Το πρώτο βήμα πραγματοποιήθηκε στο αυτόνομο έργο της UZMAR με το όνομα AUTOPLAN

Το πρώτο βήμα έγινε στο αυτόνομο έργο της UZMAR με το όνομα AUTOPLAN
Πρώτο βήμα στο αυτόνομο έργο της UZMAR με το όνομα AUTOPLAN

Η συνάντηση έναρξης του έργου του AUTOPLAN (Αυτόνομο Σύστημα Βοήθειας Πλοήγησης για Skid και Semi-Skid Boats) πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου και των συμβούλων. Στη συνάντηση Exp Shipyard (Συντονιστής έργου-Τουρκία), Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Γερμανία), Friendship Systems AG (Γερμανία), OES-Offshore Engineering Solutions Inc. (Τουρκία), Πανεπιστήμιο Mersin (Σύμβουλος-Τουρκία), SVA Πότσνταμ (Γερμανία) και Πανεπιστήμιο Piri Reis (Σύμβουλος-Τουρκία) συμμετείχαν.


Ως αποτέλεσμα των αμοιβαίων θετικών διαπραγματεύσεων, το σχέδιο εργασίας που εκπονήθηκε για το σχεδιασμό και την παραγωγή ενός πολύ πιο αποτελεσματικού και φιλικού προς το περιβάλλον σκάφους έγινε αποδεκτό. Αυτό το φιλικό προς το περιβάλλον σκάφος με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου θα μπορεί επίσης να φτάσει σε υψηλές ταχύτητες. Θα αναπτυχθεί ένας Αυτόνομος Βοηθός Πλοήγησης (INA) προκειμένου το Slide Boat να προβλέψει κρίσιμες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των λειτουργιών και να αυξήσει την επιχειρησιακή ασφάλεια. Αυτόνομα συστήματα που θα μειώσουν την επίδραση ανθρώπινων παραγόντων σε θαλάσσια ατυχήματα και θα αυξήσουν την ασφάλεια και την άνεση θα ενσωματωθούν στον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό σκαφών στο έργο. Μετά από δοκιμές μοντέλου για αριθμητικές προσομοιώσεις και επαλήθευση, θα πραγματοποιηθούν πλήρεις θαλάσσιες δοκιμές πλήρους κλίμακας του βελτιστοποιημένου πρωτοτύπου αυτόνομου σκάφους.

Το έργο AUTOPL, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας και την Τουρκία TUBITAK, η ERA-NET Cofund είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020», το οποίο χρηματοδοτείται στο (Maritime and Marine Technology for a New Era) χρηματοδοτείται στο πλαίσιο.

Η συνάντηση του MarTERA 2019 πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης, λόγω περιορισμών του COVID-19, με τη συμμετοχή έντεκα χωρών, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων του MarTERA και των συντονιστών δώδεκα έργων που χρηματοδοτήθηκαν. Στη συνάντηση όπου οι συντονιστές του έργου τόνισαν τους στόχους και τις ιδέες των έργων τους, ο UZMAR ως συντονιστής του έργου παρουσίασε το όραμα του έργου AUTOPLAN. Με τη συνάντηση όπου οι στόχοι και οι παρουσιάσεις μεταφέρθηκαν με επιτυχία, οι συνεργάτες του έργου ενίσχυσαν την επικοινωνία τους σχετικά με τις μελλοντικές συνεργασίες.sohbet

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar