δεξιότητες επικοινωνίας, συμβαδίζοντας με τον πολυάσχολο και αγχωτικό ρυθμό εργασίας και τεκμηρίωση (τεκμηρίωση) για να έχετε δεξιότητες τεκμηρίωσης δίνοντας σημασία σε αυτό.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ; ΜΟΡΦΗ ΑΙΤΗΣΗΣ? ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται ψηφιακά μεταξύ 22.08.2022 και 01.09.2022. Υποψήφιοι που θέλουν να δώσουν εξετάσεις, ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Υπουργείο Εμπορίου / Career Gate) και Career Gate https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr θα υποβάλει τις αιτήσεις τους μέσω Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για μία θέση.

Αυτά είναι τα έγγραφα που δείχνουν τις επαγγελματικές περιόδους εργασίας που καθορίζονται στο άρθρο (ç) του τίτλου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΠΡΟΣΟΝΤΑ). Είναι απαραίτητο να τεκμηριωθεί ότι οι επαγγελματικές περίοδοι εργασίας δαπανώνται ως προσωπικό πληροφορικής. Θα ληφθεί ανάλογα με τη φύση του χώρου εργασίας. Σύμφωνα με αυτό:

ένα. Ανάλυση υπηρεσίας γραμμικού κώδικα SGK που θα ληφθεί μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις περιόδους εργασίας στον ιδιωτικό τομέα,

σι. Έγγραφο που πρέπει να ληφθεί από το ίδρυμα για τις περιόδους εργασίας σε δημόσιους φορείς.

Έγγραφο που αποδεικνύει ότι γνωρίζετε τουλάχιστον δύο τρέχουσες γλώσσες προγραμματισμού όπως καθορίζεται στο στοιχείο δ) του τίτλου ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΟΝΤΑ),

ένα. Πιστοποιητικά που απαιτούνται στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ για κάθε θέση και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν εμπειρία ή εμπειρία.

σι. Τα πιστοποιητικά πρέπει να ληφθούν μέσω εξέτασης. Όλα τα πιστοποιητικά θα επαληθεύονται από το Υπουργείο μας με τις μεθόδους διερεύνησης εγκυρότητας πιστοποιητικών που καθορίζονται από το ίδρυμα στο οποίο εκδίδονται. Είναι ευθύνη του υποψηφίου να παρέχει πληροφορίες και έγγραφα όπως αριθμός πιστοποιητικού, διευθύνσεις διερεύνησης και επαλήθευσης, κωδικός πρόσβασης για την επαλήθευση των πιστοποιητικών που παρουσιάζονται. Εάν η εγκυρότητα του πιστοποιητικού δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με τις πληροφορίες και τα έγγραφα που παρέχονται, το εν λόγω πιστοποιητικό δεν θα ληφθεί υπόψη.

ντο. Έγγραφο που δείχνει τη βαθμολογία που λήφθηκε από την εξέταση Ξένων Γλωσσών στα Αγγλικά ή την ισοδύναμη βαθμολογία YDS που έγινε αποδεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Το άθροισμα του 3% της βαθμολογίας KPSS P70 και 30% της βαθμολογίας ξένης γλώσσας θα ληφθεί υπόψη όταν καθορισμός των υποψηφίων που θα κληθούν στην εξέταση Υποβολή δικαιολογητικών Η βαθμολογία ξένης γλώσσας όσων δεν το κάνουν θα αξιολογηθεί ως μηδέν)

ΡΕ. Για τους άνδρες; Έγγραφο που αποδεικνύει ότι έχει υπηρετήσει, αναβάλει ή έχει απαλλαγεί από τη στρατιωτική του θητεία,

προς την. Μητρώο δικαστικού μητρώου και έγγραφο μητρώου δικαστικού αρχείου (έγγραφο γραμμικού κώδικα που πρέπει να ληφθεί μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar