Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων για την πρόσληψη 65 συμβασιούχων υπαλλήλων

το υπουργείο ενέργειας και φυσικών πόρων θα προσλάβει βοηθούς εμπειρογνώμονες
Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

10 (δέκα) Συμβασιούχους Υπαλλήλους Προστασίας και Ασφάλειας, 30 (τριάντα) Συμβασιούχους Υποστήριξης, 5 (πέντε) Συμβασιούχους Τεχνικούς και 20 (είκοσι) Συμβασιούχους Υπαλλήλους Γραφείου, για πρόσληψη στον κεντρικό οργανισμό του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΑΓΚΥΡΑ). ), αναλυτικά παρακάτω, Προκειμένου να προσληφθεί στα πλαίσια του τροποποιημένου άρθρου 657/Β του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου αρ. που τέθηκε σε ισχύ με την από 4/06/06 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμόν 1978/7, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (β) του πρώτου εδαφίου, θα προσληφθούν 15754 (εξήντα πέντε) συμβασιούχοι, με βάση στην ομαδική βαθμολογία ΚΨΣ (Β) 2, χωρίς γραπτή ή/και προφορική εξέταση.

Ζητούνται τα ακόλουθα προσόντα, ειδικοί και γενικοί όροι για τους υποψηφίους που θα υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη συμβασιούχου προσωπικού από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

  • Να αποφοιτήσει από οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  • Για να έχετε βαθμολογία 2020 και άνω από τον τύπο βαθμολογίας KPSS-P93 στις Εξετάσεις Επιλογής Δημοσίου Προσωπικού 70,
  • Να μην έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών και κάτω των 30 ετών κατά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων,
  • Να έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Νόμου για τις Υπηρεσίες Ιδιωτικής Ασφάλειας με ημερομηνία 06/2004/5188 και με αριθμό 10,
  • Να έχετε δελτίο ταυτότητας οπλισμένου ιδιωτικού φύλακα που δεν έχει λήξει από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων,
  • Να μην έχετε σωματική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία που μπορεί να εμποδίσει την εκπλήρωση του καθήκοντος,
  • Να μην είναι μικρότερο από 170 cm και η διαφορά μεταξύ των δύο τελευταίων ψηφίων του ύψους σε εκατοστά και το βάρος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 15, όχι μικρότερη από 15 (Για παράδειγμα, το βάρος ενός υποψηφίου που έχει ύψος 180 cm πρέπει να είναι 80+15=95 περισσότερο, 80-15 Δεν πρέπει να είναι μικρότερο από =65.)
  • Να μην έχουν καμία αναπηρία για εργασία εκτός ωρών εργασίας και τα Σαββατοκύριακα σύμφωνα με το προς εκτέλεση καθήκον,
  • Να μην βρίσκεται σε κατάσταση που τον εμποδίζει να εργάζεται σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους σε βάρδιες σε 7ωρη βάση,
  • Ακόμη και αν έχουν παρέλθει οι περίοδοι που ορίζονται στο άρθρο 26 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα της 9/2004/5237 και με αριθμό 53 ή έχει αποφασιστεί η αναβολή της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας.

1) Να μην καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους και άνω για κακούργημα εκ προθέσεως.

2) Έστω και με χάρη, εγκλήματα κατά της ασφάλειας του κράτους, της συνταγματικής τάξης και της λειτουργίας αυτής της τάξης, της ιδιωτικής ζωής, του εμπιστευτικού χώρου ζωής και της σεξουαλικής ασυλίας, και εγκλήματα ναρκωτικών ή διεγερτικών, υπεξαίρεση, εκβιασμό, δωροδοκία, κλοπή, απάτη, πλαστογραφία, κατάχρηση εμπιστοσύνης, μη καταδίκη για δόλια πτώχευση, νοθεία προσφορών, νοθεία της παράστασης, ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από έγκλημα, λαθρεμπόριο και πορνεία.

3) Μη διεξαγωγή έρευνας ή δίωξης για εγκλήματα κατά της συνταγματικής τάξης και της λειτουργίας αυτής της τάξης, της ιδιωτικής ζωής και της εμπιστευτικής σφαίρας ζωής, της σεξουαλικής ασυλίας και των ναρκωτικών ή διεγερτικών.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1. Υποψήφιοι; Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Career Gate-Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) με τον κωδικό ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν επίσης τις αιτήσεις τους μεταξύ τις ημερομηνίες αίτησης του Υπουργείου μας, Enerji.gov.tr./corporate-human-resources-career-kapisi address.

4.2. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στις 09.05.2022 της 9.30 και θα λήξουν στις 20.05.2022 της 23.59.

4.3. Οι υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν αίτηση μέσω της διεύθυνσης Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) δεν θα ληφθούν υπόψη και οι αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως, μέσω ταχυμεταφοράς ή μέσω ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές.

4.4. Τα στοιχεία αποφοίτησης των υποψηφίων αναπληρωτών και προπτυχιακών πτυχιούχων που θα υποβάλουν αίτηση για την απόσπαση λαμβάνονται αυτόματα από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει από εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή του εξωτερικού και έχουν ισοτιμία ως προς το εκπαιδευτικό καθεστώς που ζητείται στην παρούσα προκήρυξη θα πρέπει να ανεβάσουν το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf ή jpeg στο πεδίο «Έγγραφο που δείχνει ισοδυναμία» στο στάδιο «Τα άλλα έγγραφά σας». κατά την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.5. Οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει από ένα από τα προγράμματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο ή ισοδύναμο) που θα υποβάλουν αίτηση για την αγγελία, των οποίων τα στοιχεία αποφοίτησης δεν έρχονται αυτόματα, θα πρέπει να ανεβάσουν τα δικαιολογητικά αποφοίτησής τους σε μορφή pdf ή jpeg.

4.6. Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας και Ασφάλειας πρέπει να ανεβάσουν τα δελτία ταυτότητας οπλισμένου ιδιωτικού φρουρού ασφαλείας, τα οποία δεν έχουν λήξει μέχρι την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, πίσω και εμπρός, στο πεδίο "Δελτίο ταυτότητας ιδιωτικού φρουρού ασφαλείας" κάτω από το Καρτέλα "Άλλα έγγραφα".

4.7. Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για τη θέση Υποστήριξης Προσωπικού (Οδηγού) θα έχουν από 17/04/2015 άδεια οδήγησης Ε τάξης ή νέα άδεια οδήγησης τύπου Δ κατηγορίας με την τροπολογία που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με ημερομηνία 29329/01/01 και με αριθμό 2016. στους Κανονισμούς Οδικής Κυκλοφορίας. Πρέπει να μεταφορτωθούν στο πεδίο "Άδεια οδήγησης" στην καρτέλα "Τα άλλα έγγραφά σας".

4.8. Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για τη θέση Υποστήριξης Προσωπικού (Οδηγού) θα πρέπει να ανεβάσουν τα Ψυχοτεχνικά τους έγγραφα στο πεδίο «Ψυχοτεχνικά Έγγραφα» στην καρτέλα «Άλλα Έγγραφα».

4.9. Οι υποψήφιοι των οποίων οι συμβάσεις λύονται από τα ιδρύματά τους ή των οποίων οι συμβάσεις λύονται μονομερώς ενώ εργάζονται με πλήρη απασχόληση σε θέσεις συμβασιούχου προσωπικού (4/Β) σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, προκειμένου να τεκμηριώνεται ότι έχουν συμπληρώσει την περίοδο αναμονής ενός έτους, πρέπει να υποβάλουν εγκεκριμένο έγγραφο υπηρεσίας σε μορφή pdf και jpeg από τα πρώην ιδρύματά τους. πρέπει να ανέβουν κατά τη στιγμή της αίτησης.

4.10. "Η συναλλαγή σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία" στην πλατφόρμα Career Gate-Public Recruitment Platform. Οποιαδήποτε αίτηση χωρίς την επιγραφή δεν θα ληφθεί υπόψη. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί.

4.11. Κατά τη διάρκεια της αίτησης που υποβάλλεται εντός των ημερομηνιών της αίτησης μέσω της Πύλης Καριέρας-Δημόσιας Πλατφόρμας Προσλήψεων. Οι εφαρμογές στη διαδικασία "Η εφαρμογή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη" στη στήλη "Κατάσταση εφαρμογής" στην οθόνη "Οι εφαρμογές σας" μπορούν να ενημερωθούν κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ενημέρωση".

4.12. Οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι να κάνουν τη διαδικασία αίτησης χωρίς σφάλματα, να είναι πλήρης και σύμφωνα με τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση και να ανεβάζουν τα ζητούμενα έγγραφα στο σύστημα στο στάδιο της αίτησης. Οι υποψήφιοι που δεν συμμορφώνονται με αυτά τα θέματα δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν κανένα δικαίωμα.

4.13. Οι υποψήφιοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τις αιτήσεις τους θα μπορούν να εκτυπώσουν τις «Πληροφορίες Αίτησης» αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

4.14. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έναν μόνο τίτλο από τις προκηρυχθείσες θέσεις. Οι αιτήσεις όσων υποβάλλουν αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις και οι αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί δεόντως ή/και εμπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.

4.15. Δεδομένου ότι οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία KPSS, το μεταπτυχιακό και την προπτυχιακή τους εκπαίδευση, το τμήμα από το οποίο αποφοίτησαν, τη στρατιωτική θητεία, το ποινικό μητρώο και πληροφορίες πληθυσμού, θα αποκτηθούν μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών των σχετικών ιδρυμάτων μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά την υποβολή της αίτησης .

Δεν θα ζητηθούν έγγραφα σε αυτό το στάδιο. Εάν υπάρχει λάθος στα εν λόγω στοιχεία των υποψηφίων, θα πρέπει να έχουν γίνει οι απαραίτητες ενημερώσεις/διορθώσεις από τους αρμόδιους φορείς πριν υποβάλουν αίτηση.

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar