Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ελεύθερη Αγορά Υποσταθμών Έλξης

Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ελεύθερη Αγορά Υποσταθμών Έλξης
Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ελεύθερη Αγορά Υποσταθμών Έλξης
Εγγραφείτε  


Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ελεύθερη Αγορά Υποσταθμών Έλξης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από την Ελεύθερη Αγορά στα πλαίσια του Τιμολογίου Προμήθειας Τελευταίων Πόρων (ΣΚΤΤ) για Υποσταθμούς Μετασχηματιστών Έλξης θα διεκπεραιωθεί με ανοικτή μέθοδο δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 4734 του περί Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου αρ. 19 και οι προσφορές θα να λαμβάνονται μόνο σε ηλεκτρονικό περιβάλλον μέσω ΕΚΑΠ. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημοπρασία μπορείτε να βρείτε παρακάτω:
HRN: 2022 / 982
1 Διοίκησης
α) Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
β) Διεύθυνση: TCDD ENTERPRISE ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 06340 Hacı Bayram Mah. ALTINDAĞ / ΑΓΚΥΡΑ
γ) Αριθμός τηλεφώνου και φαξ: 3125204351 4311 – 3125206211
ç) Ιστοσελίδα όπου μπορεί να γίνει προβολή και λήψη του εγγράφου του διαγωνισμού με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Προμήθεια αγαθών
α) Επωνυμία: Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την Ελεύθερη Αγορά στο πλαίσιο του Τιμολογίου Τελευταία Παροχής Πόρων (ΣΚΤΤ) για Υποσταθμούς Μετασχηματιστών Έλξης
β) Ποιότητα, τύπος και ποσότητα:
1,2,3,4,5,6,7. και 8η (ΥΗΤ) Περιφερειακές Διευθύνσεις θα αγοραστούν 623.519.770 kWh ηλεκτρικής ενέργειας.
Λεπτομερείς πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από τις διοικητικές προδιαγραφές που περιέχονται στο έγγραφο υποβολής προσφορών στο EKAP.
γ) Τόπος κατασκευής/παράδοσης: Θα παραδοθεί σε Traction Transformer Centers στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του TCDD.
ç) Διάρκεια/ημερομηνία παράδοσης: Η Διάρκεια της Εργασίας είναι 12 μήνες. Λαμβάνοντας υπόψη τις περιόδους διαδικασίας εγγραφής των εγκαταστάσεων στην EPİAŞ όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, θα ξεκινήσει στην πρώτη περίοδο έναρξης από τη λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων της Διοίκησης (31 Μαρτίου 2022). Η εγγραφή στο EPİAŞ και η περίοδος έναρξης εργασίας δεν υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι σε θέση να προμηθεύσει ενέργεια εντός του καθορισμένου χρόνου, η ενέργεια θα προμηθεύεται από την υφιστάμενη Εταιρεία Διανομής και η διαφορά θα καταβληθεί στη διοίκηση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου.
δ) Ημερομηνία έναρξης εργασιών: Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά την υπογραφή της σύμβασης.

3 του Διαγωνισμού
α) Ημερομηνία και ώρα προσφοράς (προθεσμία προσφοράς): 09.02.2022 - 14:00
β) Τόπος συνεδρίασης της επιτροπής του διαγωνισμού (η διεύθυνση που θα ανοίξουν οι ηλεκτρονικές προσφορές): Γενική Διεύθυνση TCDD Enterprise Purchasing and Control Department Αίθουσα Συνεδριάσεων, 3ος όροφος, αίθουσα αρ. 4052

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar