Προσοχή στους υποψηφίους που μετεγκαθίστανται στο TCDD Tasimacilik A.Ş με το 2021/1 KPSS Center Assignment!

tcdd μεταφορά
tcdd μεταφορά

Προσοχή στους υποψηφίους που μετεγκαθίστανται στη Γενική Διεύθυνση του TCDD Taşımacılık A.Ş με το Διορισμό Κέντρου KPSS 2021/1 !!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

1) Επικυρωμένα Δίπλωμα Ποσότητα 2 Παράδειγμα (TCDD έχει υποβληθεί φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου δίπλωμα, αν το δίπλωμα θα είναι επαρκής Μεταφορές Co. εγκριθεί από την αρχή.)

2) 2 Αριθμός Δευτεροβάθμιου Διπλώματος ή Εγγράφου που ελήφθη από το Σχολείο (Για όσους έχουν χρόνο σπουδών 4 ή Ίδρυμα + 3 έτος)

Πιστοποιητικό απαλλαγής 3 2 (για άτομα που έχουν συμπληρώσει στρατιωτική θητεία) ή πιστοποιητικό στρατιωτικής θητείας (αυτά που έχουν ανασταλεί) (μπορούν να ληφθούν από σχετικούς φορείς ή σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)

4 2 Δείγμα πιστοποιητικού ταυτότητας (Εάν υποβληθεί το πρωτότυπο της ταυτότητας, αρκεί να εγκριθεί η φωτοτυπία της ταυτότητας από την TCDD).

5) Αριθμός 2 Πιστοποιητικό αποτελέσματος YDS (Όσοι έχουν πιστοποιητικό αποτελέσματος YDS σε επίπεδο ABC θα πρέπει επίσης να φέρουν το έγγραφο, επειδή τα συμβόλαια θα επηρεαστούν.)

6) Πιστοποιητικό υπηρεσίας 2 (για όσους υπάγονται σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης)

7) Δήλωση Διεύθυνσης (Διατίθεται από τα αρμόδια ιδρύματα ή το σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)

8) 6 φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τους τελευταίους 6 μήνες (+3 για έντυπο ψυχοτεχνικής εξέτασης Wagon Technicians)

9) Καταχώριση καταχωρητών 2 (διατίθεται από τα αρμόδια ιδρύματα ή το σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)

10) Έγγραφο αποτελεσμάτων τοποθέτησης KPSS 2021/1

11) Έντυπο πληροφοριών υποψηφίου προσωπικού (Το έντυπο στο Παράρτημα-4 θα συμπληρωθεί πλήρως και θα εκτυπωθεί σε μία σελίδα και θα υπογραφεί.)

12) Έκθεση του Συμβουλίου Υγείας

Για υποψηφίους που διορίζονται ως Δικηγόρος, Λειτουργός, Μηχανικός, Τεχνικός, Τεχνικός. Έκθεση του Συμβουλίου Υγείας υπογεγραμμένη από τουλάχιστον 5 γιατρούς που είναι ειδικοί στον τομέα που πρέπει να ληφθούν από όλα τα πλήρη Νοσοκομεία του Κράτους ή τα Επίσημα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. (Αναφορές από ιδιωτικά νοσοκομεία δεν θα γίνουν δεκτές!)

Για τους υποψηφίους που διορίζονται ως Τεχνικός Wagon, το Συμβούλιο Υγείας αναφέρει υπογεγραμμένο από τουλάχιστον 1 γιατρούς που είναι εμπειρογνώμονες στους τομείς τους, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν από τα εξουσιοδοτημένα πλήρη Νοσοκομεία του Κράτους ή τα Επίσημα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Παραρτήματος-8, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : (Στον κατάλογο του παραρτήματος-1) Δεν θα γίνονται δεκτές αναφορές από κάποιο ίδρυμα υγείας εκτός από τα καθορισμένα νοσοκομεία!) (Βλέπε παράρτημα-1: Κατάλογος εξουσιοδοτημένων νοσοκομείων)

1. Στην έκθεση της επιτροπής, πρέπει να περιλαμβάνονται οι υπογραφές των γιατρών οφθαλμολογίας, οφθαλμολαρυγγολογίας, εσωτερικής ιατρικής, νευρολογίας, γενικής χειρουργικής, ψυχιατρικής, ορθοπεδικής και τραυματολογίας και καρδιολογίας.

2. Κάθε ιατρός υποκαταστήματος θα αποφασίσει σύμφωνα με τα κριτήρια υγείας που καθορίζονται για το υποκατάστημα του στις Απαιτούμενες Προϋποθέσεις Υγείας για τους Εργαζόμενους σε Ασφάλεια-Κρίσιμα καθήκοντα στις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις, στο παράρτημα του Κανονισμού Κρίσιμων Υποχρεώσεων για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων. (Βλ. Παράρτημα-2: Προϋποθέσεις Υγείας) Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις υγείας που ορίζονται στην Οδηγία Υγείας και Ψυχοτεχνίας του Ιδρύματός μας. (Βλ. Παράρτημα-3: Οδηγία TCDD Taşımacılık A.Ş. Υγεία και Ψυχοτεχνική)

3. Σύνταξη της απεικόνισης, των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και των ευρημάτων της φυσικής εξέτασης, τα οποία αποτελούν τη βάση της απόφασης, στο αρμόδιο τμήμα, στην έκθεση του συμβουλίου υγείας. «Λειτουργεί ως τεχνικός βαγονιών» για υποψήφιους τεχνικούς του Βαγόνι με πληροφορίες σχετικά με την ακουστική μέτρηση (ακρόαση) ή το αποτέλεσμα της δοκιμής, πληροφορίες σχετικά με την εξέταση των ματιών. ή "Λειτουργεί στην ομάδα (B)." η δήλωση είναι υποχρεωτική.

Ωστόσο, επισυνάπτεται η έκθεση ιατρικού συμβουλίου:

 • Έγχρωμη εξέταση (διεξήχθη δοκιμή Ishihora),
 • Οπτικοί βαθμοί (το δεξί και το αριστερό μάτι καθορίζονται ξεχωριστά),
 • Δοκιμή διαλογής (για διεγερτικά και φάρμακα, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι αρνητικό),
 • Εξέταση ακρόασης (ως αποτέλεσμα της ακουστικής μέτρησης, πόσα μέτρα άκουσε τον καθαρό μέσο ψίθυρο τόνου),
 • Λεπτομερή αποτελέσματα ανάλυσης αίματος (Ολόκληρος ο έλεγχος αίματος-AST-ALT-GGT-Ουρία-κρεατινίνη-Hbs Ab-Hbs Ap-HIV-HCV-T3-T4-T5H),
 • Ύψος, βάρος, BMI, αρτηριακή πίεση, ακτινογραφία θώρακος, δοκιμή αναπνευστικής λειτουργίας, ούρηση,

πρέπει να βρεθούν τα αποτελέσματα των δοκιμών.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι που θα διοριστούν ως Τεχνικοί Φορτηγών θα πρέπει να έχουν επιτυχία στην Ψυχοτεχνική Εξέταση που θα διεξαχθεί από το Ίδρυμα μας.

Οι υποψήφιοι ετοίμασαν τα προαναφερθέντα έγγραφα και συνεργάστηκαν με το TCDD Taşımacılık A.Ş. Πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικών Υποθέσεων (Διεύθυνση: Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 16C Gar-Altındağ / Ankara).

Σημείωση: Οι υποψήφιοι που έχουν προετοιμάσει όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να κλείσουν ραντεβού εκ των προτέρων λόγω των πανδημικών συνθηκών και να έρθουν στη Γενική Διεύθυνση του TCDD Taşımacılık A.Ş. υποψήφιοι personel@tcddtasimacilik.gov.tr Θα κλείσουν ραντεβού στέλνοντας ένα e-mail με το όνομα, το επώνυμο και τους αριθμούς τηλεφώνου στη διεύθυνσή τους. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποδείξουν τις κατάλληλες ημέρες για αυτούς στο περιεχόμενο της αλληλογραφίας. Οι ημέρες που ζητούνται από τους υποψηφίους θα αξιολογηθούν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι υποψήφιοι που δεν καθορίζουν μια ημέρα θα κληθούν για παράδοση εγγράφων την πρώτη διαθέσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον καθορισμένο χρόνο ραντεβού μέσω τηλεφώνου και e-mail.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 17 Σεπτεμβρίου 2021 ή / και μέσω ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές.

 • Παράρτημα 1: Για εγκεκριμένο κατάλογο νοσοκομείων Κάντε κλικ εδώ
 • Παράρτημα 2: Για Απαιτήσεις Υγείας Απαιτούμενες για Εργαζόμενους σε Ασφάλεια-Κρίσιμες Εργασίες σε Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις Κάντε κλικ εδώ 
 • Παράρτημα 3: TCDD Taşımacılık A.Ş. Για Υγεία και Ψυχοτεχνικές Οδηγίες Κάντε κλικ εδώ
 • Παράρτημα 4: Φόρμα πληροφοριών υποψηφίων Κάντε κλικ εδώ
Armin

sohbet

  Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

  Yorumlar