Απαλλαγή ΦΠΑ για Προμήθειες και Υπηρεσίες σε Έργα Αμυντικής Βιομηχανίας

Απαλλαγή ΦΠΑ για Προμήθειες και Υπηρεσίες σε Έργα Αμυντικής Βιομηχανίας
Απαλλαγή ΦΠΑ για Προμήθειες και Υπηρεσίες σε Έργα Αμυντικής Βιομηχανίας

Με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών, θεσπίστηκε απαλλαγή από τον ΦΠΑ για παραδόσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με έργα αμυντικής βιομηχανίας.

Από τη Διοίκηση Εσόδων, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών· Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 18ης Ιανουαρίου 2022 και με αριθμό 31723 η «Ανακοίνωση για την Τροποποίηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Γενικής Εφαρμογής».

Σε ερώτηση κοινοποίηση χάρη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) ή βιομηχανία Άμυνα που πραγματοποιήθηκε από την Προεδρία (SSB) βιομηχανία σχετικά με τα έργα τους·

  • Με τις παραδόσεις και τις υπηρεσίες που γίνονται σε αυτά τα ιδρύματα στο πλαίσιο σχετικών έργων,
  • Παραδόσεις και υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται σε όσους εκτελούν τις παραδόσεις και τις υπηρεσίες στο πλαίσιο των έργων αυτών, η ποσότητα και η ποιότητα των οποίων εγκρίνονται από τους φορείς αυτούς.

Απαλλάσσεται ΦΠΑ.

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ που καλύπτει τις παραδόσεις και τις υπηρεσίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των έργων, 25 / 12 / 2021 τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία της Τα έργα αμυντικής βιομηχανίας που εκτελούνται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την SSB, τα οποία ξεκίνησαν πριν από την ημερομηνία της 25ης Δεκεμβρίου 2021, οπότε τέθηκε σε ισχύ η διάταξη εξαίρεσης, και τα οποία εξακολουθούν να συνεχίζονται, θα εξαιρούνται στο πλαίσιο των παραδόσεων και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται μετά αυτή την ημερομηνία.

Θα εφαρμοστεί η γνώμη και έγκριση της Διοίκησης Εσόδων.

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση· Εάν οι φορείς εθνικής ασφάλειας που επιθυμούν να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες εντός του πεδίου εφαρμογής της εξαίρεσης έχουν αμφιβολίες ως προς το εάν τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης, μπορούν να λάβουν τη γνώμη της Διοίκησης Εσόδων και να επωφεληθούν από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ στο πλαίσιο της γνωμοδότησης Για την τεκμηρίωση της πράξης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εξαίρεσης θα δοθεί έγγραφο στο οποίο θα τεθεί η σφραγίδα και η υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προϊσταμένου μονάδας. Έτσι, τα αγαθά και οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται σε έργα της αμυντικής βιομηχανίας με τεκμηριωμένο τρόπο, απαλλαγμένα από ΦΠΑ.

Χάρη στην απόφαση, στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της αύξησης του κόστους των έργων λόγω της αύξησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας και στη μείωση του στοιχείου δαπάνης των αγαθών και των υπηρεσιών που προμηθεύονται στο πλαίσιο του έργου.

Πηγή: defenceturk

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar