Ο μητροπολιτικός δήμος της Άγκυρας θα προσλάβει 250 αστυνομικούς

ο μητροπολιτικός δήμος της Άγκυρας θα κάνει αστυνομικό
ο μητροπολιτικός δήμος της Άγκυρας θα κάνει αστυνομικό

Ο Μητροπολιτικός Δήμος της Άγκυρας έκανε μια ανακοίνωση για την πρόσληψη 250 αστυνομικών με βαθμολογία KPSS. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη φόρμα προ-αίτησης στο "ankara.bel.tr" και να έρθουν στο αθλητικό και εκθεσιακό κέντρο Atatürk με τα απαιτούμενα έγγραφα μεταξύ 14-30 Ιουνίου 2021 και να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως. Οι προφορικές και πρακτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν μεταξύ 6 και 16 Ιουλίου 2021.

Προκειμένου να απασχοληθεί στο Μητροπολιτικό Δήμο της Άγκυρας, με την επιφύλαξη του νόμου αριθ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού Αστυνομικού Κανονισμού, 657 αστυνομικοί θα διοριστούν στις καθορισμένες κενές θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τον τίτλο, την τάξη, τον βαθμό, τον αριθμό, τα προσόντα, τον τύπο βαθμολογίας KPSS, τη βασική βαθμολογία KPSS και άλλους όρους.

Αύξουσα σειρά

προσωπικό

κατηγορία

προσωπικό

βαθμός

υπολογίζω

προσόντα

γένος

KPSS

τύπος

KPSS

αξιολογήσεις

1

Αστυνομικός

ΠΔΣ

10 / 8 / 7

150

Να αποφοιτήσει από ένα από τα προπτυχιακά προγράμματα των Σχολών Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, να έχει τουλάχιστον άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.

Γυναίκα/

Αρσενικός

P3

70

2

Αστυνομικός

ΠΔΣ

10 / 8 / 7

70

Για να αποφοιτήσετε από μία από τις Τοπικές Διοικήσεις, οι Τοπικές Διοικήσεις (Αστυνομική Αστυνομία) ή οι Τοπικές Διοικήσεις συνδέουν προγράμματα πτυχίων πανεπιστημίων, για να έχουν τουλάχιστον Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.

Γυναίκα/

Αρσενικός

P93

65

3

Αστυνομικός

ΠΔΣ

10 / 8 / 7

20

Περιβάλλον Πανεπιστημίων, Περιβαλλοντική Υγεία, Περιβαλλοντική Ρύπανση και

Έλεγχος, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία του περιβάλλοντος και

Έλεγχος από ένα από τα προγράμματα πτυχίων συνεργατών

Για να αποφοιτήσετε, να έχετε τουλάχιστον άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.

Γυναίκα/

Αρσενικός

P93

65

4

αστυνομία

αξιωματικός

ΠΔΣ

10 / 8 / 7

10

Πανεπιστήμια Τεχνολογία Τροφίμων, Τεχνικός Τροφίμων,

Τεχνικός ζύμωσης, τεχνικός ζύμωσης,

Προγράμματα πτυχίων συνδεδεμένων προϊόντων με προϊόντα ζύμωσης

απόφοιτος από ένα. Για να είναι Αναπτυχιακός Πτυχιούχος, να έχει τουλάχιστον Άδεια οδήγησης Κατηγορίας Β.

Γυναίκα/

Αρσενικός

P93

65

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Οι γενικοί και ειδικοί όροι που πρέπει να τηρούνται στις αιτήσεις που πρέπει να υποβληθούν για τις κενές θέσεις αστυνομικού του Μητροπολιτικού Δήμου της Άγκυρας δίνονται παρακάτω.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για διορισμό στα αναγγελθέντα αστυνομικά στελέχη πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους γενικούς όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (Α) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 657 του νόμου αριθ. 48 των δημοσίων υπαλλήλων.

 • Όντας Τούρκος πολίτης,
 • Για να μην στερηθούν τα δημόσια δικαιώματα,
  • Ακόμα κι αν έχουν παρέλθει οι περίοδοι που ορίζονται στο άρθρο 53 του τουρκικού ποινικού κώδικα · εγκλήματα κατά της ασφάλειας του κράτους, ακόμη και αν χάνονται ή φυλακίζονται για ένα έτος ή περισσότερο για εσκεμμένα διαπραχθέν έγκλημα, εγκλήματα κατά της συνταγματικής τάξης και τη λειτουργία αυτής της εντολής, υπεξαίρεση, εκβιασμό, δωροδοκία, κλοπή, απάτη, πλαστογραφία, κατάχρηση εμπιστοσύνη, δόλιο να μην καταδικαστεί για χρεοκοπία, ξάρτια προσφορών, ξάρτια απόδοσης, νομιμοποίηση αξιών ιδιοκτησίας που προκύπτουν από έγκλημα ή λαθρεμπόριο,
  • Για άνδρες υποψήφιους, που δεν έχουν καμία σχέση με τη στρατιωτική θητεία λόγω της στρατιωτικής τους κατάστασης, ή δεν έχουν φτάσει την ηλικία της στρατιωτικής θητείας, ή έχουν ολοκληρώσει την ενεργό ή αναβληθείσα στρατιωτική θητεία εάν έχουν φτάσει στην ηλικία της στρατιωτικής θητείας,
  • Μη έχοντας ψυχική ασθένεια ή σωματική αναπηρία που μπορεί να τον εμποδίσει να εκτελεί το καθήκον του συνεχώς,
  • Για να φέρει τις άλλες απαιτήσεις εφαρμογής που ζητήθηκαν για τις ανακοινωθείσες θέσεις,

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

 • Για τις αναγγελθείσες θέσεις αστυνομικού, να έχει την απαίτηση εκπαίδευσης από το αποφοιτούμενο σχολείο και να έχει λάβει την ελάχιστη βαθμολογία KPSS από τους τύπους βαθμολογίας έναντι των θέσεων που πρέπει να προσληφθούν από την εξέταση δημόσιας επιλογής προσωπικού (KPSS) το 2020,
 • Να μην αφαιρεθεί από τα δημόσια ιδρύματα και οργανισμούς με τους οποίους συνεργάστηκε προηγουμένως για πειθαρχικούς ή ηθικούς λόγους.
  • Προκειμένου να είναι σε θέση να υποβάλει αίτηση για θέσεις αστικών αστυνομικών σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο εδάφιο (Α) του άρθρου 657 του νόμου αριθ. 48, καθώς και τους ειδικούς όρους στο άρθρο 13 / Α του Δημοτικού Αστυνομικού Κανονισμού ; Ζυγίζεται και μετριέται με άδειο στομάχι, άντυτος και χωρίς παπούτσια, ύψους τουλάχιστον 1.67 μέτρων για τους άνδρες και τουλάχιστον 1.60 μέτρων για τις γυναίκες, και να μην έχει διαφορά μεγαλύτερη από (+, -) 1 kg μεταξύ του μέρους που είναι περισσότερο από 10 μέτρο και το βάρος του. Οι προσδιορισμοί ύψους και βάρους θα γίνουν από τον δήμό μας.
   • Να μην είναι άνω των 30 ετών κατά την ημερομηνία των εξετάσεων.
   • Να έχει τουλάχιστον άδεια οδήγησης κατηγορίας Β που έχει εκδοθεί από τις διατάξεις του νόμου 13/10 περί κυκλοφοριακής οδού.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ…

Κατά τη διάρκεια της αίτησης

Υποψήφιοι που θέλουν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις,

https://basvuru.ankara.bel.tr/ Θα εκτυπώσουν και θα υπογράψουν τα έντυπα της αίτησης που θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, και θα επισυνάψουν τα ακόλουθα έγγραφα στην ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ.

 • Το πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή της ταυτότητας (τα αντίγραφα μπορούν να εγκριθούν από τον δήμό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το πρωτότυπο έχει υποβληθεί),
 • Το πρωτότυπο ή συμβολαιογραφικό αντίγραφο του διπλώματος ή του πιστοποιητικού αποφοίτησης (τα αντίγραφα μπορούν να πιστοποιηθούν από τον δήμό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το πρωτότυπο έχει υποβληθεί),
 • Για αποφοίτους ξένων σχολείων, το πρωτότυπο ή συμβολαιογραφικό αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ισοδυναμίας (τα αντίγραφα μπορούν να πιστοποιηθούν από τον δήμο μας με την προϋπόθεση ότι το πρωτότυπο έχει υποβληθεί),
 • Πρωτότυπο ή συμβολαιογραφικό αντίγραφο της άδειας οδήγησης (τα αντίγραφα μπορούν να πιστοποιηθούν από τον δήμό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το πρωτότυπο έχει υποβληθεί),
 • Εκτύπωση από υπολογιστή από το έγγραφο αποτελεσμάτων KPSS με κωδικό επαλήθευσης από τον ιστότοπο OSYM,
 • Δήλωση μη στρατιωτικής θητείας ανδρών υποψηφίων,
 • Μια δήλωση ότι δεν υπάρχει εμπόδιο στην εκτέλεση του καθήκοντός του συνεχώς,
 • 2 βιομετρικές φωτογραφίες (1 θα επικολληθεί στη φόρμα)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

                Υποψήφιοι;

14/06/2021 tarihinden 30/06/2021Προκειμένου να γίνει μέτρηση ύψους και βάρους υπό την επίβλεψη του προσωπικού υγείας, μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω, τις εργάσιμες ημέρες. Αθλητικό και εκθεσιακό κέντρο Atatürk που βρίσκεται στο Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Complex / Altındağ-ANKARA Θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης, κάνοντας αίτηση προσωπικά στη διεύθυνση.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου και e-mail, ή με ελλιπείς πληροφορίες και έγγραφα, ή ακόμα και αν τα προσόντα τους δεν είναι κατάλληλα, δεν θα αξιολογηθούν από τον δήμό μας.

Κατά τη διάρκεια της αίτησης, θα ερωτηθεί ο κωδικός HES (η ζωή ταιριάζει στο σπίτι).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 • Ελέγχοντας τη συμβατότητα των αριθμών TR Identity Number και ÖSYM, οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται σύμφωνα με τις βαθμολογίες τους στο KPSS και οι υποψήφιοι θα κληθούν για προφορικές και πρακτικές εξετάσεις με ρυθμό πέντε φορές τον αριθμό των θέσεων που θα διοριστούν, ξεκινώντας από ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία,
 • Άλλοι υποψήφιοι που έχουν την ίδια βαθμολογία με τον τελευταίο υποψήφιο που θα προσκληθεί στις εξετάσεις θα προσκληθούν στις εξετάσεις.
 • Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, με τα αποτελέσματά τους KPSS 02 / 07 / 2021Θα ανακοινωθεί στη διεύθυνση του δήμου basvuru.ankara.bel.tr, και στους υποψηφίους των οποίων οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και θα ζητηθούν εξετάσεις θα λάβουν ένα "Έγγραφο Είσοδος Εξετάσεων" που εκδίδεται από τον Δήμο μας, το οποίο θα περιέχει τις πληροφορίες ταυτότητας υποψηφίους, τον τόπο και την ημερομηνία των εξετάσεων.
 • Αυτό το έγγραφο θα παρουσιαστεί στην είσοδο της εξέτασης. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εξέταση δεν θα ειδοποιηθούν.

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

Προφορική και πρακτική εξέταση 06/07/2021-16/07/2021 μεταξύ (εκτός Κυριακής) Αθλητικό και εκθεσιακό κέντρο Atatürk που βρίσκεται στο Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Complex / Altındağ-ANKARAθα πραγματοποιηθεί στις Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 09.00:XNUMX.

Εάν η προφορική και πρακτική εξέταση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα, θα συνεχιστεί την επόμενη μέρα.

Οι υποψήφιοι που δεν θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις κατά την ανακοίνωση της ημερομηνίας εξέτασης ή / και δεν μπορούν να παρευρεθούν λόγω δικαιολογίας, θα θεωρείται ότι έχουν χάσει το δικαίωμά τους να λάβουν μέρος στην εξέταση.

Προφορική εξέταση.

 • Σύνταγμα της Τουρκίας,
 • Αρχές του Ατατούρκ και Ιστορία της Τουρκικής Επανάστασης,
 • Νόμος 657 περί δημοσίων υπαλλήλων,
 • Βασική νομοθεσία για τις τοπικές διοικήσεις,

Καλύπτει θέματα.

Πρακτική εξέτασηΘα γίνει με τρόπο που να καλύπτει τη μέτρηση των επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων που σχετίζονται με τον τίτλο του προσωπικού και τη μέτρηση χαρακτηριστικών όπως η αθλητική αντοχή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Προφορική εξέταση; Το Σύνταγμα της Τουρκικής Δημοκρατίας, οι Αρχές του Atatürk και η Ιστορία της Επανάστασης, ο Νόμος για τους Δημόσιους Υπαλλήλους Αρ. 657, η Βασική Νομοθεσία για τις Τοπικές Διοικήσεις απαρτίζονται από συνολικά 25 πόντους, 100 πόντους ο καθένας και τα σκορ που δίνονται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής καταγράφονται χωριστά στα πρακτικά.

Πρακτική εξέταση Αποτελείται από 100 πλήρεις βαθμούς και οι βαθμοί που δίνονται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής καταγράφονται ξεχωριστά.

Αξιολόγηση στις εξετάσεις. Η βαθμολογία των εξετάσεων υπολογίζεται παίρνοντας το 50% του προφορικού μέρους και το 50% του πρακτικού μέρους των εξετάσεων, και οι βαθμολογίες που δίνονται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής καταγράφονται ξεχωριστά στα λεπτά. Απαιτείται ελάχιστο σκορ 60 για να θεωρείται επιτυχημένο στις εξετάσεις.

Η βαθμολογία επιτυχίας των υποψηφίων, η οποία είναι η βάση για το ραντεβού, καθορίζεται λαμβάνοντας τον αριθμητικό μέσο όρο της βαθμολογίας των εξετάσεων που έκανε ο Δήμος μας και τη βαθμολογία KPSS και ανακοινώθηκε στον ιστότοπο του Δήμου μας.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν τους ίδιους πόντους επιτυχίας, δίνεται προτεραιότητα στην προτεραιότητα των υποψηφίων με υψηλό KPSS.

Ξεκινώντας από την υψηλότερη βαθμολογία επιτυχίας, ο αριθμός των υποψηφίων που θα διοριστεί καθορίζεται ως ο κύριος υποψήφιος. Ο δήμος μπορεί επίσης να διορίσει τόσους αναπληρωτές υποψηφίους όσο και τον αριθμό των βασικών υποψηφίων. Οι λίστες των κύριων και αναπληρωματικών υποψηφίων θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Δήμου μας και θα γίνουν γραπτές ειδοποιήσεις σε αυτούς που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Εξεταστική επιτροπή; Στο τέλος της εξέτασης, έχει το δικαίωμα να αποκλείσει ορισμένες ή όλες τις θέσεις που ανακοινώνονται στην ανακοίνωση των εξετάσεων, εάν διαπιστώσει ότι έχει χαμηλές βαθμολογίες επιτυχίας ή δεν την κρίνει επαρκή.

Κατά τη διάρκεια των αιτήσεων και διαδικασιών, οι εξετάσεις εκείνων που διαπιστώνονται ότι κάνουν ψευδείς δηλώσεις ή κρύβουν την αλήθεια με οποιονδήποτε τρόπο θεωρούνται άκυρες και οι αναθέσεις τους δεν γίνονται. Ακόμη και αν καθοριστούν οι διορισμοί αυτών των περιπτώσεων, οι αναθέσεις τους ακυρώνονται. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν δικαιώματα και θα καταθέσουν ποινική καταγγελία στον Γενικό Εισαγγελέα.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης μπορούν να αντιταχθούν γραπτώς εντός επτά ημερών από την ανακοίνωση της λίστας επιτυχίας στον ιστότοπο του Δήμου μας. Οι αντιρρήσεις οριστικοποιούνται από την εξεταστική επιτροπή εντός επτά ημερών και το σχετικό άτομο ενημερώνεται γραπτώς.

Armin

sohbet

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar