Το Ινστιτούτο Σιδηροδρομικών Μεταφορών TÜBİTAK για την πρόσληψη 21 Προσωπικού

Το ινστιτούτο τεχνολογιών μεταφοράς σιδηροδρόμων tubitak θα προσλάβει υποψήφιους ερευνητές
Ινστιτούτο τεχνολογιών μεταφοράς σιδηροδρόμων tubitak

Το Ινστιτούτο Σιδηροδρομικών Μεταφορών TÜBİTAK θα απασχολήσει 21 ερευνητές για να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη λογισμικού αυτοματισμού και ελέγχου σε διάφορα επίπεδα για μονάδες ελέγχου σε έργα για την ανάπτυξη υποσυστημάτων σιδηροδρομικών οχημάτων.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Για να υποβάλετε αίτηση για τη διαφήμιση, είναι απαραίτητο να εγγραφείτε στο Σύστημα Αίτησης Εργασίας στη διεύθυνση "www.rute.tubitak.gov.tr". (Κατά τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος για την εφαρμογή, είναι υποχρεωτικό να προσθέσετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο σύστημα ηλεκτρονικά και να υποβάλετε αίτηση επιλέγοντας τον κωδικό αναφοράς). Οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές εκτός από τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του συστήματος αιτήσεων εργασίας.

β) Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 28:06 στις 2021/17/00. Οι αιτήσεις με ελλείποντα ενδιαφέροντα ή έγγραφα δεν θα αξιολογηθούν και αυτά τα άτομα δεν θα κληθούν για συνέντευξη. Η ημερομηνία και ο τόπος της συνέντευξης θα ανακοινωθούν αργότερα.

γ) Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται μέσω του κωδικού αναφοράς διαφήμισης. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιλέγοντας τον κωδικό αναφοράς διαφήμισης από το σύστημα αίτησης εργασίας. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς κωδικό αναφοράς δεν θα ληφθούν υπόψη. Ένας υποψήφιος είναι το πολύ 2 (δύο)
μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη θέση.

δ) Οι υποψήφιοι για θέσεις Ε & Α Προσωπικού θα κληθούν για συνέντευξη 10 φορές τον αριθμό του προσωπικού που θα προσληφθεί με τη σειρά που θα σχηματιστεί ξεκινώντας από την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με το άρθρο (ι) των «Γενικών Όρων που Απαιτούνται για τους Υποψηφίους " Υποψήφιοι με διδακτορικό στο πεδίο
Σύμφωνα με το άρθρο (ια) των «Γενικών Όρων που Απαιτούνται για τους Υποψηφίους», οι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη ξεκινώντας από την υψηλότερη βαθμολογία και 10 φορές τον αριθμό του προσωπικού που θα προσληφθεί με τη σειρά που θα σχηματιστεί. Σε περίπτωση που υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι με το ίδιο σκορ με τους υποψηφίους στην τελευταία θέση, αυτοί οι υποψήφιοι θα κληθούν επίσης για συνέντευξη.

ε) Για θέσεις Ε & Α Προσωπικού (Ερευνητής), το άρθρο (ι) των «Γενικών Όρων που Απαιτούνται για Υποψήφιοι» για υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει την προπτυχιακή τους εκπαίδευση στο εξωτερικό και το άρθρο (ια) των «Γενικών Όρων που Απαιτούνται για τους Υποψηφίους ενότητα για τους υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει το διδακτορικό τους. Αυτοί οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν ξεχωριστά.

στ) Για θέσεις Ε & Α Προσωπικού (Τεχνικός), οι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη 10 φορές τον αριθμό του προσωπικού που πρέπει να ληφθεί με τη σειρά που θα σχηματιστεί, ξεκινώντας από την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με το άρθρο (XNUMX) του "Γενικά Όροι για τους υποψηφίους ". Σε περίπτωση που υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι με την ίδια βαθμολογία με τον τελευταίο υποψήφιο, αυτοί οι υποψήφιοι θα κληθούν επίσης για συνέντευξη.

ζ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις προσωπικού Ε & Α θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη δήλωση που έχουν εισαγάγει στο σύστημα αίτησης εργασίας κατά την αίτησή τους και εάν οι πληροφορίες που έχουν εισαχθεί είναι λανθασμένες ή λείπουν κάποιο από τα παρακάτω έγγραφα, η αίτηση θα θεωρείται άκυρη.

 • Έγγραφο αποτελεσμάτων εξέτασης εισόδου στο Πανεπιστήμιο (εγκεκριμένο από το OSYM ή εκτύπωση μέσω Διαδικτύου με κωδικό ελέγχου),
 • Έγγραφο τοποθέτησης εξετάσεων εισόδου στο Πανεπιστήμιο (εγκεκριμένο από το OSYM ή εκτύπωση μέσω Διαδικτύου με κωδικό ελέγχου),
 • Προπτυχιακό Δίπλωμα / Έξοδος Πιστοποιητικό - και άνω εάν υπάρχει - (Πιστοποιητικό Ισοδυναμίας για όσους έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό),
 • YÖK Graduate Certificate (εκτύπωση μέσω Διαδικτύου με κωδικό ελέγχου που λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης),
 • Προπτυχιακό - και εάν υπάρχει - Μεταγραφή Αρχείων,
 • Έγγραφο αποτελεσμάτων εξετάσεων ξένων γλωσσών,
 • Εγκεκριμένο πιστοποιητικό εργασίας και έγγραφο ασφαλιστικής υπηρεσίας (με κωδικό ελέγχου, που λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) από τους σχετικούς χώρους εργασίας από υποψηφίους με εμπειρία (επαγγελματική εμπειρία),
 • Τρέχον βιογραφικό σημείωμα (Το βιογραφικό σας θα πρέπει να ετοιμάζεται με έγχρωμες φωτογραφίες, στα τουρκικά, συμπεριλαμβανομένων TR ID και αριθμούς τηλεφώνου.)
 • Έγγραφο που δείχνει στρατιωτική θητεία (για άνδρες υποψηφίους)
 • Πιστοποιητικό ζητούμενης εργασίας (εάν υπάρχει).

η) Οι υποψήφιοι για τη θέση του Τεχνικού Ε & Α θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη δήλωση που έχουν εισαγάγει στο σύστημα αίτησης εργασίας κατά την αίτησή τους και εάν οι πληροφορίες που έχουν εισαχθεί είναι λανθασμένες ή κάποιο από τα παρακάτω έγγραφα λείπουν, η αίτηση θα είναι άκυρη.
Θα πρέπει να μετρηθεί.

 • Τρέχον βιογραφικό σημείωμα (Το βιογραφικό σας θα πρέπει να ετοιμάζεται με έγχρωμες φωτογραφίες, στα τουρκικά, συμπεριλαμβανομένων TR ID και αριθμούς τηλεφώνου.)
 • Αναπτυχιακό δίπλωμα ή πιστοποιητικό εξόδου,
 • YÖK Graduate Certificate (εκτύπωση μέσω Διαδικτύου με κωδικό ελέγχου που λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης),
  Έγγραφο μεταγραφής συνεργάτη,
 • Εγκεκριμένο πιστοποιητικό εργασίας και έγγραφο ασφαλιστικής υπηρεσίας (με κωδικό ελέγχου, που λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) από τους σχετικούς χώρους εργασίας από υποψηφίους με εμπειρία (επαγγελματική εμπειρία),
 • Έγγραφο που δείχνει στρατιωτική θητεία (για άνδρες υποψηφίους)
 • Πιστοποιητικό ζητούμενης εργασίας (εάν υπάρχει).
Armin

sohbet

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar