Το Υπουργείο Εξωτερικών θα προσλαμβάνει 2 συμβασιούχο προσωπικό

Το Υπουργείο Εξωτερικών θα δεχτεί 2 συμβασιούχους υπαλλήλους
Το Υπουργείο Εξωτερικών θα δεχτεί 2 συμβασιούχους υπαλλήλους

Ανακοίνωση Εξετάσεων Γραμματέων της Εθνικής Τουρκίας


2 Εξετασμένοι θέσεις Γραμματέα στο Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στο Παρίσι θα προσληφθούν με εξέταση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • 1. Το να είσαι πολίτης της Δημοκρατίας της Τουρκίας,
 • 2. Να μην είναι άνω των 41 ετών από την ημερομηνία εξέτασης,
 • 3. Να αποφοιτήσουν τουλάχιστον σχολεία γυμνασίου ή ισοδύναμα σχολεία και ξένα σχολεία που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας να είναι ισοδύναμα με αυτά τα σχολεία,
 • 4. Να μην στερούνται δημόσια δικαιώματα,
 • 5. Να μην καταδικαστεί για φυλάκιση για υπεξαίρεση, διαμάχη, δωροδοκία, δωροδοκία, κλοπή, απάτη, απάτη, κατάχρηση πίστης ή ακόμη και πτώχευση, ακόμη και αν έχουν φυλακιστεί για περισσότερο από 6 μήνες ή αμνηστία,
 • 6. Να έχει ή έχει κάνει στρατιωτική θητεία για άνδρες,
 • 7. Να τεκμηριώσετε με ιατρικό συμβούλιο έκθεση ότι δεν υπάρχει εμπόδιο στην εργασία σε όλα τα είδη κλιματολογικών συνθηκών.
  (Η έκθεση του Συμβουλίου Υγείας ζητείται από τους υποψηφίους που θα προσληφθούν)
 • 8. Γνωρίζοντας πολύ καλά τα Γαλλικά και τα Τουρκικά,
 • 9. Χρησιμοποιήστε υπολογιστή και γραφομηχανή.

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 • 1. Αίτηση υποβολής αίτησης που δηλώνει το αίτημα συμμετοχής στην εξέταση (η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • 2. CV (CV),
 • 3. Φωτοαντίγραφα των σελίδων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το αρχικό ή εγκεκριμένο τουρκικό διαβατήριο,
 • 4. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας,
 • 5. Το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του διπλώματος που αποκτήθηκε από το τελευταίο σχολείο που αποφοίτησε ("πιστοποιητικό ισοδυναμίας" που πρέπει να αποκτηθεί από την Εκπαιδευτική Συμβουλευτική ή αποδέκτη για αποφοίτους γυμνασίου που εκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό.)
 • 6. Πιστοποιητικό στρατιωτικής απαλλαγής για άνδρες ή έγγραφο που δείχνει ότι δεν σχετίζονται με στρατιωτική θητεία
 • 7. 6 φωτογραφίες χρωματισμένων διαβατηρίων που ελήφθησαν τους τελευταίους 2 μήνες,

Για υποψηφιότητες μέσω ταχυδρομείου, μπορούν να αποσταλούν φωτοαντίγραφα των εγγράφων 3ου, 4ου, 5ου και 6ου διατακτικού, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρωτότυπα υποβάλλονται πριν από τη γραπτή εξέταση.

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το πρωτότυπο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας πρέπει να παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Γραπτή εξέταση επάρκειας: Οι γραπτές προκριματικές εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 στις 14:00 στο τουρκικό Γενικό Προξενείο στο Παρίσι.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩsohbet

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar