Διεύθυνση Επικοινωνιών για Πρόσληψη 30 Βοηθών Εμπειρογνωμόνων

Επικεφαλής των επικοινωνιών
Επικεφαλής των επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Επικοινωνιών της Προεδρίας θα δεχθεί 30 βοηθούς εμπειρογνώμονες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 4 Φεβρουαρίου 2022

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ

Γενικές πληροφορίες

(1) Ο μέγιστος αριθμός θέσεων που μπορούν να διοριστούν με τον τίτλο του Βοηθού Ειδικού Επικοινωνίας είναι τριάντα (30). εισαγωγική εξέταση kazanΟι διορισμοί των μαθητών θα γίνουν στα στελέχη 8ου και 9ου βαθμού από την τάξη GİH.

(2) Όλα τα στάδια των εξετάσεων θα διεξαχθούν στην Άγκυρα.

(3) Κανονισμοί που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη σχετικά με τις εισαγωγικές εξετάσεις περιλαμβάνονται στον «Κανονισμό Επικοινωνιακής Πραγματογνωμοσύνης» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 27/11/2018 και με αριθμό 30608. Η πρόσβαση στον κανονισμό είναι δυνατή από την επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας (www.iletisim.gov.tr).

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

(1) Για να υποβληθεί αίτηση για την εξέταση.

α) Να πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 657 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου αρ. 48, β) Να είναι κάτω των 01 ετών από 01/2022/35,

γ) Να έχει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια προπτυχιακής εκπαίδευσης ·

– Νομικές, πολιτικές επιστήμες, οικονομικές και διοικητικές επιστήμες, σχολές επιχειρήσεων και οικονομικών επιστημών,

– Σχολές Επικοινωνίας,

– Τμήματα Μηχανικών Υπολογιστών Μηχανικών Σχολών,

– Από τα τμήματα ψυχολογίας, ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, λαογραφίας, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών σχολών ενδιαφέροντος

Είναι απαραίτητο να αποφοιτήσετε από εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού του οποίου η ισοτιμία είναι αποδεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

(2) Όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων θα προσκληθούν στην εξέταση "γραπτός διαγωνισμός προεπιλογής".

(3) Εάν δεν υπάρχουν αρκετές αιτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα είναι δυνατή η πρόσληψη από άλλες υπηρεσίες.

(4) Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις kazanΗ λίστα των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Προεδρείου (iletisim.gov.tr).

(5) Η ανακοίνωση σχετικά με τους υποψηφίους που μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των εξετάσεων, τις διευθύνσεις όπου θα διεξαχθεί η εξέταση και άλλα θέματα.

(6) Η προϋπόθεση KPSS δεν απαιτείται για την εφαρμογή στις εξετάσεις.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(1) Οι αιτήσεις για εξετάσεις θα υποβάλλονται στον ιστότοπο του συστήματος επεξεργασίας υποψηφίων του Πανεπιστημίου Anadolu (sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) μεταξύ 24 Ιανουαρίου και 4 Φεβρουαρίου 2022.

(2) Το τέλος αίτησης εξέτασης θα καταβληθεί με πιστωτική/χρεωστική κάρτα στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας αίτησης. Το κόστος αίτησης για εξετάσεις είναι 250 (διακόσια πενήντα) TL.

(3) Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν ολοκληρώνουν τα στάδια της αίτησης εξέτασης ή δεν πληρώνουν το τέλος εξέτασης παρά την υποβολή αίτησης για την εξέταση θα θεωρούνται άκυρες και δεν θα εκδίδεται «Δελτίο Εισαγωγής Εξετάσεων» για αυτούς τους υποψηφίους.

(4) Κατά τη διάρκεια της αίτησης, πρέπει να αναρτηθεί στο σύστημα φωτογραφία διαβατηρίου που λήφθηκε τους τελευταίους 6 (έξι) μήνες, με ακάλυπτο το πρόσωπο, από μπροστά με τρόπο που να επιτρέπει στον υποψήφιο να αναγνωρίζεται εύκολα. Δεν πρέπει να υπάρχουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά εμφάνισης, όπως μαλλιά, μουστάκι και μακιγιάζ στη φωτογραφία, κάτι που είναι σημαντικό για την επαλήθευση της ταυτότητας την ημέρα των εξετάσεων. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι την ημέρα της εξέτασης, οι υπάλληλοι ενδέχεται να δυσκολευτούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα του υποψηφίου από τη φωτογραφία και ως εκ τούτου ο υποψήφιος δεν θα οδηγηθεί στις εξετάσεις/εξετάσεις μπορεί να κριθεί άκυρος.

(5) Οι υποψήφιοι με μόνιμη / προσωρινή αναπηρία ή προβλήματα υγείας μπορούν να λάβουν υποστήριξη ανάγνωσης / δείκτη, ξεχωριστή αίθουσα εξετάσεων, χρήση ειδικών εργαλείων / εξοπλισμού μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Για να υποβάλουν τα αιτήματά τους, συμπληρώνουν το Έντυπο Πληροφοριών για την Κατάσταση Υγείας / Αναπηρίας (Παράρτημα-1) και λαμβάνουν επικυρωμένο αντίγραφο της έκθεσης υγείας (υποδεικνύοντας σαφώς την κατάσταση εμποδίου / υγείας του υποψηφίου, τον ειδικό εξοπλισμό / εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος) πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σχετικό έντυπο εντός της περιόδου υποβολής της αίτησης. Τα έγγραφα που δεν φτάνουν στην καθορισμένη διεύθυνση εγκαίρως για οποιοδήποτε λόγο δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι υποψήφιοι θα ληφθούν δεόντως ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αρχών.

(6) Ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών της αίτησης και την καταλληλότητα της φωτογραφίας, καθώς και για τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις που ενδέχεται να προκύψουν μετά την έγκριση της αίτησης. Μετά τη λήξη της περιόδου αίτησης, ο υποψήφιος δεν θα μπορεί να κάνει αλλαγές στις πληροφορίες (επιλογή ξένων γλωσσών κ.λπ.) που δηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της αίτησης εξέτασης.

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar