Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία; Θα ανοίξουν τα σχολεία στις 12 Οκτωβρίου; 2.3.4. Περιγραφή για τους βαθμούς 8 και 12

Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία; Θα ανοίξουν τα σχολεία στις 12 Οκτωβρίου; 2.3.4. Περιγραφή για τους βαθμούς 8 και 12
Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία; Θα ανοίξουν τα σχολεία στις 12 Οκτωβρίου; 2.3.4. Περιγραφή για τους βαθμούς 8 και 12

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας κοινοποίησε τις λεπτομέρειες του προγράμματος εφαρμογής της δεύτερης φάσης, το οποίο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το σχέδιο σταδιακής μετάβασης στην πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με την επιστολή που στάλθηκε στο 81.


1 ώρες μαθήματος (2 ημέρες, 3 + 4) στο δημοτικό σχολείο 8, 2, 12 και 2η τάξη και 6η τάξη στα δευτεροβάθμια σχολεία 6 ημέρες την εβδομάδα, και 2 μαθήματα (14 ημέρες, 2 + 7) 7 ημέρες την εβδομάδα σε γυμνάσια ιμάμης. θα εφαρμοστεί. Συνολικά 12 ώρες μαθήματος (2 ημέρες, 16 + 2) θα πραγματοποιούνται 8 ημέρες την εβδομάδα σε προπαρασκευαστικά μαθήματα γυμνασίου και 8η τάξη.

Τα μαθήματα θα χωριστούν σε ομάδες ανάλογα με την κοινωνική απόσταση ανάλογα με το μέγεθος του μαθητή, κάθε χρόνος μαθήματος θα είναι 30 λεπτά και ο χρόνος ανάπαυσης μεταξύ των μαθημάτων θα είναι 10 λεπτά. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πρόσωπο με πρόσωπο θα διεξαχθούν στα δημοτικά και δευτεροβάθμια σχολεία τα Σάββατα με την απόφαση του κυβερνήτη.

Σε όλα τα ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης, η πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση θα πραγματοποιείται 5 ημέρες την εβδομάδα και 6 ώρες δραστηριότητας την ημέρα.

Όλα τα μαθήματα θα διδαχθούν μέσω της προσωπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αποφάσεις που θα λάβουν τα επαρχιακά συμβούλια υγιεινής σε συνεργασία με τις επαρχιακές / επαρχιακές εθνικές εκπαιδευτικές διευθύνσεις σε όλα τα επίπεδα δημοτικών σχολείων, σχολείων μέσης εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ιμάμης σε χωριά και παρόμοιους αραιοκατοικημένους οικισμούς. Τα μαθήματα θα διδάσκονται πρόσωπο με πρόσωπο σε όλα τα δημοτικά σχολεία που εφαρμόζουν συνδυασμένη πρακτική στην τάξη.

Τουρκικά, Επιστήμες της Ζωής, Μαθηματικά, Επιστήμες, Κοινωνικές Σπουδές, Ιστορία της Τουρκικής Επανάστασης και Κεμαλισμός, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Ηθική, μαθήματα ξένων γλωσσών θα πραγματοποιούνται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση. Στην 8η τάξη του Δευτεροβάθμιου Σχολείου Imam Hatip, Τουρκικά, Μαθηματικά, Επιστήμη, Ιστορία της Τουρκικής Επανάστασης και Κεμαλισμός, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Ηθική Γνώση, η ξένη γλώσσα, το Κοράνι και τα Αραβικά θα διδαχθούν μέσω της πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευσης.

Στα προπαρασκευαστικά μαθήματα γυμνασίου και στους 12ους βαθμούς, τα κοινά, μαθήματα επιλογής και επαγγελματικής κατάρτισης που καθορίζονται από τη σχολική διοίκηση θα λάβουν προσωπική εκπαίδευση και τα υπόλοιπα θα δοθούν μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Όλα τα μαθήματα εκτός από την πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση θα ολοκληρωθούν μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μια διάρκεια μαθήματος στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα προγραμματιστεί ως 30 λεπτά και θα ληφθούν μέτρα από τις σχολικές διοικήσεις για την υποστήριξη των μαθητών μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Θα ληφθεί γραπτή συγκατάθεση του γονέα που δεν θέλει να στείλει τα παιδιά του στο σχολείο για πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση, και οι μαθητές που δεν έρχονται στο σχολείο δεν θα θεωρούνται απόντες, αλλά οι μαθητές που δεν αποστέλλονται στο σχολείο από τους γονείς τους θα είναι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα σπουδών της τάξης που παρακολουθούν.


sohbet

Feza.Net

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar

Σχετικά άρθρα και διαφημίσεις