Προσοχή των υποψηφίων που τοποθετούνται στο TCDD Taşımacılık AŞ στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αριθ. 3713!

Προς την προσοχή των υποψηφίων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αρ.
Προς την προσοχή των υποψηφίων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αρ.

Προσοχή των υποψηφίων που τοποθετούνται στη Γενική Διεύθυνση του TCDD Taşımacılık AŞ στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αριθ. 3713


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1) Έκθεση του Συμβουλίου Υγείας (Έκθεση του Συμβουλίου Υγείας που θα ληφθεί από τα Κρατικά Νοσοκομεία ή τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία)

2) Επικυρωμένα Δίπλωμα Ποσότητα 2 Παράδειγμα (TCDD έχει υποβληθεί φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου δίπλωμα, αν το δίπλωμα θα είναι επαρκής Μεταφορές Co. εγκριθεί από την αρχή.)

3 2 Δείγμα πιστοποιητικού ταυτότητας (Εάν υποβληθεί το πρωτότυπο της ταυτότητας, αρκεί να εγκριθεί η φωτοτυπία της ταυτότητας από την TCDD).

Πιστοποιητικό απαλλαγής 4 2 (για άτομα που έχουν συμπληρώσει στρατιωτική θητεία) ή πιστοποιητικό στρατιωτικής θητείας (αυτά που έχουν ανασταλεί) (μπορούν να ληφθούν από σχετικούς φορείς ή σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)

5) 2 Έγγραφο αποτελεσμάτων YDS (Όσοι έχουν έγγραφο αποτελεσμάτων YDS επιπέδου ABC απαιτείται επίσης να φέρουν ένα έγγραφο καθώς θα επηρεαστούν τα τέλη της σύμβασης)

6) Πιστοποιητικό υπηρεσίας 2 (για όσους υπάγονται σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης)

7) Δήλωση Διεύθυνσης (Διατίθεται από τα αρμόδια ιδρύματα ή το σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)

8) 6 Piece Φωτογραφία (Τελευταία 6 ληφθεί σε μήνες)

9) Καταχώριση καταχωρητών 2 (διατίθεται από τα αρμόδια ιδρύματα ή το σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)

Οι υποψήφιοι πρέπει να προετοιμάσουν τα προαναφερθέντα έγγραφα και να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως στο TCDD Taşımacılık AŞ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικών Υποθέσεων (Διεύθυνση: Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 05 Σιδηροδρομικός Σταθμός - Altındağ / ANKARA).

22 Ιανουάριος Μετά το τέλος της ημερομηνίας 2021 ή / και μέσω ταχυδρομικών εφαρμογών δεν θα γίνει δεκτή.


sohbet

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar

Σχετικά άρθρα και διαφημίσεις