Το Πανεπιστήμιο Dicle θα προσλάβει 99 συμβασιούχους υπαλλήλους υγείας

Νοσοκομεία του Πανεπιστημίου Dicle
Νοσοκομεία του Πανεπιστημίου Dicle

Το Πανεπιστήμιο Dicle, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 23 Ιουνίου 2021, η Νοσοκόμα, ο Διαιτολόγος, Τεχνικός Υγείας, η Στοματική και Οδοντιατρική Υγεία, θα λάβει 99 συμβασιούχο προσωπικό υγείας

Τροποποιήσεις στις Αρχές για την Απασχόληση Συμβασιούχου Προσωπικού που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα με ημερομηνία 657 και αριθμός 4, προκειμένου να απασχοληθούν σε νοσοκομεία του Πανεπιστημίου Dicle και να απασχοληθούν με πλήρη απασχόληση σύμφωνα με το άρθρο 28.06.2007 (Β) του Νόμου περί Δημοσίων Υπαλλήλων 26566, με τα έξοδά τους καλυμμένα από τον Ειδικό Προϋπολογισμό. Σύμφωνα με την παράγραφο (β) του Παραρτήματος 2 των Αρχών για τις Αρχές, βάσει της βαθμολογίας του ομίλου KPSS (B), το συμβασιούχο προσωπικό με τους ακόλουθους τίτλους και προσόντα θα είναι προσλήφθηκε.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

Το Πανεπιστήμιο Dicle θα προσλάβει συμβασιούχο προσωπικό υγείας

Το Πανεπιστήμιο Dicle θα προσλάβει συμβασιούχο προσωπικό υγείας

Το Πανεπιστήμιο Dicle θα προσλάβει συμβασιούχο προσωπικό υγείας

Ι - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1 - Να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 657 του νόμου αριθ. 48 των δημοσίων υπαλλήλων.

2 - Ακόμα και αν έχουν παρέλθει οι περίοδοι που ορίζονται στο άρθρο 53 του τουρκικού ποινικού κώδικα, ποινή φυλάκισης 1 (ενός) έτους ή περισσότερο λόγω εσκεμμένα διαπραχθέντων εγκλημάτων ή εγκλημάτων κατά της ασφάλειας του κράτους, ακόμη και αν συγχωρηθούν εγκλήματα κατά εθνικού άμυνα, εγκλήματα κατά κρατικών μυστικών και κατασκοπείας, υπεξαίρεση, υπεξαίρεση, δωροδοκία, κλοπή, απάτη, πλαστογραφία, παραβίαση εμπιστοσύνης, απάτη, χρεοκοπία, ξάρτια προσφορών, ξάρτια απόδοσης, ξεπλύσιμο περιουσιακών αξιών που προκύπτουν από έγκλημα ή λαθρεμπόριο. καταδικασμένος

3 - Να έχετε λάβει τις εξετάσεις KPSS 2020 (P3) για αποφοίτους προπτυχιακών, 2020 KPSS (P93) για αποφοίτους συνεργατών και 2020 KPSS-P94 για αποφοίτους γυμνασίου.

4 - Δεν λαμβάνει σύνταξη ή σύνταξη γήρατος από κανένα Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης.

5 - Υποψήφιοι Το άρθρο 657 / Β του νόμου αριθ. 4 των δημοσίων υπαλλήλων ορίζει ότι "Σε περίπτωση που οι συμβάσεις αυτών που απασχολούνται με αυτόν τον τρόπο καταγγέλλονται από τα ιδρύματά τους λόγω παραβίασης των αρχών της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και καταγγέλλουν τη σύμβαση μονομερώς εντός της περίοδο σύμβασης, εξαιρουμένων των εξαιρέσεων που καθορίζονται με την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών, τα όργανα θα συνάψουν σύμβαση έως ότου περάσει ένα έτος από την ημερομηνία λήξης. δεν μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις προσωπικού ».

6 - Για άνδρες να μην εμπλέκονται σε στρατιωτική θητεία, να έχουν ενεργήσει στρατιωτική θητεία ή να αναβληθούν ή να μεταφερθούν στην εφεδρική τάξη

7 - Οι συμβάσεις όσων δεν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που θα υπογραφεί με τους υποψηφίους θα τερματιστούν.

8 - Όσοι έχουν απολυθεί από τα θεσμικά τους όργανα στο πλαίσιο του νομοθετικού διατάγματος ή των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί μονομερώς δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

9 - Απουσία εμποδίου στην εργασία κατά την εργασία.

10 - Όσοι έχουν απολυθεί από τη δημόσια υπηρεσία με διάφορα διατάγματα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

II - ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1 - Έντυπο αίτησης (για συμπλήρωση στο Διαδίκτυο από το σύστημα)

2 - Η ταυτότητα θα σαρωθεί και θα προστεθεί.

3 - Δίπλωμα ή προσωρινό πιστοποιητικό αποφοίτησης (η τυπωμένη ύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με συμβολαιογραφικό ή γραμμικό κώδικα)

4 - 2020 KPSS (P3) για προπτυχιακούς πτυχιούχους, 2020 KPSS (P93) για πτυχιούχους συνεργατών και 2020 KPSS-P94 τύπος αποτελεσμάτων εξετάσεων τύπου για το γυμνάσιο θα αποσυρθεί από το σύστημα.

5 - Πιστοποιητικό πτυχίου αποφοίτησης από το σύστημα Προπτυχιακού Προγράμματος-μεταγραφής 100 (για Φαρμακοποιό)

6 - Εγκεκριμένο έγγραφο ή πιστοποιητικό που δείχνει την επαγγελματική εμπειρία, εάν απαιτείται στον τίτλο που εφαρμόζεται

Το διαδικτυακό σύστημα αίτησης του Πανεπιστημίου Dicle στη διεύθυνση web pbs.dicle.edu.tr θα συμπληρωθεί πλήρως και σωστά και η αίτηση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μαζί με την επισύναψη των απαιτούμενων εγγράφων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pbs.dicle.edu.tr του Πανεπιστημίου μας εντός 10 (δέκα) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα. (Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 23.59.) Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε μία από τις ανακοινωμένες θέσεις. (Και οι δύο αιτήσεις υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις θα θεωρηθούν άκυρες.) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους υποψηφίους αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές.

III - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, λαμβάνονται γραπτές και προφορικές εξετάσεις.

Με βάση το 2020 KPSS (P3) για προπτυχιακούς πτυχιούχους, το 2020 KPSS (P93) για αποφοίτους συνεργατών και το 2020 KPSS-P94 για γυμνάσιο, θα προσδιοριστούν οι κύριοι υποψήφιοι και 3 φορές οι υποψήφιοι για το αποθεματικό.

Τα αποτελέσματα τοποθέτησης θα ανακοινωθούν στην ενότητα ανακοινώσεων στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου μας dicle.edu.tr εντός 15 (δεκαπέντε) εργάσιμων ημερών. Εάν οι κύριοι υποψήφιοι δεν υποβάλουν αίτηση για ραντεβού, οι αναπληρωτές νικητές θα κληθούν με τη σειρά. Εάν δεν υπάρχει υποψήφιος μεταξύ των κυριότερων νικητών σε εύθετο χρόνο ή εάν κριθεί ότι δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, οι αναπληρωτές υποψήφιοι θα τοποθετηθούν σε σειρά. Δεδομένου ότι αυτή η ανακοίνωση θα έχει τη φύση της ειδοποίησης, δεν θα γίνει ξεχωριστή ειδοποίηση. Υποψήφιοι που δικαιούνται να διοριστούν http://www.dicle.edu.tr Εντός 7 (επτά) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στη διεύθυνση, πρέπει να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα και να τα υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Τμήμα Προσωπικού για να ξεκινήσουν να εργάζονται.

Τα συμβόλαια εκείνων που διαπιστώνεται ότι δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα τερματιστούν. Εάν τους έχει πληρώσει μια τιμή από τη διοίκησή μας, αυτή η τιμή θα αντισταθμιστεί μαζί με το νόμιμο συμφέρον. Για τις διατάξεις που δεν περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση, εφαρμόζονται διατάξεις γενικής νομοθεσίας. Τα έγγραφα δεν θα επιστραφούν στους αιτούντες. Μετά την αξιολόγηση, αυτά που έχουν καθοριστεί ως πρωτότυπα και εφεδρικά θα δημοσιευτούν στον ιστότοπό μας. Δεδομένου ότι αυτή η ανακοίνωση θα έχει τη φύση της κοινοποίησης σε όσους δικαιούνται να διοριστούν, δεν θα γίνει ξεχωριστή κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους.

  • Διεύθυνση: Τμήμα Προσωπικού του Πανεπιστημίου Dicle Πανεπιστημιούπολη / DIYARBAKIR
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας : 0 412 241 10 15 / Τηλ. Υποστήριξης: 2981 5182-5136
  • Ημερομηνία πρώτης αίτησης: 09.06.2021
  • Προθεσμία εφαρμογής : 18.06.2021(saat 23:59’kadar) 4960/1-1
Armin

sohbet

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar