Η Προεδρία του Συμβουλίου Κεφαλαιαγορών θα προσλάβει 29 άτομα

Διοικητικό Συμβούλιο Κεφαλαιαγορών
Διοικητικό Συμβούλιο Κεφαλαιαγορών
Εγγραφείτε  


Στο Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς θα διεξαχθεί εισαγωγική εξέταση για την επιλογή επαρκούς αριθμού υποψηφίου προσωπικού, λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου επιτυχίας τους, για 17 Λειτουργούς της τάξης Υπηρεσιών Γενικής Διοίκησης, 2 Τεχνικούς στην τάξη Τεχνικών Υπηρεσιών και 2 Μάγειρες και 8 Υπηρέτριες στην τάξη Βοηθητικές Υπηρεσίες.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1) Να πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις του εδαφίου (Α) του άρθρου 657 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου αρ. 48,

2) Από 01 Ιανουαρίου 2022, να είναι κάτω των 35 ετών για Αξιωματικούς και Τεχνικούς και 30 ετών για Μάγειρες και Υπηρέτες,

3) Να μην έχει πάθηση που τον εμποδίζει να κάνει συνεχώς το καθήκον του σε σχέση με την υγεία,

4) Να μην δίνει ψευδή στοιχεία και έγγραφα λόγω διαδικασιών εισόδου, να μην κάνει δήλωση,

5) Να μην έχει υποχρέωση υποχρεωτικής υπηρεσίας σε άλλο οργανισμό ή να αποδέχεται να πληρώσει την οφειλή που σχετίζεται με την υποχρέωση αυτή.

6) Να έχει συμμετάσχει στις Εξετάσεις Επιλογής Δημοσίου Προσωπικού που διεξήγαγε η ÖSYM το 2020 για θέσεις Β ομίλου και εξακολουθεί να ισχύει και να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρακάτω λίστα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Η εισαγωγική εξέταση θα διεξαχθεί ως προφορική εξέταση. Ο τόπος και οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΣ (spk.gov.tr) ή, εάν χρειαστεί, μέσω οποιασδήποτε από τις διευθύνσεις επικοινωνίας των σχετικών προσώπων. Οι υποψήφιοι δεν θα ενημερωθούν χωριστά.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι αιτήσεις για τις εξετάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μεταξύ 17.01.2022 και 01.02.2022 συμπληρώνοντας τη «Φόρμα Αίτησης», στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από την επίσημη ιστοσελίδα του Διοικητικού μας Συμβουλίου (spk.gov.tr).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για μία εξέταση και όλες οι αιτήσεις υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση για περισσότερες από μία εξετάσεις θα θεωρούνται άκυρες.

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar