Ο τουρκικός οργανισμός διαπίστευσης θα προσλάβει 11 συμβασιούχο προσωπικό

Η τουρκική υπηρεσία διαπίστευσης θα προσλάβει συμβασιούχο προσωπικό
Η τουρκική υπηρεσία διαπίστευσης θα προσλάβει συμβασιούχο προσωπικό

Η προθεσμία υποβολής αίτησης από τον τουρκικό οργανισμό διαπίστευσης είναι στις 30 Ιουνίου 2021, (TÜRKAK) προφορική εξέταση εισόδου και το προσωπικό θα προσληφθεί στις θέσεις 10 (δέκα) βοηθών εμπειρογνωμόνων διαπίστευσης και 1 (ενός) νομικού συμβούλου. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα προσληφθεί με σύμβαση διοικητικής υπηρεσίας σύμφωνα με το Παράρτημα 375 και το Παράρτημα 23, τον Κανονισμό Ανθρώπινου Δυναμικού του Τουρκικού Οργανισμού Διαπίστευσης και τον Κανονισμό Εμπειρίας Διαπίστευσης του Τουρκικού Οργανισμού Διαπίστευσης, σύμφωνα με τη συνάφεια του Νόμου Αρ. 27.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Από τον Τουρκικό Οργανισμό Διαπίστευσης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΗ

10 (δέκα) Βοηθοί Εμπειρογνώμονες Διαπίστευσης και 1 (ένας) Νομικός Σύμβουλος θα προσληφθούν από την Τουρκική Υπηρεσία Διαπίστευσης (TÜRKAK) με προφορική εξέταση εισόδου. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα προσληφθεί με σύμβαση διοικητικής υπηρεσίας σύμφωνα με το Παράρτημα 375 και το Παράρτημα 23, τον Κανονισμό Ανθρώπινου Δυναμικού του Τουρκικού Οργανισμού Διαπίστευσης και τον Κανονισμό Εμπειρίας Διαπίστευσης του Τουρκικού Οργανισμού Διαπίστευσης, σύμφωνα με τη συνάφεια του Νόμου Αρ. 27.

 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Να φέρει τους γενικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 14 / Α του νόμου περί δημοσίων υπαλλήλων με ημερομηνία 7/1965/657 και αριθ. 48,

Β-Ειδικοί όροι;

Για τις εξετάσεις εισόδου του Βοηθού Ειδικού Διαπίστευσης.

α) Να μην έχει συμπληρώσει την ηλικία των 35 από την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εξετάσεων εισόδου,

β) Να αποφοιτήσει από τα τμήματα που αναφέρονται στην ανακοίνωση (Πίνακας-1) σχολών που παρέχουν τουλάχιστον τέσσερα έτη προπτυχιακής εκπαίδευσης ή από εθνικά και διεθνή συμβούλια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων η ισοδυναμία έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης,

γ) Λήψη της ελάχιστης βαθμολογίας από την Εξέταση Επιλογής Δημόσιου Προσωπικού (KPSS) για τα έτη 2019 ή 2020 από τους τύπους βαθμολογίας που καθορίζονται στον πίνακα (Πίνακας-1) παρακάτω, από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Για νομικό σύμβουλο

α) Να αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή ή από εγχώρια και ξένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων η ισοδυναμία έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης,

β) Να έχει βαθμολογία 2019 ή μεγαλύτερη από τον τύπο βαθμολογίας KPSS P2020 στην εξέταση δημόσιας επιλογής προσωπικού για τα έτη 3 ή 70, από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή,

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαιτήσεις της αίτησης θα κατατάσσονται σύμφωνα με την υψηλότερη βαθμολογία που έχουν αποκτήσει από τον τύπο βαθμολογίας που καθορίζεται για κάθε ομάδα στον "Πίνακα πληροφοριών εξέτασης εισόδου" παρακάτω για κάθε εξέταση και θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις για τέσσερις φορές τον αριθμό των θέσεων που θα οριστούν από κάθε ομάδα. Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν την ίδια βαθμολογία με τον τελευταίο υποψήφιο που έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις ομάδες θα κληθούν για την εξέταση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε μία μόνο από τις ομάδες που καθορίζονται στον Πίνακα-1. Εάν δεν υπάρχουν τόσες αιτήσεις όπως ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν για την εξέταση από ομάδες, ή εάν δεν υπάρχει υποψήφιος που κέρδισε τις εξετάσεις ως αποτέλεσμα της ανακοίνωσης της εισαγωγής, η τουρκική υπηρεσία διαπίστευσης εξουσιοδοτείται να καθορίσει τον αριθμό των ομάδων και να κάνετε αλλαγές ανάλογα με τη θέση και την ανάγκη.

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ημερομηνία αίτησης για την εξέταση εισόδου: 16/06/2021 - 30/06/2021

 ΤΟΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν συμπληρώνοντας το "Έντυπο αίτησης εξέτασης εισόδου" στην ενότητα "Ανακοινώσεις" του ιστότοπου του Ιδρύματος στο turkak.org.tr και ανεβάζοντας τα απαιτούμενα έγγραφα στο σύστημα.

Τα έγγραφα που επισυνάπτονται στο έντυπο αίτησης είναι:

α) Πιστοποιητικό αποφοίτησης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (μπορεί να ληφθεί από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση) ή πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εξόδου (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ισοδυναμίας διπλώματος για όσους έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στο εξωτερικό),

β) Εάν τα ονόματα των εκπαιδευτικών τμημάτων / προγραμμάτων που αναγράφονται στα πιστοποιητικά αποφοίτησης των υποψηφίων είναι ισοδύναμα με τα ονόματα του τμήματος / προγράμματος εκπαίδευσης στον Πίνακα-1, αλλά δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα-1, το πιστοποιητικό ισοδυναμίας που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ανώτατη εκπαίδευση (YÖK) που δηλώνει ότι τα τμήματα αποφοίτησης είναι ισοδύναμα,

γ) Έγγραφο αποτελεσμάτων KPSS,

δ) Γραπτό βιογραφικό,

ε) Φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου 4.5 × 6 cm που τραβήχτηκε τους τελευταίους έξι μήνες.

Οι αιτήσεις που διαπιστώνονται ότι έχουν υποβληθεί με έγγραφα που λείπουν ή περιέχουν ψευδείς δηλώσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι εξετάσεις εκείνων που διαπιστώνεται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της αίτησης ή κάνουν ψευδείς δηλώσεις στα ζητούμενα έγγραφα θα θεωρούνται άκυρες. Ακόμα και αν αυτοί οι αιτούντες έχουν διοριστεί, οι διορισμοί τους θα ακυρωθούν.

Εάν δεν υπάρχουν αρκετές αιτήσεις σε οποιοδήποτε από τα σχετικά τμήματα ή εάν δεν υπάρχουν αρκετοί επιτυχημένοι υποψήφιοι ως αποτέλεσμα των εξετάσεων που θα διεξαχθούν, θα είναι δυνατή η πρόσληψη από άλλα τμήματα.

Ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών της αίτησης, την καταλληλότητα της φωτογραφίας και τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις που ενδέχεται να προκύψουν μετά την έγκριση της αίτησης.

Armin

sohbet

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

    Yorumlar