Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων για την πρόσληψη 5 Βοηθών Επιθεωρητών

η γενική διεύθυνση των ιδρυμάτων θα κάνει τον βοηθό επιθεωρητή μελετητή
η γενική διεύθυνση των ιδρυμάτων θα κάνει τον βοηθό επιθεωρητή μελετητή

Τα στελέχη του αναπληρωτή επιθεωρητή, του οποίου ο τόπος υπηρεσίας, η τάξη, ο τίτλος, ο βαθμός και ο αριθμός καθορίζονται παρακάτω, με την επιφύλαξη του νόμου αριθ. Με την εξέταση διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, θα προσληφθούν 657 βοηθοί επιθεωρητές.


Για να λάβετε μέρος στις εξετάσεις.

1- Έχοντας τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 657 του νόμου αριθ. 48 των δημοσίων υπαλλήλων,

2- Να αποφοιτήσει από τη Σχολή Νομικών, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών, Επιχειρήσεων, Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, η οποία παρέχει 4ετή εκπαίδευση ή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Τουρκία και στο εξωτερικό των οποίων η ισοδυναμία έχει γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης,

3- Είναι κάτω των 01.01.2021 ετών από 35,

4- Να είστε στα πρώτα 2019 άτομα σύμφωνα με την υψηλότερη βαθμολογία στις αιτήσεις που πρέπει να υποβληθούν μεταξύ των υποψηφίων που έχουν βαθμολογήσει 2020 και άνω στις εξετάσεις επιλογής δημόσιου προσωπικού για τους υποψηφίους που θα διοριστούν στις θέσεις της ομάδας Α που κατέχει η ÖSYM το 48 και το 80, (Εκείνος του οποίου η βαθμολογία είναι ίση με τον 100ο υποψήφιο Οι υποψήφιοι θα γίνουν επίσης δεκτοί για τις εξετάσεις.)

5- Για να επιτύχετε τουλάχιστον σε επίπεδο (E) σε μία από τις εξετάσεις επάρκειας ξένων γλωσσών (YDS) που πραγματοποιήθηκε το 2018-2019-2020.

6- Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα συμπληρώσουν τη φόρμα στο Παράρτημα 27.9.2008 του Κανονισμού Ιδρύματος που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα με ημερομηνία 27010 και με αριθμό 22.

α) 6 φωτογραφίες διαβατηρίου σε μέγεθος 4,5 × 6 που έχουν ληφθεί τους τελευταίους 4 μήνες,

β) Το πρωτότυπο του Πιστοποιητικού Αποφοίτησης, αντίγραφο εγκεκριμένο από τη Γενική Διεύθυνση ή έντυπο από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,

γ) Έγγραφο αποτελεσμάτων KPSS και YDS,

δ) Οι άνδρες υποψήφιοι δεν σχετίζονται με στρατιωτική θητεία,

- Δεν υπάρχει ποινικό μητρώο,

- Είναι κατάλληλο για εργασία σε όλη τη χώρα από την άποψη της υγείας, σε όλες τις κλιματολογικές και ταξιδιωτικές συνθήκες,

Επισυνάπτεται η χειρόγραφη δήλωση του υποψηφίου.

7- Εκείνοι που διαπιστώνεται ότι έχουν κάνει ψευδείς δηλώσεις στις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο αίτησης και στα έγγραφα και που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στην εξέταση χάνουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την εξέταση.

8- Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Προσανατολισμού και Επιθεώρησης στο Bayındır 1 Sokak No: 3 Kızılay / ANKARA απευθείας ή με συστημένη επιστολή.

9- Η τελευταία ημερομηνία αίτησης είναι έως το τέλος της εργασίας στις 18.12.2020, οι καθυστερήσεις στην ανάρτηση δεν θα ληφθούν υπόψη.

10- Το Έγγραφο Εισόδου στις Εξετάσεις Διαγωνισμού θα ληφθεί από τη Διεύθυνση Προσανατολισμού και Επιθεώρησης από τις 28.12.2020 έως το τέλος των ωρών εργασίας στις 15.01.2021, οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν Έγγραφο Συμμετοχής στις Εξετάσεις Διαγωνισμού δεν θα γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις.

11- Η εξέταση διαγωνισμού θα διεξαχθεί στις 16.01.2021 στον τόπο και ώρα που αναφέρεται στο έγγραφο εισόδου στις εξετάσεις διαγωνισμού. Οι νικητές του γραπτού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στους πίνακες ανακοινώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδρυμάτων και της Διεύθυνσης Προσανατολισμού και Επιθεώρησης. https://vgm.gov.tr Θα ανακοινωθούν επίσης στον ιστότοπο και θα προσκληθούν στην προφορική εξέταση διαγωνισμού ειδοποιώντας τους γραπτώς ότι έχουν κερδίσει τις γραπτές εξετάσεις διαγωνισμού.

12- Αρχές που πρέπει να ακολουθούνται στις εξετάσεις https://vgm.gov.tr Θα δημοσιευτεί στη διεύθυνση Διαδικτύου.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ


sohbet

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar

Σχετικά άρθρα και διαφημίσεις