Αναδιάταξη κυρώσεων καθυστέρησης επιθεώρησης οχήματος

αναδιάταξη κυρώσεων καθυστέρησης επιθεώρησης οχήματος
αναδιάταξη κυρώσεων καθυστέρησης επιθεώρησης οχήματος

Η παράγραφος 9 του άρθρου 2021 του νόμου αριθ. 31506, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα με ημερομηνία 7326 Ιουνίου 10 και αριθ. 6, σχετικά με την αναδιάρθρωση ορισμένων απαιτήσεων και τροποποίηση ορισμένων νόμων.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου (συμπεριλαμβανομένης αυτής της ημερομηνίας), όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει έγκαιρα τις επιθεωρήσεις οχημάτων τους, παρόλο που απαιτείται να διενεργούν επιθεωρήσεις οχημάτων σύμφωνα με τον Νόμο Όχι. Ο μηνιαίος ρυθμός αλλαγής του D- PPI μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου, αντί για το πλεόνασμα 2918% που απαιτείται να εισπραχθεί για το μήνα και το κλάσμα του, το ποσό που θα υπολογιστεί με βάση το μηνιαίο επιτόκιο 31% για κάθε μήνα και κλάσμα κάθε μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου (συμπεριλαμβανομένου του μήνα δημοσίευσης) έως την ημερομηνία επιθεώρησης οχημάτων. Η είσπραξη του πλεονάσματος 12% που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο παραιτείται, υπό την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή και τα ποσά που συλλέγονται από το εξουσιοδοτημένο ίδρυμα μεταφέρονται στους λογαριασμούς του Δημοσίου κατά τον χρόνο και τον τρόπο που καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο. Τα ποσά που εισπράχθηκαν πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου έναντι των απαιτήσεων εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας παραγράφου δεν απορρίπτονται ή επιστρέφονται βάσει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών εξουσιοδοτείται να καθορίσει τις διαδικασίες και τις αρχές σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Για την περίοδο μεταξύ 2021/35/5 και 0,75/5/22 (συμπεριλαμβανομένων αυτών των ημερομηνιών), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις σχετικά με το πλεόνασμα 3% στο άρθρο 2020 του νόμου 3 και τις μηνιαίες συναλλαγματικές ισοτιμίες D-PPI, τα εισπραχθέντα ποσά δεν απορρίπτονται ούτε επιστρέφονται.

Armin

sohbet

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar