Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων για την πρόσληψη 10 συμβασιούχων υπαλλήλων

Προκειμένου να απασχοληθεί με πλήρη απασχόληση στο Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφοριών του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, βάσει του Παραρτήματος 375 του Διατάγματος Νόμου αριθ. 6, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα με ημερομηνία 31/12/2008 και με αριθμό 27097, "Δημόσια Ιδρύματα και Οργανισμοί 8 (δέκα) Προσωπικό Πληροφορικής με Σύμβαση θα προσληφθεί σύμφωνα με τη 2η ρήτρα του 10ου άρθρου του «Κανονισμού για Αρχές και Διαδικασίες σχετικά με την Απασχόληση Συμβατικού Προσωπικού Πληροφορικής σε Μονάδες Πληροφορικής Μεγάλης Κλίμακας».


Κατά την επιλογή των υποψηφίων που θα λάβουν τις προφορικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν από το Υπουργείο μας. Βαθμολογία P2019 για εξετάσεις δημόσιας επιλογής προσωπικού 2020 ή 3 (KPSS) και έγκυρη εξέταση ξένων γλωσσών (YDS) στην αγγλική γλώσσα, ηλεκτρονική εξέταση ξένων γλωσσών (e-YDS) ή το αντίστοιχο σε αυτήν τη γλώσσα (CAE, CPE, TOEFL IBT) , PEARSON PTE Academic κ.λπ.) η βαθμολογία ξένων γλωσσών που αποκτήθηκε από άλλες εξετάσεις ξένων γλωσσών θα ληφθεί ως βάση.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ξένων γλωσσών ισχύουν για 5 χρόνια εάν η περίοδος ισχύος δεν καθορίζεται στο έγγραφο. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν βαθμολογία KPSS ή δεν υποβάλλουν έγγραφο θα υπολογίζονται ως 70 (εβδομήντα) βαθμολογίες KPSS. Οι βαθμολογίες ξένων γλωσσών των υποψηφίων που δεν υποβάλλουν έγγραφο βαθμολογίας ξένων γλωσσών θα υπολογίζονται ως 0 (μηδέν).

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τις ανακοινωμένες θέσεις για έως 2 (δύο) διαφορετικές θέσεις, πρώτη και δεύτερη προτίμηση. 6.1, ξεκινώντας με τους περισσότερους πόντους για κάθε θέση. Ο αριθμός των υποψηφίων που καθορίζονται στη στήλη Αριθμός υποψηφίων που έχουν προσκληθεί στην εξέταση στον πίνακα που δίνεται στην ενότητα Αριθμός ατόμων που θα προσληφθούν από θέσεις θα είναι επιλέξιμοι για την εξέταση. Η αξιολόγηση θα γίνει κυρίως μεταξύ εκείνων που υποβάλλουν αίτηση για τη θέση στην πρώτη τους επιλογή. Οι υποψήφιοι που θα είναι επιλέξιμοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα καθοριστούν με βάση τις βαθμολογίες και τη σειρά προτίμησής τους. Σύμφωνα με αυτό; Οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται πρώτα σύμφωνα με τις πρώτες προτιμήσεις τους. Οι υποψήφιοι με υψηλότερα σκορ είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, ένας υποψήφιος που δεν μπορούσε να κατατάξει στην πρώτη του επιλογή, με βάση το σκορ τους σύμφωνα με τη δεύτερη επιλογή τους, εάν δεν υπάρχει έγκυρη αίτηση για αυτήν την προτίμηση ή αιτήσεις που θεωρούνται άκυρες ή ο αριθμός των αιτήσεων που αποφασίζονται να συμμετάσχουν στην εξέταση δεν είναι διαθέσιμος Για λόγους λόγων, θα συμπεριληφθούν μετά από αυτούς που έκαναν την πρώτη τους επιλογή, εάν υπάρχει.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ


sohbet

Feza.Net

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar