Πότε ξεκινά το ψάρεμα του τόνου;

Πότε ξεκινά το ψάρεμα του τόνου;
Πότε ξεκινά το ψάρεμα του τόνου;

Στη δήλωση του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών, Γενική Διεύθυνση Αλιείας και Αλιείας, ανακοινώθηκε ότι η φετινή αλιεία ερυθρού τόνου θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15 Μαΐου και 1ης Ιουλίου.

Ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής προσπάθειας και της επιτυχίας που επιδείχθηκε στις διεθνείς πλατφόρμες στις διαδικασίες κατανομής των ποσοστώσεων όπως το Υπουργείο, η ποσόστωση ερυθρού τόνου της Τουρκίας, η οποία ήταν 2017 τόνοι το 943, αυξήθηκε σε 2022 χιλιάδες 2 τόνους για το 305.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΚΑΘΟΡΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ

Η αλιεία ερυθρού τόνου πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζει η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Τόνων του Ατλαντικού (ICCAT), στην οποία συμμετέχουν 52 χώρες μέλη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, και σύμφωνα με τις αλιευτικές ποσοστώσεις που διατίθενται για την αλιεία σκάφη του Υπουργείου μας, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης παρουσία συμβολαιογράφου. Εάν οι αλιευτικές ποσοστώσεις των αλιευτικών σκαφών που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο μας έχουν συμπληρωθεί πριν από την 1η Ιουλίου, η αλιεία θα τερματιστεί για τα αλιευτικά σκάφη των οποίων οι ποσοστώσεις είναι γεμάτες.

ΘΑ ΚΥΝΗΓΟΥΝ 26 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ

Εντός της ποσόστωσης του 2022, θα αλιεύονται τόνο από 26 αλιευτικά σκάφη που έχουν επιτύχει αλιευτική ποσόστωση πληρώντας τις προϋποθέσεις που έχει καθορίσει το Υπουργείο μας. 54 αλιευτικά σκάφη θα πραγματοποιήσουν επίσης δραστηριότητες μεταφοράς και υποστήριξης που θα χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις όπως η μεταφορά του αλιευμένου τόνου σε κλωβούς για υδατοκαλλιέργεια και η μεταφορά τους σε εκμεταλλεύσεις.

100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Σχεδόν όλα τα ψάρια τόνου που αλιεύονται και στη συνέχεια εκτρέφονται εξάγονται στις ΗΠΑ και τις χώρες της Άπω Ανατολής, κυρίως στην Ιαπωνία, και παρέχουν ετήσιο εισόδημα από εξαγωγές άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα μας.

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar