Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την πρόσληψη 10 Βοηθών Εμπειρογνωμόνων

υπηρεσία προσωπικών δεδομένων
υπηρεσία προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να εργαστεί στις θέσεις του 8ου βαθμού στην κατηγορία Γενικών Διοικητικών Υπηρεσιών της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μια γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί στις 10/2020/2021 για 09 βοηθούς ειδικού προσωπικού προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξέτασης επιλογής δημόσιου προσωπικού 10 και 2021 (KPSS). Μεταξύ των υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση για κάθε ομάδα, 20 φορές ο αριθμός των κενών θέσεων που καθορίζονται, ξεκινώντας από την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με την κατάταξη βαθμολογίας KPSS, θα προσκληθούν στη γραπτή εξέταση.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ως αποτέλεσμα της κατάταξης, άλλοι υποψήφιοι με την ίδια βαθμολογία με τον τελευταίο υποψήφιο θα προσκληθούν στη γραπτή εξέταση.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν σε δύο στάδια, γραπτές και προφορικές, και οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν σε μια μέθοδο δοκιμής.

Οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να πληρούνται οι γενικοί όροι που ορίζονται στο άρθρο 657 του νόμου αριθ. 48 των δημοσίων υπαλλήλων.

β) Να συμμετάσχετε στην Εξέταση Επιλογής Δημόσιου Προσωπικού (KPSS) που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Μέτρησης, Επιλογής και Τοποθέτησης (ÖSYM) το 2020 ή το 2021 και να έχει σημειώσει τουλάχιστον 75 πόντους ή περισσότερους από τους τύπους βαθμολογίας που καθορίζονται στον παραπάνω πίνακα ,

γ) Σύμφωνα με το προσωπικό και τις ανάγκες του ιδρύματος ·

  1. Να αποφοιτήσει από νομικές σχολές που παρέχουν τουλάχιστον τέσσερα έτη προπτυχιακής εκπαίδευσης ή από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό των οποίων η ισοδυναμία έχει γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (για την ομάδα KPSSP-4),
  2. Να αποφοιτήσει από πολιτικές επιστήμες, οικονομικές και διοικητικές επιστήμες, οικονομικές και επιχειρηματικές σχολές που παρέχουν τουλάχιστον τέσσερα έτη προπτυχιακής εκπαίδευσης ή από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό των οποίων η ισοδυναμία έχει γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (για τα KPSSP-33 και KPSSP-38 ομάδες),
  3. Σχολές με τουλάχιστον τέσσερα έτη προπτυχιακής εκπαίδευσης. Για να αποφοιτήσει από ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά και επικοινωνία, μηχανικά υπολογιστών και τμήματα μηχανικής πληροφορικής στον τομέα της μηχανικής ή από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό των οποίων η ισοδυναμία έχει γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (για την ομάδα KPSSP-3),

ç) Για να λάβετε τουλάχιστον 70 (εβδομήντα) πόντους τα τελευταία πέντε χρόνια από την "Εξέταση Επάρκειας Ξένων Γλωσσών (YDS)" που διεξάγεται από το Κέντρο Αξιολόγησης, Επιλογής και Τοποθέτησης (ÖSYM), ή σε άλλο έγγραφο με διεθνή ισχύ αποδεκτή από την άποψη της γλωσσικής επάρκειας ή της ισοδυναμίας της. (Για πίνακες ισοδυναμίας εξετάσεων ξένων γλωσσών με διεθνή ισχύ: osym.gov.tr

δ) Να μην έχει συμπληρώσει την ηλικία των τριάντα πέντε από την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου 2021. (Γεννήθηκε μετά την 01.01.1986)

Ημερομηνία και μέθοδος της αίτησης εξέτασης

Οι αιτήσεις εξετάσεων μπορούν να υποβληθούν στον Οργανισμό προσωπικά ή εντός της περιόδου υποβολής της αίτησης προσθέτοντας τα ακόλουθα έγγραφα στην Αίτηση Εξετάσεων Διαγωνισμού Βοηθού Ειδικού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία θα ληφθεί και θα συμπληρωθεί μεταξύ των ημερομηνιών 31/08/2021 και 27/09 / 2021 από τον ιστότοπο του Οργανισμού (www.kvkk.gov.tr). Θα παραδοθεί ταχυδρομικώς. Οι αιτήσεις που λαμβάνονται μετά τις 18.00:XNUMX κατά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα ληφθούν υπόψη οι καθυστερήσεις στο ταχυδρομείο.

Armin

sohbet

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

    Yorumlar