Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων BİLSEM; Ερώτηση αποτελεσμάτων εξέτασης BİLSEM 2022

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της εξέτασης BILSEM; Ερώτηση για τα αποτελέσματα της εξέτασης BILSEM
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων BİLSEM; Ερώτηση αποτελεσμάτων εξέτασης BİLSEM 2022

Το πότε και η ώρα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων BİLSEM παρακολουθείται στενά. Ανακοινώθηκε ημερομηνία από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας σχετικά με τα αποτελέσματα του BİLSEM. Η αξιολόγηση των μαθητών σύμφωνα με τους τομείς ταλέντου τους ολοκληρώθηκε μεταξύ 19 Φεβρουαρίου και 8 Μαΐου. Στον οδηγό που δημοσίευσε το Υπουργείο φάνηκαν οι λεπτομέρειες. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του BİLSEM, θα ξεκινήσει η ατομική φάση αξιολόγησης.

Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων BİLSEM;

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων BİLSEM θα ανακοινωθούν στις 13 Μαΐου. δικαίωμα εγγραφής kazanΟι επόμενοι μαθητές θα ανακοινωθούν στις 19 Αυγούστου 2022. Τα ατομικά ραντεβού αξιολόγησης θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 16 και 30 Μαΐου.

Για τα αποτελέσματα των εξετάσεων BİLSEM ΚΛΙΚ ΕΔΩ

BİLSEM Ημερομηνίες Εξετάσεων Ατομικής Αξιολόγησης

Οι μαθητές που θα αξιολογηθούν μετά την πρώτη εξέταση των Κέντρων Επιστήμης και Τέχνης θα οδηγηθούν στις εξετάσεις BİLSEM από τις 13 Ιουνίου έως τις 12 Αυγούστου.

Αν ήξερα το ημερολόγιο του 2022

  • Διαδικασία αξιολόγησης: 19 Μαρτίου - 8 Μαΐου 2022
  • Δικαίωμα αξιολόγησης kazanΑνακοίνωση φοιτητών: 13 Μαΐου 2022
  • Παραλαβή αιτήσεων προσφυγής: 16-23 Μαΐου 2022
  • Αξιολόγηση ενστάσεων: 24-30 Μαΐου 2022
  • δικαίωμα εγγραφής kazanΑνακοίνωση μαθητών: 19 Αυγούστου 2022

Πώς να υποβάλετε ένσταση στα αποτελέσματα των εξετάσεων BİLSEM;

Ενστάσεις θα υποβληθούν στις επαρχιακές επιτροπές διαγνωστικών εξετάσεων εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της προκαταρκτικής αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων της ατομικής αξιολόγησης στο meb.gov.tr.

Οι ενστάσεις για την προκαταρκτική αξιολόγηση και τα ατομικά αποτελέσματα αξιολόγησης θα αξιολογηθούν από τις επαρχιακές επιτροπές διαγνωστικών εξετάσεων.

Για μεμονωμένα αποτελέσματα αξιολόγησης· Αντίγραφο του υλικού που ανήκει στις αιτήσεις ενστάσεων θα ζητηθεί από τα κέντρα αιτήσεων από τις επαρχιακές διαγνωστικές εξεταστικές επιτροπές. Κέντρα εφαρμογής, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των εν λόγω υλικών σε κλειστό φάκελο· Τα πρωτότυπα θα αποσταλούν στις επαρχιακές εξεταστικές επιτροπές ταυτοποίησης, εφόσον παραμείνουν σε αυτές.

Δεν θα δημοσιευθούν ή κοινοποιηθούν έγγραφα σχετικά με το περιεχόμενο της προκαταρκτικής αξιολόγησης και της ατομικής αξιολόγησης.

Ενστάσεις που γίνονται μέσω fax και e-mail δεν θα ληφθούν υπόψη.

Πώς γίνεται η μέτρηση και η αξιολόγηση του BİLSEM;

Η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη των Κέντρων Επιστημών και Τέχνης πραγματοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • α) Εφαρμογή ομαδικής σάρωσης με υπολογιστή tablet
  • β) Υπαγωγή των μαθητών που είναι επιτυχείς στην εφαρμογή ομαδικού προσυμπτωματικού ελέγχου σε ατομική αξιολόγηση σύμφωνα με τους τομείς δεξιοτήτων τους.

Οι μαθητές που θα επιτύχουν στην εφαρμογή ομαδικής εξέτασης θα αξιολογηθούν ατομικά σύμφωνα με τους τομείς ταλέντου τους (γενικό πνευματικό, ζωγραφικό και μουσικό ταλέντο) την ημερομηνία και την ώρα που θα τους κοινοποιηθεί.

Τι είναι το BİLSEM;

Κέντρα Επιστήμης και Τέχνης (BILSEM). Είναι ιδρύματα ειδικής εκπαίδευσης που ανοίγουν για να παρέχουν υποστήριξη εκπαίδευσης σε μαθητές που συνεχίζουν σε ιδρύματα τυπικής εκπαίδευσης και έχουν διαγνωστεί ότι έχουν ειδικά ταλέντα στους τομείς της γενικής νοητικής ικανότητας, των εικαστικών τεχνών ή του μουσικού ταλέντου, προκειμένου να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να τους επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους στο υψηλότερο επίπεδο.

  1. βήμα: Διορισμός Υποψηφίων Ο δάσκαλος συμπληρώνει ένα έντυπο παρατήρησης κατάλληλο για την περιοχή ικανοτήτων του μαθητή.
  2. βήμα: Ομαδικός έλεγχος Bilsem Exam Οι μαθητές που έχουν οριστεί υποβάλλονται σε ομαδικό έλεγχο.
  3. βήμα: Bilsem Exam Individual Evaluation Οι μαθητές που είναι επιτυχείς στο στάδιο της ομαδικής αξιολόγησης οδηγούνται στο στάδιο της ατομικής αξιολόγησης.

Οι ατομικές αξιολογήσεις γίνονται χωριστά στους τομείς των γενικών νοητικών, ζωγραφικών και μουσικών ικανοτήτων. Στο κέντρο επιστημών και τέχνης δικαιούνται να τοποθετηθούν μαθητές που περνούν το όριο μορίου που καθορίζεται από τη Γενική Διεύθυνση κατά το στάδιο της ατομικής αξιολόγησης. kazanθα δουλέψω. Εργασίες και διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής μαθητών για τα κέντρα επιστήμης και τέχνης θα πραγματοποιηθούν από τις επαρχιακές εξεταστικές επιτροπές ταυτοποίησης.

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar