Η CLECAT καλεί για δίκαιο ανταγωνισμό και ίσες συνθήκες στην εφοδιαστική αλυσίδα Maritime Logistics

Η CLECAT καλεί για δίκαιο ανταγωνισμό και ίσες συνθήκες στην εφοδιαστική αλυσίδα Maritime Logistics
Η CLECAT καλεί για δίκαιο ανταγωνισμό και ίσες συνθήκες στην εφοδιαστική αλυσίδα Maritime Logistics

Ορισμένοι πλοιοκτήτες έχουν ανακοινώσει ότι θα σταματήσουν να παρέχουν υπηρεσίες σε μεταφορείς εμπορευμάτων με επώνυμο λογαριασμό από την 1η Ιανουαρίου 2022. Με αυτήν την απόφαση, η οποία έχει σταματήσει να εξυπηρετεί μέρος της πελατειακής της βάσης, στοχεύει να αποτρέψει τους παρόχους υπηρεσιών logistics από το να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους στην αλυσίδα εφοδιασμού με μεταφορείς και να συνεργαστούν απευθείας με ορισμένους πλοιοκτήτες.

Αν και η απόφαση αυτών των πλοιοκτητών να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε πραγματικούς ναυλωτές δεν είναι νέα, η εμπορική απόφασή τους είναι ένα σαφές βήμα προς τα εμπρός για τους ναυλωτές. Οι διοργανωτές εμπορευμάτων έχουν πραγματικές ανησυχίες ότι δεν θα βρουν χώρο για το φορτίο τους εάν δεν εισέλθουν στη λιγότερο ευνοϊκή αγορά spot. Αυτοί οι πλοιοκτήτες όχι μόνο απορρίπτουν συμβάσεις από μεταφορείς. Λαμβάνουν επίσης μέτρα για να συναλλάσσονται με πελάτες μεταφορέων εμπορευμάτων με τους οποίους σταμάτησαν να συνεργάζονται.

Σχολιάζοντας αυτή την εξέλιξη, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CLECAT, Nicolette van der Jagt, δήλωσε: «Εξετάζουμε εάν αυτή η μεροληπτική πρωτοβουλία συμμορφώνεται με τη νομοθεσία ανταγωνισμού της ΕΕ. Οι πλοιοκτήτες και οι διαμεταφορείς δεν λειτουργούν επί ίσοις όροις στο πλαίσιο του κανονισμού εξαίρεσης κατά κατηγορίες των κοινοπραξιών (CBER), ο οποίος αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας κοινής χρήσης πλοίων, η οποία προσφέρει στους πλοιοκτήτες την ευκαιρία να ανταλλάσσουν ευρύ φάσμα πληροφοριών. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες είναι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. Ζητήσαμε την επείγουσα αντικατάσταση του CBER με πιο σύγχρονα εργαλεία για την αντιμετώπιση ανταγωνιστικών ζητημάτων. Η Επιτροπή δεν έχει μέχρι στιγμής εξετάσει το επίπεδο ψηφιοποίησης των αερομεταφορέων, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ μεταφορέων και εντός κάθετα ολοκληρωμένων ναυτιλιακών εταιρειών. Η αυξανόμενη επικράτηση των λύσεων εφοδιαστικής που προσφέρονται από μεταφορείς με πρόσβαση σε εργαλεία και πλατφόρμες ψηφιακής πληροφόρησης ακυρώνει τις υπάρχουσες έννοιες που χρησιμοποιούνται από τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού.

Ο Van der Jagt συνέχισε: «Αυτή η κατάσταση πρέπει να αξιολογηθεί υπό το πρίσμα της ζημίας που προκλήθηκε σε πολλούς ενδιαφερόμενους τα τελευταία δύο χρόνια, όταν η σταθερότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μεταφορών έχουν κλονιστεί περισσότερο, οι τιμές των ναύλων συνεχίζουν να αυξάνονται και μάλιστα φτάνουν σε χρόνος υψηλός. Είναι αξιέπαινο το γεγονός ότι οι μεταφορείς εμπορευμάτων και οι NVOCC, που ενεργούν ως συμβατικοί μεταφορείς που παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες από πόρτα σε πόρτα, συνεχίζουν να ενεργούν με τις βέλτιστες λύσεις για την αποστολή αγαθών. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα με τον ανταγωνισμό στην αγορά. Σήμερα, η NVOCC έχει ελάχιστες επιλογές για το ναυτιλιακό σκέλος των υπηρεσιών της, καθώς το ολιγοπώλιο της τριμερούς συμμαχίας ελέγχει τους κύριους εμπορικούς δρόμους της αγοράς.

Καθώς οι πλοιοκτήτες προσπαθούν να γίνουν ενοποιητές της εφοδιαστικής εμπορευματοκιβωτίων, προειδοποιούμε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε απροσδόκητες συνέπειες σε μια αγορά όπου πολλοί παίκτες διαχειρίζονται πλήρεις αλυσίδες εφοδιασμού. Η τρέχουσα κρίση μάς έδειξε ότι οι τιμές και η αξιοπιστία μπορούν να κλονιστούν εάν ο έλεγχος βρίσκεται στα χέρια λίγων μόνο παικτών στην αγορά. Αυτό θα πρέπει να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μέχρι στιγμής έχει διευκολύνει μόνο τις στρατηγικές επιλογές των αερομεταφορέων για κάθετη ολοκλήρωση και συντονισμό των αερομεταφορέων.

Σήμερα, οι τελικοί πελάτες –δηλαδή οι ευρωπαίοι καταναλωτές– αντιμετωπίζουν αυτήν την κατάσταση, καθώς η άνευ προηγουμένου αύξηση του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων και οι καθυστερήσεις στην παράδοση εμπορευματοκιβωτίων προκαλούν σοβαρά προβλήματα στους ευρωπαίους εισαγωγείς και εξαγωγείς. Εν τω μεταξύ, οι αερομεταφορείς έχουν πραγματοποιήσει δισεκατομμύρια κέρδη εκμεταλλευόμενοι την προαιρετική, κάθετα ολοκληρωμένη κρατική βοήθεια και ευκαιρίες φορολογίας που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η CLECAT επαναλαμβάνει ότι οι μεταφορείς δεν ανταγωνίζονται πλέον σε θεμιτό ανταγωνισμό με τους μεταφορείς. Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξισορροπήσει εκ νέου τον λογαριασμό ελέγχου της και να σταματήσει τα ειδικά καθεστώτα για μεταφορείς που δημιουργούν στρεβλώσεις της αγοράς στον ναυτιλιακό κλάδο».

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar