Το Πανεπιστήμιο Trakya θα προσλάβει 62 συμβόλαια προσωπικού υγείας

Πανεπιστήμιο Trakya
Πανεπιστήμιο Trakya

Από το Πρύτανη του Πανεπιστημίου Trakya: Με βάση την κατάταξη βαθμολογίας ομάδας KPSS (B) 657, χωρίς γραπτή ή / και προφορική εξέταση (από υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις αίτησης) σύμφωνα με τις Αρχές για την απασχόληση συμβασιούχου προσωπικού που θα απασχοληθούν εντός του πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 / Β του νόμου περί δημοσίων υπαλλήλων. Το συμβασιούχο προσωπικό θα προσληφθεί για τις θέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΘΕΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
101 φαρμακοποιός 1 Να είναι απόφοιτος της Σχολής Φαρμακευτικής.
102 νοσοκόμα 24 Να είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νοσηλευτικής.
103 νοσοκόμα 15 Αποφοίτησε από ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Νοσηλευτικής
να είναι.
104 νοσοκόμα 5 Έχοντας πτυχίο στη Νοσηλευτική, Πιστοποιητικό Νοσηλευτικής Εντατικής Θεραπείας ή τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας στον τομέα της Εντατικής Φροντίδας.
105 νοσοκόμα 3 Έχοντας αποφοιτήσει από τον Νοσηλευτικό τομέα των ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας ένα Πιστοποιητικό Νοσηλευτικής Εντατικής Θεραπείας ή έχοντας τουλάχιστον 1 χρόνο εμπειρίας στον τομέα της Εντατικής Φροντίδας
να είναι.
106 νοσοκόμα 3 Έχοντας πτυχίο στη Νοσηλευτική, δίπλωμα Νοσηλευτικής Εντατικής Θεραπείας Νεογέννητου ή τουλάχιστον 1 έτος στον τομέα της εντατικής θεραπείας νεογνών
να είσαι έμπειρος
107 νοσοκόμα 2 Να έχετε αποφοιτήσει από το νοσηλευτικό ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό νοσηλευτικής εντατικής θεραπείας νεογέννητου ή να έχετε τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας στον τομέα της εντατικής θεραπείας νεογνών.
108 Τεχνικός Υγείας 1 Αναπληρωτής πτυχιούχος του προγράμματος Ορθοπεδικής Προσθετικής και Ορθοτικής
είναι
109 Τεχνικός Υγείας 1 Είναι πτυχιούχος του προγράμματος εργαστηριακών τεχνικών παθολογίας και έχει εμπειρία στην κυτταρολογία στο εργαστήριο παθολογίας και έχει εργαστεί στον τομέα της ρουτίνας παθολογίας για τουλάχιστον 1 έτος.
να είναι.
110 Τεχνικός Υγείας 1 Να έχετε πτυχίο στις τεχνικές ιατρικής απεικόνισης και να έχετε τουλάχιστον 6 μήνες εμπειρίας σε αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις.
111 Τεχνικός Υγείας 1 Να έχετε πτυχίο στις τεχνικές ιατρικής απεικόνισης.
112 Τεχνικός Υγείας 2 Να είναι πτυχιούχος αναλυτικού προγράμματος Αναισθησίας.
113 Εργαστηριακός Συνεργάτης 1 Να είναι αναπληρωτής πτυχιούχος του Ιατρικού Εργαστηρίου.
114 Τεχνικός ακτίνων Χ 1 Να είναι απόφοιτος του Τεχνικού Ακτινολογίας Επαγγελματικής Λυκείου
(Να εργαστεί στην Οδοντιατρική Σχολή).
115 Άλλη υγεία
προσωπικό
1 Πτυχίο Ακτινολογίας και τουλάχιστον ένα έτος στον τομέα
για να δουλέψω.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1- Να είστε Τούρκος πολίτης και να πληροίτε τους γενικούς όρους που καθορίζονται στο άρθρο 657 του νόμου αριθ. 48.
2- Χωρίς σύνταξη ή σύνταξη γήρατος από κανένα φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
3- Δεδομένου ότι οι υποψήφιοι θα αρχίσουν να εργάζονται αμέσως, υπάρχει μια κατάσταση που τους εμποδίζει να ξεκινήσουν τη δουλειά.
(Συμπεριλαμβανομένης της Υγείας).
4- Να μην έχεις εμπόδιο στην εργασία και σε βάρδιες.
5- Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της αίτησης για τον τίτλο που θα ζητηθεί.
6- Μεταξύ εκείνων που έχουν απασχοληθεί ως συμβασιούχοι υπάλληλοι κατά το τελευταίο 1 (ένα) έτος, οι συμβάσεις τους δεν έχουν καταγγελθεί από τα ιδρύματά τους λόγω της αντίθεσής τους με τις αρχές της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή δεν έχουν καταγγείλει μονομερώς τη σύμβασή τους εντός την περίοδο της σύμβασης (με τις εξαιρέσεις που ορίζονται).

Η απαίτηση βαθμολογίας KPSS δεν απαιτείται σύμφωνα με τις αρχές που αφορούν την απασχόληση συμβασιούχου προσωπικού για υποψηφίους που θα υποβάλουν αίτηση για τη θέση του φαρμακοποιού. Σε περίπτωση περισσότερων από μία αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί εξέταση για αυτήν τη θέση και η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος θα καθοριστούν ξεχωριστά.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής της ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα.

1- Αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας,
2- Φωτοτυπία διπλωμάτων ή εγγράφων εξόδου (τα έγγραφα που λαμβάνονται μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι έγκυρα),
3- Εάν απαιτείται για τον αιτούμενο τίτλο, πιστοποιητικό, έγγραφο που σχετίζεται με την εργασία και την εμπειρία (Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό πιστοποιημένης εκπαίδευσης του Υπουργείου Υγείας)
4- Έγγραφο που δείχνει τη βαθμολογία KPSSP2020 3 για προπτυχιακούς αποφοίτους, 2020 βαθμολογία KPSSP93 για αποφοίτους συνεργατών, 2020 βαθμολογία KPSSP94 για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
5- Πρέπει να υποβάλουν προσωπικά αίτηση στο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Trakya με 1 φωτογραφία. (Καθώς το έντυπο δήλωσης θα συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια της αίτησης, οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές.)

Δεν είναι: Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση καθορίζοντας τον κωδικό θέσης για έναν μόνο τίτλο.
Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τα αποτελέσματα της ομάδας KPSS (B) θα κατατάσσονται και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο trakya.edu.tr. Δεδομένου ότι αυτή η ανακοίνωση θα έχει τη φύση της ειδοποίησης, δεν θα γίνει ξεχωριστή ειδοποίηση.

Armin

sohbet

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar