Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης θα προσλάβει 22 συμβασιούχο προσωπικό υγείας

Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης θα προσλάβει συμβασιούχο προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης
Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης θα προσλάβει συμβασιούχο προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης

Προκειμένου να απασχοληθεί ως συμβασιούχο προσωπικό σύμφωνα με τη ρήτρα (Β) του άρθρου 657 του νόμου αριθ. 4 των δημοσίων υπαλλήλων, προκειμένου να καλυφθεί από τα έσοδα από τον ειδικό προϋπολογισμό, στα Κέντρα Εφαρμογών και Ερευνών Υγείας του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, το διάταγμα με ημερομηνία 06.06.1978 και αριθ. Σύμφωνα με τη ρήτρα (Β) του πρόσθετου άρθρου 7 στις Αρχές σχετικά με τις αρχές σχετικά με την απασχόληση συμβασιούχου προσωπικού που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, θα προσληφθούν 15754 συμβασιούχοι υπάλληλοι για τις θέσεις που καθορίζονται παρακάτω, με βάση τη σειρά βαθμολογίας του ομίλου KPSS (B) 28.06.2007.


Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης θα προσλάβει συμβασιούχο προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός 15 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα (μέχρι το τέλος των ωρών εργασίας).  pbys.istanbul.edu.tr θα γίνει διαδικτυακά στις. Στο τέλος της αίτησης, τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιλογής δημόσιου προσωπικού που δηλώνονται από τους υποψηφίους θα επιβεβαιωθούν από το ίδρυμά μας από το OSYM. Οι αιτήσεις υποψηφίων που κάνουν ψευδείς δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές και θα εξεταστούν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως δεν γίνονται δεκτές. Οι αιτήσεις των υποψηφίων που καθυστερούν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή των οποίων τα προσόντα είναι ακατάλληλα δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία.


sohbet

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar

Σχετικά άρθρα και διαφημίσεις