Το TÜBİTAK TÜSİDE θα προσλάβει 23 Προσωπικό Έργου

TUBITAK TUSSIDE
TUBITAK TUSSIDE

Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας (TÜBİTAK) TÜSİDE Σε θεσμικά και τομεακά έργα ανάπτυξης. Ανάπτυξη στρατηγικής, σχεδιασμός μοντέλου λειτουργίας, ανάλυση διεργασιών και σχεδιασμός διεργασιών στόχου, τοποθέτηση συστήματος - διαδικασίας, τομεακή ανάλυση, ανάλυση και σχεδιασμός οργανωτικής δομής, έρευνα και αναφορά τομεακής ανάπτυξης, μελέτες ανάλυσης επιδόσεων και ανάλυσης αντικτύπου, έρευνα, ανάπτυξη έργου, συμβουλευτική υλοποίησης έργου. Θα απασχοληθεί προσωπικό Ε & Α.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Για να υποβάλετε αίτηση για τη διαφήμιση, είναι απαραίτητο να εγγραφείτε στο Σύστημα Αίτησης Εργασίας στη διεύθυνση "tusside.tubitak.gov.tr". (Κατά τη δημιουργία ενός βιογραφικού σημειώματος για την εφαρμογή, όλα τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να προστεθούν στο σύστημα ηλεκτρονικά). Οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές εκτός από τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του συστήματος αιτήσεων εργασίας.

β) Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 04 / 08 / 2021: 17: 00.

γ) Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται μέσω του κωδικού αναφοράς διαφήμισης. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιλέγοντας τον κωδικό αναφοράς απόσπασης από το σύστημα αίτησης εργασίας. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς επιλογή κωδικού αναφοράς δεν θα ληφθούν υπόψη. Ένας υποψήφιος θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για το πολύ 1 (μία) θέση με κωδικό αναφοράς.

δ) Από υποψηφίους με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους για κάθε θέση · Σύμφωνα με το άρθρο (ε) της ενότητας "Γενικοί Όροι που Απαιτούνται από τους Υποψηφίους", 5 φορές ο αριθμός του προσωπικού που θα προσληφθεί θα κληθεί για συνέντευξη, ξεκινώντας από την υψηλότερη βαθμολογία. Σύμφωνα με το άρθρο (στ) της ενότητας "Γενικοί όροι για τους υποψηφίους", οι υποψήφιοι που έχουν πτυχίο διδακτορικού στον τομέα τους, ξεκινώντας από την υψηλότερη βαθμολογία, θα προσκληθούν στη συνέντευξη, 5 φορές τον αριθμό του προσωπικού που θα συμπεριληφθεί στην κατάταξη. Εάν υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι με την ίδια βαθμολογία με τον τελευταίο βαθμολογημένο υποψήφιο, αυτοί οι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη.

ε) Το άρθρο (ε) της ενότητας "Γενικοί όροι που πρέπει να απαιτούνται από τους υποψηφίους" για υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει την προπτυχιακή τους εκπαίδευση στο εξωτερικό και άρθρα (ε) και (στ) της ενότητας "Γενικοί όροι που πρέπει να απαιτούνται από τους υποψηφίους" για υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει το διδακτορικό τους στο εξωτερικό. οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν ξεχωριστά.

στ) Οι υποψήφιοι που είναι επιλέξιμοι για τη συνέντευξη θα μπορούν να κάνουν μια «τεχνική αξιολόγηση» πριν από τη συνέντευξη.

ζ) Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη δήλωση που έχουν εισαγάγει στο σύστημα αίτησης εργασίας κατά τη διάρκεια της αίτησής τους και εάν οι πληροφορίες που έχουν εισαχθεί είναι λανθασμένες ή κάποιο από τα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω λείπουν, η αίτηση θα θεωρηθεί άκυρη.

 • Έγγραφο αποτελεσμάτων εξέτασης εισόδου στο Πανεπιστήμιο (εγκεκριμένο από το OSYM ή εκτύπωση μέσω Διαδικτύου με κωδικό ελέγχου),
 • Έγγραφο τοποθέτησης εξετάσεων εισόδου στο Πανεπιστήμιο (εγκεκριμένο από το OSYM ή εκτύπωση μέσω Διαδικτύου με κωδικό ελέγχου),
 • Προπτυχιακό δίπλωμα / πιστοποιητικό εξόδου - και παραπάνω, εάν υπάρχει - (Πιστοποιητικό ισοδυναμίας για όσους έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό) ή πιστοποιημένη επιστολή από το Πανεπιστήμιο που δηλώνει ότι είναι δυνατόν να αποφοιτήσει στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
 • Προπτυχιακό - και εάν υπάρχει - Μεταγραφή Αρχείων,
 • Έγγραφο αποτελεσμάτων εξετάσεων ξένων γλωσσών,
 • Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό Απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης της εισόδου-εξόδου, τίτλου και εργασίας) και Δήλωση Ασφαλιστικής Υπηρεσίας (που λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και με κωδικό ελέγχου) από υποψηφίους με εμπειρία (επαγγελματική εμπειρία).
 • Τρέχον βιογραφικό σημείωμα (Το βιογραφικό σας θα πρέπει να ετοιμάζεται με έγχρωμες φωτογραφίες, στα τουρκικά, συμπεριλαμβανομένων TR ID και αριθμούς τηλεφώνου.)
 • Έγγραφο που δείχνει στρατιωτική κατάσταση (για άνδρες υποψηφίους).
 • Οι υποψήφιοι των οποίων η εγχώρια εκπαίδευση θεωρείται ισοδύναμη με ένα από τα τμήματα που ορίζονται στον κωδικό αναφοράς βάσει της απόφασης ισοδυναμίας που δόθηκε από την YÖK, πρέπει να προσθέσουν το πιστοποιητικό ισοδυναμίας στο σύστημα αίτησης εργασίας.

Σημείωση: Όλες οι εξελίξεις και οι ανακοινώσεις σχετικά με τη διαδικασία θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματός μας (tusside.tubitak.gov.tr ​​/ tubitak.gov.tr).

Armin

sohbet

  Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

  Yorumlar