TCDD για πρόσληψη εργαζομένων 75 σταθμών

TCDD για πρόσληψη εργαζομένων 75 σταθμών
TCDD για πρόσληψη εργαζομένων 75 σταθμών
Εγγραφείτε  


Από τη Γενική Διεύθυνση TCDD Enterprise

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ

75 Λειτουργία Σταθμών Οι εργαζόμενοι θα προσληφθούν ως εργαζόμενοι αορίστου χρόνου σε χώρους εργασίας που βρίσκονται στα επαρχιακά όρια της Κωνσταντινούπολης της Γενικής Διεύθυνσης της Διοίκησης Κρατικών Σιδηροδρόμων της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η εργατική μας απαίτηση 11.01.2022-17.01.2022 Θα δημοσιευθεί στο İŞKUR μεταξύ

1- Οι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν στους χώρους εργασίας του Σταθμού / Αρχηγού Σταθμού - Διεύθυνσης Σταθμού που βρίσκονται εντός των επαρχιακών συνόρων της Κωνσταντινούπολης.

2-Οι άνδρες υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ανακοινωθείσα ζήτηση εργασίας.

3-Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία της προκήρυξης.

4 Οι υποψήφιοι που αποφοίτησαν από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που ανακοινώθηκε στο αίτημά μας για εργατικό δυναμικό θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

5- διαφήμιση του εργατικού δυναμικού Τα έγγραφα των υποψηφίων στον τελικό κατάλογο που αποστέλλονται από την İŞKUR μετά την υποβολή αίτησης στο αίτημά μας. Ιστότοπος TCDD υπό το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων TCDD (tcdd.gov.tr) θα ληφθούν με έλεγχο με τα ακόλουθα έγγραφα μεταξύ των ημερομηνιών που θα ανακοινωθούν στην ενότητα ανακοινώσεων.

Θα συνταχθεί έκθεση για τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην προκήρυξη και η İŞKUR θα ενημερωθεί ότι η αίτησή τους δεν έγινε δεκτή.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ;

– Το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας θα επιδειχθεί κατά την παράδοση,

- Έγγραφο ποινικού μητρώου με αριθμό ταυτότητας TR (από την Εισαγγελία ή με κωδικό ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)Το turkiye.gov.t είναιδιεύθυνση) θα ληφθεί. Όσοι έχουν ποινικό μητρώο θα φέρουν δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τις αποφάσεις στο ποινικό μητρώο.

-Αντίγραφο πιστοποιητικού εκπαίδευσης (Το πεδίο/κλάδος θα καθοριστεί στο εκπαιδευτικό έγγραφο.)

-Πιστοποιητικό στρατιωτικής κατάστασης (στο έγγραφο που θα φέρουν) απαλλαγή, αναβολή, χρέωση ή απαλλαγή θα υποδεικνύεται.)

-Με κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης http://www.turkiye.gov.trπαρμένο από Τόπος Κατοικίας (Κατοικία) και Άλλο Έγγραφο Διεύθυνσης 

-Με κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικής διακυβέρνησηςΤο turkiye.gov.t είναιεάν διατίθεται από θα είναι Δήλωση εγγραφής και υπηρεσίας DataMatrix SGK,

- Έγγραφο Αποτελεσμάτων KPSS (ημερομηνία δήλωσης 26.11.2020),

– Ιστότοπος TCDD (tcdd.gov.tr) αναρτήθηκε στην ενότητα ανακοινώσεων Έντυπο πληροφοριών αιτήματος εργασίας Θα παραδοθεί ως γεμάτο και υπογεγραμμένο με μπλε στυλό.

6-Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με τη ζήτηση εργατικού δυναμικού (απαιτούμενοι όροι, ημερομηνία/τόπος παράδοσης εγγράφων, ημερομηνία/τόπος προφορικής εξέτασης, αποτέλεσμα προφορικών εξετάσεων) Ιστότοπος TCDD (tcdd.gov.tr) θα δημοσιευθούν στην ενότητα ανακοινώσεων.

7- Στην προφορική εξέταση των υποψηφίων από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής· Η αυτοπεποίθηση είναι 10 βαθμοί, η γραπτή επικοινωνία είναι 10 βαθμοί, η λεκτική επικοινωνία είναι 10 βαθμοί, οι ικανότητες παρατήρησης-άγχος-επίλυσης προβλημάτων είναι 20 βαθμοί από τους 50 βαθμούς στην περιοχή δεξιοτήτων,

Η επαγγελματική περίοδος που σχετίζεται με τη σχολή από την οποία αποφοίτησαν θα αξιολογηθεί συνολικά με 1 μόρια, 10 ερώτηση με 1 μόρια, 10 ερώτηση πάνω από 2 μονάδες, 15 ερωτήσεις από τεχνικά μαθήματα πάνω από 50 μονάδες και 100 μόρια από τον επαγγελματικό τομέα.

Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης λαμβάνεται το 50% του μέσου όρου των βαθμολογιών που δίνουν τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και το 50% της βαθμολογίας ΚΨΣ και καθορίζεται η βαθμολογία επιτυχίας και η κατάταξη.

Ξεκινώντας από τον υποψήφιο με την υψηλότερη βαθμολογία επιτυχίας, θα καθοριστεί ο αριθμός των απαιτούμενων εργαζομένων και ο ίδιος αριθμός αναπληρωματικών υποψηφίων.

8- Μεταξύ των υποψηφίων που θα απασχοληθούν ως υπάλληλος λειτουργίας σταθμού ως αποτέλεσμα της προφορικής εξέτασης.

-Θα ζητηθεί έκθεση που να δείχνει ότι το τεστ φαρμάκων και διεγερτικών που ελήφθη από το εργαστήριο/νοσοκομείο που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας είναι «αρνητικό».

-Από οποιοδήποτε από τα πλήρως ανεπτυγμένα κρατικά νοσοκομεία ή επίσημα πανεπιστημιακά νοσοκομεία,Εργασίες σε πολύ επικίνδυνες και επικίνδυνες εργασίες εντός του πεδίου εφαρμογής του Νόμου για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία Νο. 6331Υπογραφές 8 γιατρών με την απόφαση (8 υποκαταστήματα? οφθαλμολογία, ωτορινολαρυγγολογία, εσωτερική ιατρική, νευρολογία, γενική χειρουργική, ψυχιατρική, καρδιολογία, ορθοπεδική και τραυματολογία) Θα ζητηθεί έκθεση του Υγειονομικού Συμβουλίου.

Θέματα που πρέπει να περιλαμβάνονται στην Έκθεση του Συμβουλίου Υγείας.

  • Οι δυνάμεις όρασης ματιών καθορίζονται ξεχωριστά για το δεξί και το αριστερό μάτι,
  • Έγινε δοκιμή Color Inspection (Ishihara),
  • Πρέπει να γίνεται εξέταση ακοής (Στην ακουστικομετρική εξέταση, ο μέσος όρος καθαρού τόνου των 500, 1000, 2000 συχνοτήτων πρέπει να είναι 0-40 dB.) Και θα πρέπει να αναφέρεται στο γράφημα ακουστικής μέτρησης.

Δεν θα προσληφθούν όσοι δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα αξιολόγησης στις εξετάσεις όρασης/ακοής και όσοι έχουν αχρωματοψία.

9-Αν Λειτουργία Σταθμού Οι εργαζόμενοι που θα ξεκινήσουν θα εργάζονται με την επιφύλαξη του εργατικού νόμου αριθ. 4857.

10-Η δοκιμαστική περίοδος των Εργαζομένων Λειτουργίας Σταθμού που αρχίζουν να εργάζονται είναι 4 μήνες και η σύμβαση εργασίας όσων αποτύχουν εντός της δοκιμαστικής περιόδου θα λυθεί.

11-Αν εκκίνηση Station Operation Workers θα εργαστούν για τουλάχιστον 5 χρόνια στον χώρο εργασίας που ξεκίνησαν και δεν θα μπορούν να ζητήσουν μετάθεση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

12- Αν εκκίνηση Οι εργαζόμενοι Λειτουργίας Σταθμού θα μπορούν να εργάζονται μέρα και νύχτα σε 24ωρη βάση σε βάρδιες.

13- Προσλήφθηκε ως Υπάλληλος Λειτουργίας Σταθμού όσοι έχουν λυθεί η σύμβαση εργασίας σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 του εργατικού νόμου αριθ. 4857 εντός 25 ετών και όσοι αποχώρησαν με παραίτηση· εκπαίδευση, μάθημα, πρακτική άσκηση κ.λπ. Το ½ του ποσού θα επιστραφεί ως αποζημίωση με τον υπολογισμό του κόστους του προγράμματος κατάρτισης με τον μισθό που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ Επιθυμητά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
1.BÖLG να ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Σταθμός / Αρχηγός Σταθμού - Διεύθυνση Σταθμού στους χώρους εργασίας μας στην Κωνσταντινούπολη 75 Ηλεκτρικός
Ηλεκτρική Τεχνολογία
Συντήρηση και επισκευή Ηλεκτρικών Μηχανών
Ηλεκτρολογικά, Μηχανήματα, Επισκευές και Συντήρηση
Βιομηχανική ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρονική τεχνολογία
Ηλεκτρονικά Ναυτιλίας
Τεχνολογία Ηλεκτρικής και Ηλεκτρονικής
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών
Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός Τεχνικός
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονικός Υψηλός Τεχνικός
Βιομηχανική Ηλεκτρονική
Τεχνικός Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών
Τεχνολογία Βιομηχανικής Ηλεκτρονικής
Ηλεκτρονικά Πλοίων
Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα σιδηροδρομικών συστημάτων
Makine
Τεχνολογία μηχανημάτων σιδηροδρομικών συστημάτων
Προγραμματισμός υπολογιστών
Τεχνολογία υπολογιστών
Χειριστής υπολογιστή

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar