Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών θα προσλάβει 1 Πρώην Κατάδικο Εργάτη

Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών
Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών

Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών Θα πάρει 1 Εργάτη. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει ανακοινωθεί στις 14 Μαΐου 2022.

Στη δήλωση της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακτών στο ΦΕΚ, «Μόνιμος εργαζόμενος 1 άτομο θα προσληφθεί στην ποσόστωση πρώην κατάδικου/τμυ». ειπώθηκε.

Οι αιτήσεις για τις προκηρύξεις θα γίνονται μέσω του Τουρκικού Οργανισμού Απασχόλησης. Οι ανακοινώσεις θα δημοσιευτούν στη διαδικτυακή διεύθυνση της Τουρκικής Υπηρεσίας Απασχόλησης, esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων που ανακοινώθηκαν στους πίνακες υποψηφίων που αποστέλλονται στο ίδρυμα θα θεωρούνται άκυρες.Οι αιτήσεις στο ίδρυμα θα είναι άκυρες. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στον ιστότοπο του Τουρκικού Γραφείου Απασχόλησης ή με επίσκεψη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Τουρκικού Γραφείου Απασχόλησης κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης/συνέντευξης θα ανακοινωθούν ξεχωριστά από την Τουρκική Υπηρεσία Απασχόλησης μετά παραλαμβάνονται οι τελικοί κατάλογοι.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Θέματα εξέτασης και βαθμολογία για το προσωπικό γραφείου (Αξιωματικός):

  • Σύνταγμα της Τουρκίας (20 βαθμοί)
  • Οι Αρχές του Ατατούρκ και η Ιστορία της Επανάστασης (20 Σημεία)
  • Καθήκοντα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας στην Παράκτια (20 βαθμοί)
  • Εργατικό Δίκαιο Νο. 4857 (Μονάδες 20)

Γίνεται σε σύνολο 20 μορίων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Πολιτισμού (100 Βαθμοί). Για να θεωρηθεί επιτυχής στην εξέταση, ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμολογιών που δίνουν τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι τουλάχιστον 60. Η βαθμολογία επιτυχίας των υποψηφίων ως βάση για την ανάθεση· Θα καθοριστεί με τη λήψη του αριθμητικού μέσου όρου της βαθμολογίας των προφορικών εξετάσεων από το ίδρυμα και της βαθμολογίας ΚΨΣ και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ιδρύματος. Εάν τα μόρια επιτυχίας των υποψηφίων είναι ίδια με τη βάση διορισμού, προτεραιότητα έχει αυτός με την υψηλότερη βαθμολογία KPSS. Για να θεωρηθούν επιτυχόντες στην εξέταση όλοι οι υποψήφιοι που δεν απαιτούν ΚΠΣΣ, ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμολογιών που δίνουν τα μέλη του συμβουλίου στην προφορική εξέταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 60. Για τους υποψηφίους αυτούς, το αποτέλεσμα της προφορικής εξέτασης (συνέντευξης) αποτελεί τη βαθμολογία επιτυχίας που αποτελεί τη βάση του διορισμού. Ξεκινώντας από την υψηλότερη βαθμολογία επιτυχίας, θα καθοριστεί ο αριθμός των βασικών υποψηφίων που θα διοριστούν και των εφεδρικών υποψηφίων όσο και ο αριθμός των αρχικών υποψηφίων. Οι πίνακες βασικών και αναπληρωματικών υποψηφίων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και δεν θα γίνει γραπτή ειδοποίηση στους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar